Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

Kulak Koruma

Gürültü maruziyetinden kaynaklanan risklerden kaçınılamıyorsa veya başka yöntemlerle önlenemiyorsa kulak koruyucu takmak zorunluluktur.

Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Kulak Koruyucular Ne Zaman Kullanılır?

Kulak koruyucular ne zaman kullanılır? 85 dB’in üzerindeki gürültü seviyelerine maruz kalınması halinde kullanılmalıdır. (daha&helliip;)

Kulak Tıkaçları Nasıl Seçilir?

Kulak tıkaçları seçiöinde aşağıdaki kriterleri dikkate almak gürültüye bağlı işitme kaybını önlemek açısından elzemdir. (daha&helliip;)

Kulak Koruyucu Çeşitleri

Kulak koruyucu çeşitleri, manşonlu kulaklık ve kulak tıkacı olarak ikiye ayrılabilir. (daha&helliip;)

Kulak Koruyucu Seçimi

Kulak Koruyucu Seçimi standartlar çerçevesinde yapılırsa, çalışanların gürültü maruziyeti minimuma indirilebilir. Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet eylem değerine eşit veya aşıyorsa; çalışanlar, kulak koruyucuları kullanmalıdır.…

Barete Takılan Kulaklık Nasıl Seçilir?

Barete Takılan Kulaklık seçimi oldukça önemlidir. Çünkü, gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir (daha&helliip;)

Madencilik Sektöründe Kişisel Koruyucu Donanımlar

Madencilik Sektöründe Kişisel Koruyucu Donanımlar’ın doğru seçimi ve etkin kullanımı ancak çalışanın, çalışma ortamının ve işin değerlendirmesi ile tespit edilebilir (daha&helliip;)

Kulak Koruyucuların Seçimi ve Nitelikleri

Kulak Koruyucuların Seçimi ve Nitelikleri; Gürültü maruziyetinden kaynaklanan risklerden kaçınılamıyorsa veya başka yöntemlerle önlenemiyorsa, çalışanlara kulak koruyucusu temin edilmelidir. (daha&helliip;)

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi, amaçlanan doğrultuda kullanımı sırasında karşılaşılan tüm risklere karşı yeterli koruma sağlamalı, kullanıcıyı mümkün olan en yüksek düzeyde koruyacak şekilde tasarlanmalıdır. (daha&helliip;)

Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması

Kişisel koruyucu donanımların kullanılması (KKD); iş yerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma yada iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile…

Kulak koruyucular ne zaman kullanılmalıdır

Kulak koruyucular ne zaman kullanılmalıdır? 85 dB’in üzerindeki gürültü seviyelerine maruz kalınması halinde işitme koruyucu ekipmanlar kullanılması ZORUNLUDUR. (daha&helliip;)