Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

İşsizlik sigortası

İşsizlik sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

İşsizlik sigortasından yararlanma şartları nelerdir? kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak, Fesih tarihini izleyen günden…
İşsizlik Sigortası Kanunu

İşsizlik Sigortası Kanunu

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun amacı; işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını düzenlemek ve bu Kanunda öngörülen hizmetlerin verilmesini sağlamaktır. (daha&helliip;)
Araç çubuğuna atla