İş Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Yetkileri

İş Güvenliği Uzmanları 6331 Sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu ve 29.12.2012 tarih, 28512 sayılı yönetmelikte belirtilen aşağıdaki görevler ve yetkileri yapmakla yükümlüdür;

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri;

 1. İşyerlerinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak  makine, teçhizat ve ekipmanın durumunu, bakımını, seçimini sağlamakla yükümlüdür. Kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasını sağlar.
 2. Kişisel koruyucu donanımların seçiminden, temininden, kullanımınden, bakımının sağlanmasından, muhafazası ve test edilmesinden sorumludur.
 3. İşyerindeki işleyişin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamaktan sorumludur.
 4. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek ve bu  belgeleri saklamakla yükümlüdür.
 5. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapmakla mükelleftir. Yaptığı bu çalışmaları işverene sunmalı ve tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.
 6. Çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve uygulanmasını sağlamakla görevlidir.
 7. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak bir diğer görevleri arasındadır.
 8. Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmekle mükelleftir.
 9. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek İş Güvenliği Uzmanlarının bir diğer görevleri arasındadır.
 10. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanmasını, uygulanmasını ve eğitimlerinin verilmesini sağlamakla görevlidir.
 11. Kazaya Ramak Kaldı olaylarını araştırmak, belgelemek, dokümantasyon yapmak ve işverene sunmakla yetkilidir.
 12. İş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak uygulanmasını sağlamak bir diğer görevleri arasındadır.
 13. İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini sağlamalıdır.
 14. İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda fiilen görev almalı, toplantılarına katılmalı ve bu kurul ya da komisyonlarla işbirliği içerisinde olmalıdır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri ;

 1. İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu durumun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması sağlayabilir. İşin durdurulması halinde işverene bu durumu bildirmelidir.
 2. İşyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli tüm bilgi ve belgelere ulaşmak İş Güvenliği Uzmanlarının yetkileri arasındadır.
 3. İş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri;

 1. İş Güvenliği Uzmanı arkadaşlar yukarıdaki görev ve yetkileri yaparken, iş/hizmetin aksamamasını sağlamakla yükümlüdür. Bunun için verimli bir çalışma ortamı oluşturulmasını sağlamalıdır.
 2. İşverenin ve işyerinin meslek sırlarını, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri 3. şahıslarla paylaşamaz ve ifşa edemez. Bu bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
 3. İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
 4. İş Güvenliği Uzmanları almış olduğu tüm kararlar ile verdiği eğitimleri belgelendirmekle yükümlüdür.
 5. İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

 

 

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

3.9
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 0 Average: 0]

Bir Yorum

Cevap Bırakın

error: İçerik Korunmaktadır!
Devamını oku:
Lojistik Faaliyetlerinde İş Güvenliği Önlemleri

Lojistik hizmetlerinin en önemli ayaklarından istifleme, depolama, taşıma süreçleri bütün üretim ve hizmet sektörlerinin başarılı olmasında son derece önemli bir parçadır....

Kapat