Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu
Tamircin Burada

meslek hastalıkları

Meslek Hastalıkları Genel Bilgilendirme

Meslek Hastalıkları bildirimi ve analizi yetersizdir. Bu durumun meydana gelmesinde sosyal güvenlik sistemlerinin yetersizliği, bildirim eksikliği gibi birçok neden sıralanabilir Meslek hastalıkları, çalışma hayatının en…

Meslek Hastalıkları

Meslek hastalıkları denildiği zaman; “zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin net olarak ortaya konabildiği hastalıklar grubu”…

Meslek Hastalıkları ve Yükümlülük Süreleri!

Meslek Hastalıkları ve Yükümlülük Süreleri ile başlıca meslek hastalıkları ve belirtileri, yükümlülük süreleri ve hastalık tehlikesi işleri bulabilirsiniz. (daha&helliip;)

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları

Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları, kristal kuvars (silis tanecikleri) madenlerde ve taş ocaklarında çalışanların en çok karşı karşıya kaldıkları tozdur. (daha&helliip;)

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur!

Meslek hastalıklarında çalışanı korumak, tazmin ve tedavi etmekten daha ucuz ve daha insancıldır (daha&helliip;)

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri

İş kazası ve meslek hastalıklarının etkileri arasında en önemlisi tartışmasız işçinin yaşamını yitirmesidir. İş kazalarında en büyük bedeli işçi ödemektedir. (daha&helliip;)

Tüm Çalışanların Sorumluluğu: Meslek Hastalığı

Meslek Hastalığı bildirimi ve analizi yetersizdir. Bu durumun meydana gelmesinde sosyal güvenlik sistemlerinin yetersizliği, bildirim eksikliği gibi birçok neden sıralanabilir (daha&helliip;)

Meslek Hastalıkları ve Önleyici Tedbirler

Meslek Hastalıkları ve Önleyici Tedbirler içerisinde risk analizi yapılması, mühendislik kontrolleri, KKD’lerin eksiksiz kullanılması gelmektedir. (daha&helliip;)

Meslek Hastalıkları Hakkında

Meslek Hastalıkları Hakkında işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi ve duyarlıklarının sağlanması önemlidir. Meslek hastalığı tanısı, o tanıyı alan çalışanın yakın çalışma arkadaşları için de erken tanı…

Meslek Hastalıkları Epidemiyolojisi

Meslek Hastalıklarının Epidemiyolojisi, göre 2009 yılında Türkiye’de 64.316 iş kazası olmuş, 429 meslek hastalığı tespit edilmiş, bu iş kazalarının 1.171’i ölümle sonuçlanmıştır, ölümle sonuçlanan meslek…

Türkiye’de Meslek Hastalıkları

Türkiye’de meslek hastalıkları 5 ana başlık altında anılabilir; kimyasal ve fiziksel, mesleki cilt hastalıkları, pnömokonyoz ve mesleki bulaşıcı hastalıklar. (daha&helliip;)

Meslek Hastalıkları Tanılama ve Bildirim Usülleri

Çalışma yaşamında bulunan çok sayıda etmen, çalışanların genel hastalık, işle ilgili hastalık veya meslek hastalığı ile karşılaşmasına neden olmaktadır (daha&helliip;)

Çalışma Hayatı ve Meslek Hastalıkları

Çalışma Hayatı ve Meslek Hastalıkları; bir hastalığın mesleki mi, yoksa işle ilgili mi, ya da ikisi de olmayan genel bir hastalık mı olduğunun ayrımını yapmak…

Meslek Hastalıklarının Özellikleri

Meslek Hastalıklarının Özellikleri, tümüyle önlenebilir hastalıklardır. Yalnızca tek bir etmenin değil, bir çok etmenin bir arada etkilediği olgulardır. Bunlar arasında beslenme, bireysel duyarlılık veya varyasyonlar,…

İş Kazaları Meslek Hastalıkları

İş Kazaları Meslek Hastalıkları, İşçi sağlığının en temel amaçlarından biri işçilerin meslek hastalıklarından korunmalarıdır. Meslek hastalığı dediğimizde işyerlerindeki herhangi bir etkenle ortaya çıkmış hastalıkları anlarız.…