Unutmayın, her soru için 25 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

25
0%

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmialtı (26) günden az olamaz.

Doğru! Yanlış!

4857 Sayılı İş Kanunu; Madde 53 – Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri; onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz.

Çocukları Çalıştırma Yaşı Kaçtır?
Doğru! Yanlış!

Cevap Doğru... İlave olarak; Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir.

Tehlike sınıfları, "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği" nde her meslek için belirtilmiştir.

Karabük İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İşveren veya işveren vekili, İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişiden oluşur.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
Doğru! Yanlış!

Doğru işaretleyenler, üzgünüz, ancak eksiklik var. Yukarıdaki kişilere ilave olarak; Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci...

Yukarıdaki işaret BARET TAKILMASI Zorunlu ortam işaretidir.

Baret Tak
Doğru! Yanlış!

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi GENÇ İŞÇİYİ tanımlar

İSG Eğitimi: Elektrik Kaynaklı Riskler
Doğru! Yanlış!

Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi,

Daire biçiminde, Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az %50’sini kapsayacaktır) olan işaret emredici işarettir.

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

Edirne İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

4857 Sayılı İş Kanunu'na göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş (270) saatten fazla olamaz

Performans düşüklüğü nedeniyle çıkış verilebilir mi?
Doğru! Yanlış!

6 çalışanın olduğu ÇOK TEHLİKELİ bir işyerinde işyeri hekimi çalışan başına 4 saat/ay görev yapar.

İşyeri Hekimliği İçin Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.07.2013/28713 MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-18/12/12014-29209) İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar; a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika, b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika, c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika, dolayısıyla işyeri hekimi çalışan başına en az 1,5 saat görev yapar...

Doğru mu Yanlış mı? Küçük Test
ÜZGÜNÜM, HEDİYEDEN ÇOK ÇOK UZAKTASINIZ.

Elektrik Çarpmalarından Oluşan İş Kazaları - Video

BU KEZ OLMADI. YENİ SEZONDA GÖRÜŞMEK ÜZERE....
HEDİYELERİ KIL PAYI KAÇIRDINIZ... ÇOK ÜZGÜNÜZ

HEDİYELERİN KURDELESİNİ TUTTUNUZ. AMA OLMADI, OLSUN; YENİ SEZONDA KESİN BAŞARACAKSINIZ...
İŞTE BU... HEDİYELER SİZLERİ BEKLİYOR...

İŞTE BU... GÜLEN YÜZÜNÜZ HİÇ SOLMASIN. ÖDÜLLÜ YARIŞMA İÇİN BİZİ TAKİP EDİN...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Quiz by İş Sağlığı ve Güvenliği | Nig Akademi