İSG Mevzuatına Uygunsuzlukta Uygulanacak Para Cezaları – 2019

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda uygulanacak para cezaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İdari para cezaları ve uygulanması” başlıklı 26 ncı maddesinde belirtilmiştir. Yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak çalışan sayısına göre her yıl uygulanacak ceza miktarları ÇSGB’nin sitesinden yayınlanmaktadır. Listeyi aşağıdan indirebilirsiniz.

Buna göre en düşük ceza 774 ₺ ile “Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.” , en büyük ceza ise 459.681 ₺ ile “Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi” ne ait, “Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. , İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek., Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. ” tir.

Listeyi İndirmek için TIKLAYINIZ

6331 SAYILI İSG KANUNUNA GÖRE 2019 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                                (Yeniden Değerleme Oranı %23,73)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri10-49 Çalışanı Olan İşyerleri50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%25 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%50 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak)AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak)TEHLİKELİ  (%100 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
4/1-a
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.3.8254.7815.7373.8255.7377.6505.7377.65011.475
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.3.8254.7815.7373.8255.7377.6505.7377.65011.475
6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek.9.57411.96714.3619.57414.36119.14814.36119.14828.722
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek.9.57411.96714.3619.57414.36119.14814.36119.14828.722
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek.9.56814.352
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %23,73)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri10-49 Çalışanı Olan İşyerleri50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%25 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%50 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak)AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak)TEHLİKELİ  (%100 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.2.8693.5864.3032.8694.3035.7384.3035.7388.607
6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.2.8693.5864.3032.8694.3035.7384.3035.7388.607
6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.1.9112.3882.8661.9112.8663.8222.8663.8225.733
6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.2.8693.5864.3032.8694.3035.7384.3035.7388.607
8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.2.8693.5864.3032.8694.3035.7384.3035.7388.607
4.3035.7388.607
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %23,73)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri10-49 Çalışanı Olan İşyerleri50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%25 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%50 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak)AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak)TEHLİKELİ  (%100 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.5.7427.1778.6135.7428.61311.4848.61311.48417.226
8.61510.76812.9228.61512.92217.23012.92217.23025.845
10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.2.8693.5864.3032.8694.3035.7384.3035.7388.607
Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.1.9112.3882.8661.9112.8663.8222.8663.8225.733
Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.1.9112.3882.8661.9112.8663.8222.8663.8225.733
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %23,73)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri10-49 Çalışanı Olan İşyerleri50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%25 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%50 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak)AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak)TEHLİKELİ  (%100 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.2.8693.5864.3032.8694.3035.7384.3035.7388.607
14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek.3.8254.7815.7373.8255.7377.6505.7377.65011.475
14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi.3.8253.8253.8253.8253.8253.8253.8253.8253.825
15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya                       15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.1.9111.9111.9111.9111.9111.9111.9111.9111.911
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %23,73)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri10-49 Çalışanı Olan İşyerleri50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%25 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%50 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak)AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak)TEHLİKELİ  (%100 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.1.9111.9111.9111.9111.9111.9111.9111.9111.911
17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.774774774774774774774774774
18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.1.9112.3882.8661.9112.8663.8222.8663.8225.733
20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.1.9112.3882.8661.9112.8663.8222.8663.8225.733
20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.2.8693.5864.3032.8694.3035.7384.3035.7388.607
20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.1.9112.3882.8661.9112.8663.8222.8663.8225.733
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %23,73)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri10-49 Çalışanı Olan İşyerleri50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%25 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%50 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak)AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak)TEHLİKELİ  (%100 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak.5.7377.65011.475
22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek.3.8254.7815.7373.8255.7377.6505.7377.65011.475
23/2  Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek.9.57411.96714.3619.57414.36119.14814.36119.14828.722
24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.9.57411.96714.3619.57414.36119.14814.36119.14828.722
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil2019 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL)                                                                                               (Yeniden Değerleme Oranı %23,73)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri10-49 Çalışanı Olan İşyerleri50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%25 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda)TEHLİKELİ (%50 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%100 artırılarak)AZ TEHLİKELİ  (%50 artırılarak)TEHLİKELİ  (%100 artırılarak)ÇOK TEHLİKELİ (%200 artırılarak)
25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.1.5501.5501.5501.5501.5501.5501.5501.5501.550
Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.95.767119.708143.65095.767143.650191.534143.650191.534287.301
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.153.227191.533229.840153.227229.840306.454229.840306.454459.681
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.153.227191.533229.840153.227229.840306.454229.840306.454459.681
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.153.227191.533229.840153.227229.840306.454229.840306.454459.681
30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.1.9112.3882.8661.9112.8663.8222.8663.8225.733
Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.774774774774774774774774774
Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak.774774774774774774774774774
* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.
Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil2019 Miktar (TL)
Yeniden Değerleme Oranı %23,73
Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.20.822
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.20.822
İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.20.822
Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.

 

 

 

Abone Ol
Haberin Olsun

NİG-e Abone Olun, son yayınlar önce size gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler

Bir şeyler ters gitti.

5
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 2 Average: 5]

Soru Sorun / Cevap Yazın