Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri!

Öncelikle belirtmek isteriz ki; İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri ile ilgili halen bir çok kişinin kafası karışık. O kadar çok soru geliyor ki, böyle bir başlık açma ihtiyacı hissettik.

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Daha önce (nedendir bilinmez)bir çok kez ertelenen, 01.07.2016 tarihinden itibaren; Kamu kurum ve kuruluşlarında ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti zorunluluğu başladı.

Bu kanunun amacını hatırlatmak istiyorum;

 • Üreten, çalışan ve Ülkemizin büyümesinde emeği geçen her çalışanımızın sağlık ve güvenliğini korumak için
 • Yarın aynı işyerinde üretime devam etmek için
 • Kayıplarımızı en aza indirmek için….

böyle bir kanun çıkartıldı. Uygulamada uygulanıyor mu? bu soruya cevap veremem. Ancak yasal zemin oluşturuldu. Tüm kamu işyerlerinde; İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri zorunlu hale geldi. 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde; İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri zorunlu hale geldi!

Buna göre;

 • Her çalışan düzenli sağlık kontrolünden geçirilecek, (Tehlike sınıfına göre 1-3-5 yılda bir)
 • Her işyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilecek, (Az Tehlikeli İşyerinde 3 yılda bir 8 saat, tehlikeli işyerinde 2 yılda bir 12 saat, çok tehlikeli işyerinde her yıl 16 saat)
 • İSG konusunda çalışanların görüşleri alınacak
 • Acil durum planları ve yılda en az bir kere yapılan tatbikatlarla kayıplar en aza indirilecek
 • Kazalar olmadan önce Risk Değerlendirmesi yaparak tedbirler alınacak, (Tehlike sınıfına göre 2-4-6 yılda bir)
 • Çalışanlar hayati tehlike içeren durumlarda çalışmaktan kaçınabilecek
 • Nitelikli ve verimli bir iş ortamının oluşması sağlanacak
 • Önleyici bir yaklaşımla çalışanların sağlık ve güvenliği sağlanacak

Az Tehlikeli İşyerlerine Getirilen Kolaylıklar

 • 10’dan az çalışanı olan 906.000 işyeri için işveren veya işveren vekilinin (İşveren adına hareket eden işin ve işyerinin yönetiminde görev alan çalışanlar) eğitim alarak kendi İSG hizmetlerini yerine getirebilecek
 • 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde çalışanların beş yılda bir işe uygunluğuna dair alınan sağlık raporları Kamu hizmet sunucularından veya aile hekimlerinden alınabilecek
 • 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde görevlendirilen İSG profesyonellerine esnek çalışma imkânı getirilmiştir. İşveren ve görevlendirilen kişilerin karEĞİNşılıklı onayı halinde aylık çalışma süreleri birleştirilerek bir yılı geçmeyecek dönemler halinde düzenlenebilir
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini kısmi olarak bünyesinde görevlendirilebilir. Uygun nitelikte çalışanı olmayan işyerleri yetkili birimlerden hizmet alarak yükümlülüklerini yerine getirebilir.

ÖRNEĞİN; Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 3 çalışanı olan bir işyerinde süreler iş güvenliği uzmanı için ayda 30 dk ve işyeri hekimi için aylık 15 dk hizmet süresi gerekmektedir. Ancak tarafların anlaşması halinde bu periyotlar yılda bir, altı ayda bir ve üç ayda bir gibi farklı şekillerde uygulanabilir.

 

İSG Hizmetlerinde Devlet Desteği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda alınması zorunlu olan İSG hizmetinin küçük işletmelerde maddi bir yüke neden olmaması adına 10’dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için Devlet desteği bulunmaktadır.

10’dan az çalışanı olan tehlikeli sınıftaki işyerlerine %2 olan kısa vadeli sigorta priminim %1,4’ü, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde ise %1,6 ‘sı iade edilmektedir.

İşveren Kendi İşyerinde Görev Alabilir !

10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili eğitim alarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendisi üstlenebiliyor.

Çalışanlarınızı sertifikalandırarak ya da sertifikalı çalışanlarınızı görevlendirerek işyerinizde görevlendirebiliyoruz.

Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirilebilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2006 yılında 5544 sayılı Kanun ile ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek amacıyla kurulmuştur.

Bugüne kadar 848 meslek standardının hazırlık çalışmalarına başlanmış, bunlardan 644 ulusal meslek standardı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlave olarak 11 adet meslek standardı da yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Kurum tarafından toplam 339 meslekte ulusal yeterlilik esasları belirlenmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Ulusal yeterlilik sisteminde sınav ve belgelendirme faaliyetleri Kurum tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülmektedir. 35’i tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde olmak üzere toplam 47 kuruluş sınav ve belgelendirme yapmak ile yetkilendirilmiştir. 61 kuruluşun ise yetkilendirme süreçleri devam etmektedir. Bu kuruluşların yıllık sınav ve belgelendirme kapasiteleri yaklaşık 500.000 kişidir.

Bugüne kadar 12 sektörde 179 meslekte sınav ve belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir. Bugüne kadar 46.080’i tehlikeli ve çok tehlikeli işlere ilişkin mesleklerde olmak üzere toplam 64.680 kişiye MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmiştir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin sınav ve belgelendirme masraflarının zorunluluk getirilen mesleklerde İşsizlik Sigortası Fonundan, diğer mesleklerde de Avrupa Birliği Fonlarından karşılanması sağlanmıştır. Bu kapsamda 26.000 kişinin yaklaşık 14.000.000 TL tutarındaki sınav ve belge ücreti bu fonlardan karşılanmıştır.

 

YAPTIRIMLAR VE PARA CEZALARI

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmeyen veya hizmet almayan az tehlikeli işyerlerinde her bir İSG profesyoneli için işverene 6.511 TL. idari para cezası uygulanacaktır.

 

 

Abone Ol
Haberin Olsun

NİG-e Abone Olun, son yayınlar önce size gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkürler

Bir şeyler ters gitti.

4.7
Makaleyi Oylar mısınız?
[Total: 3 Average: 5]

Bir yorum

 1. Savcı Ocak 6, 2019

Soru Sorun / Cevap Yazın