Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Zeka Testi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yarışması-2

Ansiklopedist’in katkılarıyla hazırlanan zeka testi.

Zeka TestiZekâ testi, öğrenme, soyutlama ve yeni durumlara uyum gösterme kapasitesinin ölçülmesinde kullanılan testlerin ortak adı. En sık kullanılanı Stanford-Binet testinde sonuç zekâ yaşının kronolojik yaşa oranı olan zekâ bölümü (Intelligence OvuotientIQ) olarak verilir.

Zekâ testleri konusundaki en önemli tartışmalardan biri zekâyı oluşturan zihinsel yeteneklerin tanımlanması ve IQ’nun bu yetenekleri yeterince yansıtıp yansıtamayacağı Üzerinde yoğunlaşmış, testin hazırlanması ve standartlaştırılmasında kültürel önyargıların olabileceği ileri sürülmüştür. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan çocukların test sonuçlarının da daha yüksek çıktığı saptanmıştır. Sosyo ekonomik durum, öğrenim olanakları, hatta testin uygulandığı koşulların bile test sonuçlarını etkileyebileceği düşünülür. Bu nedenle, bireyin doğuştan gelen yeteneklerini daha doğru yansıtan ve kültürel yapıdan etkilenmeyecek testler geliştirilmektedir.

Zeka Testi

Link; https://ansiklopedist.com/x1MM


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
1/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
2/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
3/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
4/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
5/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
6/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
7/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
8/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
9/36
Neden Güvenlik Kültürü?
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
12/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
13/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
14/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
15/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
16/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
17/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
18/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
19/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
20/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
21/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
22/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
23/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
24/36
İş Güvenliği Kültürü
25/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
26/36
İş Kazalarının Nedenleri
27/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
28/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
30/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
31/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
32/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
33/36
1542 Kişinin Katili Kim?
34/36
İş Kazalarının Nedenleri!
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
36/36

Sonuçlar

Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 1
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 2
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 3
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 4
19 30
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 5
25 24
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 6
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 7
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 8
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 9
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 10
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 11
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 12
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 13
26 23
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 14
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 15
21 28
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 16
25 24
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 17
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 18
16 33
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 19
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 20
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 21
20 29
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 22
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 23
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 24
22 27
İş Güvenliği Kültürü 25
19 30
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 26
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 27
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 28
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 29
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 30
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 31
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 32
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 33
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 34
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 35
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 36
24 25

Neden İş Güvenliği

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!…

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
Neden İş Sağlığı...

Epidemiyolojik Yaklaşım İlkeleri

Sonraki Yayın
Baş Koruyucular Genel Bilgilendirme

Baş Koruyucular Genel Bilgilendirme

İlgili Yayınlar
Total
0
Share