6331 Sayılı Kanun

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen kanun

-1
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 0 Average: 0]