Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

Yönetim Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği ile yayınlanmış olan yönetim sistemleri güncellenmiş ve bağlantılı linkli şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri birbirini tamamlayan ve sürekli olarak gelişen beş aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; bir politika belgesi ile iş sağlığı ve güvenliği alanında izlenecek…

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO’nun kalite sistemleri için oluşturduğu yeni sisteme uygun olarak hazırlandı (daha&helliip;)

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi ISO 37001

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi ISO 37001 ; yolsuzluk karşıtı bir yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi için gereksinimleri belirtir ve rehberlik eder.…

Enerji Yönetim Sistemi-ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi, günümüzde üretim her geçen gün artmakta buna paralel olarak ise enerji kaynakları azalmaktadır. Üretimin artışı ile birlikte sanayilerde enerji kaynaklarının etkin kullanımı,…

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, günümüzde artan rekabet koşullarında kuruluşlar sürekli olarak pazar paylarını artırmaya çalışırken, bir yandan da maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedirler. Tedarik…

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; bilgi bir kurumun iş sürekliliğini sağlamasında en önemli değerlerinden birisidir. Birçok varlığın kaybedilmesi durumunda telafisi mümkün iken kaybedilen bilginin…

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi; Kurumların etkin bir şekilde yönetmesi gereken süreçlerden bir tanesi de iş sürekliliğidir. İş sürekliliği; “bir organizasyonun…

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi; günümüzde iş dünyasının en önemli kaynağı olan bilgi ve bu bilginin teknolojiye aktarılması ile oluşan bilgi teknolojileri, gerek…

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi; Günümüz iş dünyasında yaygınlaşan ticaret, aynı sektördeki kuruluşların sayısının artması buna bağlı olarak da müşteri beklentilerinin artması ve değişmesi…

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin…

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi; bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu (flora), hayvan topluluğu (fauna) ile insanları da ihtiva…

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri; sağlıklı ve güvenli gıdaların üretimi ve temini, sağlıklı beslenmenin en temel ve vazgeçilmez unsurudur. (daha&helliip;)

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi, İş Sağlığı Güvenliği  önlemlerini sistematik standartlara dayandırarak yapılan organizasyonel faaliyet. (daha&helliip;)