Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

Hizmet sağlayıcılarda aranacak şartlar

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere…