Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı – Yasalar-1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 45 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

45
0%

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Buna göre günlük iş arama izni kaç saatten az olamaz?

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozlar tanımı neyi ifade eder?

Silika Tozunun İnsan Sağlığı Üzerinde Etkileri
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işverenin genel yükümlülükleri arasında değildir?

2872 sayılı Çevre Kanunu
Doğru! Yanlış!

İşveren,101 ile 500 çalışanı bulunan bir işyerinde en az kaç çalışan temsilcisi bulundurmak zorundadır?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi günde 7,5 saatten daha az çalışılması gereken işlerdendir?

Kesilmeye Dayanıklı Eldiven Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

Parlama noktası 21°C – 55°C arasında olan sıvı haldeki maddelerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Kaynak Dumanı Solunum Maskesi Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Yasalar-1 1

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre işveren, kaç günden fazla işgünü kayıpları ile ilgili kayıt tutmak zorundadır?

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İşveren, arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele için çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde kaç çalışana kadar en az 1 özel eğitimli eleman bulundurmak zorundadır?

Büyük endüstriyel kazalarda uygulanacak dahili acil durum planları hakkında tebliğ
Doğru! Yanlış!

Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi dikkate alınmayabilir?

Atölyelerde Risk Değerlendirme Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

TWA_neyi ifade eder?

Mekanik Titreşimlerin Etkileri
Doğru! Yanlış!

29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı İşveren Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik hangi şartlarda uygulanır?

Yargıtay Başkanı açıkladı: Artık yapay zeka karar verecek!
Doğru! Yanlış!

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre "Dikkatli ol, önlem al, kontrol et" talimatı hangi rengi temsil eder?

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Yasalar-1 1

İş Güvenliği Uzmanı, çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yapmak zorundadır?

Eldiven Koruma Grupları ve Standartları
Doğru! Yanlış!

Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık_gürültü_maruziyet_düzeyi, …. maruziyet sınır değerini aşamaz? Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Yükle ilgili risk faktörlerinde aşağıdakilerden hangisi fiziksel güç gereksinimine girer?

Elle Taşıma İşlerinde Riskleri Azaltma Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

İşyeri hekimliği eğitici belgesi için aşağıdakilerden hangi yanlıştır?

İş Güvenliği Uzmanı & İşyeri Hekimi
Doğru! Yanlış!

Resimde görülen işaretin tanımı aşağıdakilerden hangisidir

Parlayıcı Madde
Doğru! Yanlış!

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az kaç gün olmalıdır?

Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılması
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Yasalar-1 1

FRENO ne anlama gelir?

Madencilik Sektöründe Meslek Hastalıkları
Doğru! Yanlış!

Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi, kandan ne kadar fazla ise tıbbi gözlem gereklidir?

Alkil Kurşunla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Doğru! Yanlış!

El-Kol titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresi içerisinde maruziyet sınır değeri en fazla kaç olmalıdır?

Titreşimle Çalışmalarda İş Güvenliği Önlemleri
Doğru! Yanlış!

İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren en az kaç yıl saklamalıdır?

Tozların Sınıflandırılması
Doğru! Yanlış!

Yeni doğum yapmış bir çalışanın en az ne kadar süre gece çalıştırılması yasaktır?

Gebe ve Emziren Kadınlara Yönelik Alınması Zorunlu İSG Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Çok Kolay Alevlenir madde tanımı aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Pnömokonyoz ve Tanıları
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Yasalar-1 1

İşyeri hekimleri çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yaparlar?

İşyeri Hekimi Kimdir
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Yasalar-1
Olmadı, biraz gayret...

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Yasalar-1 5

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Sonuçlarınızı paylaşın:

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla