Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı – Yasalar-1

İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler

Unutmayın, her soru için 45 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

45
0%

İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren en az kaç yıl saklamalıdır?

İşin Durdurulmasını Gerektiren Durumlar
Doğru! Yanlış!

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Buna göre günlük iş arama izni kaç saatten az olamaz?

Doğru! Yanlış!

29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı İşveren Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik hangi şartlarda uygulanır?

6331 Sayılı Kanun’a Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık_gürültü_maruziyet_düzeyi, …. maruziyet sınır değerini aşamaz? Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre işveren, kaç günden fazla işgünü kayıpları ile ilgili kayıt tutmak zorundadır?

Çalışma Hayatı İle İlgili Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

Tozlu işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlardan hangisi dikkate alınmayabilir?

Doğru! Yanlış!

Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozlar tanımı neyi ifade eder?

Muş İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
Doğru! Yanlış!

İşveren,101 ile 500 çalışanı bulunan bir işyerinde en az kaç çalışan temsilcisi bulundurmak zorundadır?

Çalışma Hayatı İle İlgili Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Yasalar-1 1

Yeni doğum yapmış bir çalışanın en az ne kadar süre gece çalıştırılması yasaktır?

Doğru! Yanlış!

El-Kol titreşimi için; sekiz saatlik çalışma süresi içerisinde maruziyet sınır değeri en fazla kaç olmalıdır?

Tüm Vücut Titreşimi ve Maruziyetleri
Doğru! Yanlış!

Yükle ilgili risk faktörlerinde aşağıdakilerden hangisi fiziksel güç gereksinimine girer?

Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi işverenin genel yükümlülükleri arasında değildir?

İSG Kurulu Çalışma Rehberi
Doğru! Yanlış!

Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi, kandan ne kadar fazla ise tıbbi gözlem gereklidir?

Kurşun ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar
Doğru! Yanlış!

FRENO ne anlama gelir?

Madenlerde Sağlık Tehlikeleri ve Riskler
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi günde 7,5 saatten daha az çalışılması gereken işlerdendir?

Doğru! Yanlış!

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre "Dikkatli ol, önlem al, kontrol et" talimatı hangi rengi temsil eder?

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Yasalar-1 2

İşyeri hekimliği eğitici belgesi için aşağıdakilerden hangi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

TWA_neyi ifade eder?

Biyolojik izleme değerleri
Doğru! Yanlış!

Parlama noktası 21°C – 55°C arasında olan sıvı haldeki maddelerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Resimde görülen işaretin tanımı aşağıdakilerden hangisidir

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Yasalar-1 3
Doğru! Yanlış!

İşyeri hekimleri çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yaparlar?

İşyeri Hekimliği İçin Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az kaç gün olmalıdır?

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

İş Güvenliği Uzmanı, çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az kaç dakika görev yapmak zorundadır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Doğru! Yanlış!

Çok Kolay Alevlenir madde tanımı aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Yasalar-1 4

İşveren, arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele için çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde kaç çalışana kadar en az 1 özel eğitimli eleman bulundurmak zorundadır?

Baret Nasıl Seçilir?
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Yasalar-1
Olmadı, biraz gayret...

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı - Yasalar-1 5

DAHA FAZLA ÇALIŞMANIZ GEREKİYOR, PES ETMEYİN. Mevzuat ve yayınlarımızı takip etmeyi unutmayın.
Çok İyisiniz

SÜPERSİNİZ... Oldukça başarılı bir performans...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

three × 5 =