Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

Neden İş Güvenliği

Meydana gelen iş kazalarının oldukça büyük bir oranının “insan” kaynaklı olması nedeniyle bu faktörün daha geniş kapsamlı olarak ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gerekliliğin de etkisiyle NİG ekibi olarak NEDEN İŞ GÜVENLİĞİ alanı oluşturma ihtiyacı hissettik. Yayınlarımızı takip ederek, İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

İş Güvenliği ve Korku Kültürü

İş Güvenliği ve Korku Kültürü, toplumsal açıdan değerlendirildiğinde, korku kültürünün çok fazla etkili olduğu gözlenmektedir. (daha&helliip;)

İş Kazalarının Nedenleri!

İş kazalarının nedenleri arasında güvensiz davranışlar ve güvensiz durumlar en önemli etkenlerdendir. (daha&helliip;)

İş Güvenliği 2023

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi…

İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü

İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının sağlanmasında ve bu ortamda yer alan çalışanlarda önemli bir yer tutar. (daha&helliip;)

Neden İş Güvenliği Önemli?

İş Sağlığı ve Güvenliği tehlike sınıfı ayırımı gözetmeksizin, TÜM işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir. (daha&helliip;)

Neden İş Sağlığı Gözetimi?

İş Sağlığı Gözetimi yapılırken, öncelikle iş koluna özgü tehlike kaynakları belirlenir (daha&helliip;)

İş Kazalarının Nedenleri

İş Kazalarının Nedenleri, insan, makina, çevre ve yönetim olarak 4 temel neden üzerine kuruludur. (daha&helliip;)

Neden Güvenlik Kültürü?

Neden Güvenlik Kültürü? sorusu, Türkiye’de işletmelerin öncelikle insan hayatına, güvenlik ve sağlık kavramlarına ardından da verimlilik ve karlılık açısından, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularına…

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi

İş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkesi, çalışan insanın en dikkatsiz ve güvensiz davranışına karşın iş kazasının oluşmasını önleyecek önlemlerin alınmasıdır (daha&helliip;)

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri

İş kazası ve meslek hastalıklarının etkileri arasında en önemlisi tartışmasız işçinin yaşamını yitirmesidir. İş kazalarında en büyük bedeli işçi ödemektedir. (daha&helliip;)

İş Güvenliği Kültürü

İş Güvenliği Kültürü, çalışanların tutumları ve davranışları üzerinde odaklaşarak güvenli davranışı motive etmekte ve böylelikle benzer davranışları içeren bir kimlik ve bağlılık kazandırmaktadır. (daha&helliip;)

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Neden Gerekli?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Neden Gerekli? İş sağlığı ve güvenliği eğitimi iş verimliliğini arttırmada ve işyerlerinde güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında önemli rol oynar.…

Yaşama Hakkınızı Koruyun

Yaşama hakkınızı koruyun. İş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek bir kültürün oluşturulması tüm iş dünyasının en önemli sorumluluğu olmalıdır. (daha&helliip;)

1542 Kişinin Katili Kim?

1542 Kişinin Katili Kim? 14-17 yaşında 14 kişi, 18-20 yaşında 54 kişi, 21-25 yaşında 115 kişi, 26-30 yaşında 138 kişi, 31,35 yaşında 160 kişi, 36,40…

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, örgütlerde iş güvenliğinin sağlanmasında iş güvenliği kültürünün dikkate alınması gereken faktör olduğu kabul edilmektedir. (daha&helliip;)

İş Kazası Neden Oldu?

İş Kazası Neden Oldu? sorusu yerine, kaza, tehlike ve riski taşıyan koşullarda “ne olabilir?” sorusunu sormak, daha insancıl ve güvenlidir. (daha&helliip;)

Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Sınıfta Kaldı!

Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Sınıfta Kaldı! Aşağıda yer alan istatistikler maalesef bu tezin doğruluğunu kanıylamaya yetiyor. (daha&helliip;)

Neden Meslek Hastalığı?

Neden Meslek Hastalığı? tümüyle önlenebilir hastalıklardır. Yalnızca tek bir etmenin değil, bir çok etmenin bir arada etkilediği olgulardır. Bunlar arasında beslenme, bireysel duyarlılık veya varyasyonlar,…

Neden Temel İş Sağlığı Hizmetleri?

Dünyadaki toplam 3 milyar çalışanın % 80’den fazlası, iş sağlığı hizmetleri (İSH) olmadan çalışmaktadır. ILO, WHO gibi bazı yetkili kurumlar ile birçok meslek örgütleri ve…

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurulmalı?

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurulmalı; İş sağlığı ve güvenliği; işyerlerinde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli bütün faaliyetleri kapsayan bir konu…

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korku Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korku Kültürü, toplumsal açıdan değerlendirildiğinde, korku kültürünün çok fazla etkili olduğu gözlenmektedir. Ölüm Korkusuna Karşı İşsizlik ve Açlık İkilemi Günlük yaşamda ve…

İş Güvenliği Kültürü Neden Gereklidir?

İş Güvenliği Kültürü Neden Gereklidir? Örgütlerde iş güvenliği ile ilgili olarak eğitimlerin veriliyor olması, ülkemiz açısından hem kültürel hem de teknik açıdan iş güvenliğini sağlayacak olan çok…

Ne Oldu? Değil Ne Olabilir?

Kazalardaki “ ne oldu?” sorusu yerine, kaza tehlike ve riski taşıyan yukarıdaki koşullarda “ne olabilir?” sorusunu sormak, daha insancıl ve güvenlidir. Kazalar durduk yerde olmaz,…

Türkiye’de İş Güvenliği Kültürü!

Türkiye’de İş Güvenliği Kültürü, ülkemiz açısından hem kültürel hem de teknik açıdan iş güvenliğini sağlayacak olan çok önemli bir uygulamadır. Ancak, bir çok örgüt tarafından önemsenmeyen ve…