İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesine Dair Yürürlük Tarihleri İpucu İçin Tıklayın
Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır?
Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli...

Başka bir işyerinde görevlendirilen çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri nasıl sağlanır? İpucu İçin Tıklayın
4857 Sayılı İş Kanunu
Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın içeriğinde harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü ekipman...

Öteleme süresince iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kamu kurumlarında nasıl sağlanır? İpucu İçin Tıklayın
Mesleki enfeksiyonlar
Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütünü...

Sponsor

Sağlık gözetimi kapsamında yükümlülükler nelerdir, muayeneler hangi periyotlar ile yapılmalıdır? İpucu İçin Tıklayın
Hava Basıncındaki Değişikliklere Bağlı Hastalıklar
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerindeki Değişiklikler İpucu İçin Tıklayın
Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalık

Paylaş:

Quiz by İş Sağlığı ve Güvenliği | Nig Akademi