Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

Hit-10

2022 yılı iş güvenliği verileri

2022 yılı iş güvenliği verileri SGK tarafından açıklandı. Buna göre 4-a ve 4-b kapsamında 2022 yılında toplam 589.258 iş kazası meydana geldi. İş kazası veya…

Kaynak İşlerinde İş Güvenliği

Kaynak İşlerinde iş güvenliği ile kaynakla çalışırken alınacak önlemler ve KKD’ler sayesinde yaşanan iş kazalarının da önüne geçilebilir. (daha&helliip;)

Güvenli KKD Uygulaması Başladı

Güvenli KKD, Türkiye ve Dünya’nın ilk ve tek risk analiz yöntemli, akıllı robot uygulamalı, teklif & ihale modüllü  KKD Pazaryeri uygulamasıdır. Uygulama, eylül ayından itibaren…

Meslek Hastalıkları Genel Bilgilendirme

Meslek Hastalıkları bildirimi ve analizi yetersizdir. Bu durumun meydana gelmesinde sosyal güvenlik sistemlerinin yetersizliği, bildirim eksikliği gibi birçok neden sıralanabilir Meslek hastalıkları, çalışma hayatının en…

Ücretsiz Kariyer İSG Platformu

NİG Akademi bünyesinde kurulan Türkiye’nin en kapsamlı Kariyer İSG platformu ücretsiz olarak yayına başladı. (daha&helliip;)

150 soruda iş güvenliği

İş Güvenliği ile ilgili Online İSG ders müfredatından derlenen kanun, yönetmelik ve tebliğlere göre soru/cevap olarak hazırlanmış Türkiye’de eşi & benzeri olmayan bilgi kaynağına aşağıdan…

150 soruda iş kanunu

4857 sayılı iş kanunu’na göre hazırlanmış, çalışma hayatı ile ilgili bilmemiz gereken kuralları içeren 150 soru ve 150 cevap olarak hazırlanmış içeriğe aşağıdan ulaşabilirsiniz.  Bahse…

Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz

Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz için haftanın en az üç günü en az 150 dakika aşağıdaki fiziksel aktivitelerin yapılması sağlık için önemli olabilir (daha&helliip;)

Zihinsel ve Fiziksel İş Yükü

Zihinsel ve fiziksel iş yükü, insanın günlük yaşamı boyunca hem zihinsel (bir sorunu/problemi çözmek) ve hem de fiziksel (yük taşımak) aktiviteler göstermesidir. (daha&helliip;)

İş Kazalarına Neden Olan Tehlikeli Hareketler

İş Kazalarına Neden Olan Tehlikeli Hareketler ile ilgili olarak NİG ekibinin çalışmalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları, şirketlerin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında şemsiye görevi yapar (daha&helliip;)

Çalışma Yeri Ergonomisi

Çalışma yeri ergonomisi, bir iş sistemi içinde insanın görevlendirildiği alandır. Çevre koşulları ise, iş sistemini etkileyen ve bazı durumlarda da iş sistemi tarafından üretilen fiziksel…

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki Dayanakları

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki Dayanakları, temelde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerinin esas konusunu oluşturmuştur (daha&helliip;)

İş Güvenliği İşaretleri

İş Güvenliği İşaretleri, 3 ana başlık altında incelenebilir; Yasaklayıcı işaretler, emredici işaretler ve uyarıcı işaretler. Bunların haricinde bir de ilkyardım ve yangın işaretleri mevcut. Bu…

İş Kazası Kapsamına Giren Durumlar

İş Kazası Kapsamına Giren Durumlar, 5510 sayılı Kanun’da sayılan hallerden birinde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ruhen özre uğratan olaydır (daha&helliip;)

Biyolojik Riskler ve Korunma Yolları

Biyolojik Riskler denildiğinde aklımıza, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri gelir. (daha&helliip;)

Tozlu Ortamlarda Çalışmalarda İş Güvenliği

Tozlu Ortamlarda Çalışmalarda İş Güvenliği, Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamında belirtilmiştir. (daha&helliip;)

Yüksek Gerilimli Ortamlarda İş Güvenliği

Elektrik enerjisi günümüzde sanayileşmenin en önde gelen unsurlarından biri olmakla beraber ülkelerin gelişmişliğinin saptanmasında da önemli bir gösterge haline gelmiştir. Sanayileşmenin artması ile beraber elektrik…

Yangın ve Yangın Sınıfları

Yangın ve Yangın Sınıfları ile ilgili çok fazla haber mevcut. İncelediğimiz kadarıyla da çoğu birbirlerinden alıntı yapılarak yazılmış yanlış yazılar. Unutulmamalıdır ki; Yangın önemli bir…

İş Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri

İş Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri, işin  mahiyeti, iş yükü ve temposu, iş programı, ilişkiler ve kariyere göre değişiklik gösterir. (daha&helliip;)

Demir Çelik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Demir Çelik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği, ‘ağır’ olarak kabul edilen endüstrilerden biridir. Ağır ve son derece büyük malzeme ve makinaların bir yerden diğerine sürekli…

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri

Çok Kriterli Karar Verme teknikleri (ÇKKV), 1960‟lı yıllarda karar verme işlemlerine yardımcı olacak bir takım tekniklere ihtiyaç duyulmasıyla birlikte geliştirilmeye başlanmıştır. Bir karar verme sorununda,…

Ventilsiz Toz Maskesi Nasıl Seçilir?

Ventilsiz Toz Maskesi yanlış seçilirse ciddi sağlık risklerine ve hastalıklara sebep olabilir. Uygun solunum seçiminde NKF (nominal koruma faktörü) ile AKF (atanmış koruma faktörü) önemlidir.…

İnşaatlarda Alınacak Asgari Güvenlik Önlemleri

İnşaatlarda Alınacak Asgari Güvenlik Önlemleri ile ilgili olarak NİG ekibinin hazırladığı kapsamlı çalışmaya aşağıdan ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)