Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Zeka Testi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması-2

Ansiklopedist’in katkılarıyla hazırlanan zeka testi.

Zeka TestiZekâ testi, öğrenme, soyutlama ve yeni durumlara uyum gösterme kapasitesinin ölçülmesinde kullanılan testlerin ortak adı. En sık kullanılanı Stanford-Binet testinde sonuç zekâ yaşının kronolojik yaşa oranı olan zekâ bölümü (Intelligence OvuotientIQ) olarak verilir.

Zekâ testleri konusundaki en önemli tartışmalardan biri zekâyı oluşturan zihinsel yeteneklerin tanımlanması ve IQ’nun bu yetenekleri yeterince yansıtıp yansıtamayacağı Üzerinde yoğunlaşmış, testin hazırlanması ve standartlaştırılmasında kültürel önyargıların olabileceği ileri sürülmüştür. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan çocukların test sonuçlarının da daha yüksek çıktığı saptanmıştır. Sosyo ekonomik durum, öğrenim olanakları, hatta testin uygulandığı koşulların bile test sonuçlarını etkileyebileceği düşünülür. Bu nedenle, bireyin doğuştan gelen yeteneklerini daha doğru yansıtan ve kültürel yapıdan etkilenmeyecek testler geliştirilmektedir.

Zeka Testi

Link; https://ansiklopedist.com/x1MM


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

1542 Kişinin Katili Kim?
1/36
İş Güvenliği Kültürü
2/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
3/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
4/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
5/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
6/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
7/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
8/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
9/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
11/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
12/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
13/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
14/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
16/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
17/36
İş Kazalarının Nedenleri!
18/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
19/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
20/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
21/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
22/36
İş Kazalarının Nedenleri
23/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
24/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
25/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
26/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
27/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
28/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
29/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
30/36
Neden Güvenlik Kültürü?
31/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
32/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
33/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
34/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
36/36

Sonuçlar

1542 Kişinin Katili Kim? 1
23 26
İş Güvenliği Kültürü 2
19 30
Atık Yönetimi Yönetmeliği 3
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 4
23 26
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 5
23 26
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 6
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 7
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 8
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 9
25 24
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 10
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 11
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 12
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 13
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 14
19 30
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 15
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 16
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 17
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 18
26 23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 19
16 33
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 20
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 21
21 28
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 22
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 23
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 24
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 25
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 26
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 27
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 28
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 29
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 30
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 31
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 32
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 33
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 34
20 29
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 35
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 36
24 25

Neden İş Güvenliği

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!…

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

17 + twelve =

Önceki Yayın
Neden İş Sağlığı...

Epidemiyolojik Yaklaşım İlkeleri

Sonraki Yayın
Baş Koruyucular Genel Bilgilendirme

Baş Koruyucular Genel Bilgilendirme

İlgili Yayınlar
Total
0
Share