Başka bir işyerinde görevlendirilen çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri nasıl sağlanır? Çevirmek için tıklayın
4857 Sayılı İş Kanunu
Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın içeriğinde harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü ekipman...

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerindeki Değişiklikler Çevirmek için tıklayın
Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalık

Öteleme süresince iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kamu kurumlarında nasıl sağlanır? Çevirmek için tıklayın
Mesleki enfeksiyonlar
Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütünü...

İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesine Dair Yürürlük Tarihleri Çevirmek için tıklayın
Risk değerlendirmesi kimler tarafından yapılır?
Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli...

Paylaş:

İş Sağlığı ve Güvenliği tarafından sınav