İş güvenliği konusunda kültürel boyutun genellikle ihmal edildiği görülmektedir. İş güvenliği ile ilgili mevcut sorunların, genellikle ortaya çıkan zararın ve mağduriyetin tazmini şeklindeki yasal önlemlerle çözülmeye çalışıldığı gözlenmektedir. Oysa iş güvenliği sadece yasal boyutuyla değil, aynı zamanda toplumsal kültürle olan ilişkisi boyutuyla da ele alınmalıdır.

Her toplumun kendine has bir kültürel yapısı vardır. Toplumsal kültürde yaşanan değişimler genellikle uzun bir zaman alır. Özellikle sanayi toplumunda, çalışanların sağlık ve güvenlik açısından olumsuz çalışma koşulları, iş güvenliği konusu önemli hale getirmiştir. Günümüzde iş güvenliği İSGB, OSGB ve diğer örgütler tarafından verilmektedir.

İş güvenliği eğitimleri herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu örgütlerde iş güvenliği ile ilgili olarak eğitimlerin veriliyor olması, ülkemiz açısından hem kültürel hem de teknik açıdan iş güvenliğini sağlayacak olan çok önemli bir uygulamadır. Ancak, bir çok örgüt tarafından önemsenmeyen ve adeta yasak savma amaçlı yerine getirilen göstermelik eğitimler, iş güvenliğini sadece kağıt üzerinde sağlar. Gerçek yaşam üzerinde etkisi oldukça sınırlı kalır. Bu nedenle, iş güvenliği eğitimlerinin özenli bir şekilde kurgulanması ve amacına uygun bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunu sağlayacak olanlarda başta İSGB ve OSGB’ler olmak üzere, tüm İSG profesyonelleridir.

NİG Ekibi olarak, biz de, yaptığımız araştırmalar neticesinde, internet sitelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitim konularına önem veren, sayfalarında Mevzuat, blog ve eğitici yayınları olan OSGB ve eğitim kurumlarını analiz etmeye karar verdik. Amacımız tüm örgütlerin en azından internet sitelerinde İSG ile ilgili faydalı bilgilerin yayınlanmasını teşvik etmek. Bu amaçla bu tür siteleri Türkiye’nin en çok okunan İSG platformunda yayınlamaya karar verdik.

Web sitelerinde Blog yayınları, Mevzuat ve İSG eğitimleri ile ilgili yayınları barındıran OSGB, İSG Eğitim kurumları, İLETİŞİM‘DEN bilgilerini paylaşmaları halinde,  komisyonumuz tarafından değerlendirmenin ardından, burada yayınlanmasını sağlayacağız.

Not: Güvenli olmayan (HTTPS) bağlantıya link verilmemektedir.

[hrf_faqs category=’OSGB’]