Unutmayın, her soru için 25 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

25
0%

İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla 40 km/h olmalıdır.

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları
Doğru! Yanlış!

İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla 20 km/h olmalıdır.

Su elektrik yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasallarla birlikte kullanılır.

Doğru! Yanlış!

Elektriksel yangınların söndürülmesinde ya da birlikte kullanılması kesinlikle tehlikelidir.

B sınıfı yangını söndürmede kesinlikle SU kullanılmaz.

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Çalışanların tüm özelliklerini ve yeteneklerini araştırarak işin çalışana, çalışanın ise işe uyumu için gerekli olan tüm koşulları yerine getirilmesine antropometri denir.

Ergonomi Bilimi!
Doğru! Yanlış!

... çalışanların tüm özelliklerini ve yeteneklerini araştırarak işin çalışana, çalışanın ise işe uyumu için gerekli olan tüm koşulları yerine ERGONOMİ denir.

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay iş kazasını tanımlar

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay RAMAK KALA olayıdır.

Andragoji meslek hastalıkları sınıflandırmasında yer almaz…

İSG Yönetmeliğine Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

Oksijen tüpünün rengi KIRMIZI dır.

Plastik Sektöründe İş Güvenliği Rehberi
Doğru! Yanlış!

Oksijen tüpü MAVİ renktedir.

Bir şeyin zarar verme potansiyeline tehlike denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

Yukarıdaki işaret OKSİTLEYİCİ MADDE yi ifade eder.

Doğru! Yanlış!

LAZER IŞINI dır.

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Topraklama hattının direncinin büyük olması veya topraklama hattına bağlı iletkenlerin başka bir yerle temas etmesi sonucu elektrik tesisatından uzaklaştırılamayan akımı YÜKSEK GERİLİMİ tanımlar

Doğru! Yanlış!

Yüksek Gerilim; Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir

Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için tasarlanmış malzemelere Kişisel Koruyucu Donanım denir

Doğru! Yanlış!

Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime YANMA denir.

Doğru! Yanlış!

Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime PATLAMA denir

Meslek hastalıklarından korunmada en etkili yaklaşım riskin kaynağında kontrolüdür.

6331 Sayılı Kanun’a Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

Yanma olayının oluşabilmesi için su, oksijen ve sıcaklığın bir arada olması gereklidir.

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Yanma olayının oluşabilmesi için Yanıcı madde, Oksijen, Sıcaklık gereklidir.

İşçide verim kaybının önlenmesi, İş sağlığı uygulamasının ana hedefleri arasındadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisi
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı uygulamasının ana hedefleri arasında Meslek hastalıklarının önlenmesi, işle ilgili hastalıklarına önlenmesi ve yaralanmaların önlenmesi sayılabilir. Verim kaybı ve ekonomik şartlar İSG’den bir nebze uzak…

“HRO” bir ayakkabının ısıya dayanıklı olduğunu gösterir.

TS EN ISO 13287
Doğru! Yanlış!

Hava bir yangın söndürücü maddedir.

Doğru! Yanlış!

Hava yangın söndürücü madde değildir.

İşitme eşiği 20 desibeldir

Fiziksel Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

İşitme eşiği “0” desibeldir.

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışların bütününe Psikolojik taciz denir.

Doğru! Yanlış!

Psikolojik taciz ya da MOBBİNG tanımıdır.

İş yerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yükseklik 3 metreden fazla olamaz.

Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen süreye YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ denir.

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Doğru! Yanlış!

Korkulukların, tabandan yüksekliği en az 40 santimetre olmalıdır.

Yüksekte Çalışma Eğitim Sınavı
Doğru! Yanlış!

Korkulukların, tabandan yüksekliği en az 90 santimetre olmalıdır.

Acil kaçış rengi KIRMIZI’dir.

Doğru! Yanlış!

Acil kaçış rengi YEŞİL dir.

“Tedavi masrafları” iş kazası sonucu ortaya çıkan görünen kazalara girer.

Fazla Mesailerle İlgili Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

Evlerde kullanılan elektrik 220 volttur.

İSG Eğitimi: Elektrik Kaynaklı Riskler
Doğru! Yanlış!

Çalışma hayatını düzenleyen kanun 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Çalışma hayatını düzenleyen kanun 4857 Sayılı İş Kanunudur.

Solunum Durması 65 mA’da başlar?

Doğru! Yanlış!

Solunum Durması 25 mA’da başlar?

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Zorunluluk ifade eden işaretlerin rengi kırmızıdır.

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

Zorunluluk ifade eden işaretlerin rengi MAVİ dir.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline iş güvenliği denir.

İSG Hizmet Talep Formu
Doğru! Yanlış!

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline sağlık denir.

Atölye ve işyerinde işin yapılış sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Güvenliği denir.

Doğru! Yanlış!

Elektriğe çarpılma olayının olduğu ortamın yağmurlu ve iyonlu olması ölümcül riski etkileyen faktörler arasındadır.

Doğru! Yanlış!

Elektrik çarpması olaylarında ölümcül riski etkileyen (arttıran) faktörler arasında akımın şiddeti, elektriğe çarpılan kimsenin vücudunun iç direnci, bulunduğu odanın tabanının ne ile kaplı olduğu gibi durumlar…

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan işler yüksekte çalışma sayılır.

Doğru! Yanlış!

Ön tanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına 15 iş günü içerisinde bildirmek zorundadır.

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Doğru! Yanlış!

Ön kanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE…

Yukarıdaki işaretin anlamı DOKUNMA dir.

Doğru! Yanlış!

Kulaklık takma zorunluluğu 85 dB'den sonra başlar.

6331 Sayılı Kanun'a Göre Çalışanların Hakları
Doğru! Yanlış!

Alüminyum, magnezyum ve titanyum gibi metaller ve bunların yanabilen alaşımlarının oluşturduğu yangınlar D sınıfında kabul edilir

Doğru! Yanlış!

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işaret “EN / TSEN” dir.

Doğru! Yanlış!

Üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işaret “CE” işaretidir.

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler MUTAJEN MADDELERİ ifade eder

Doğru! Yanlış!

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler MUTAJEN MADDELERİ ifade eder

Maruziyet süresi Sigorta mevzuatının bir hastalığı meslek hastalığı olarak kabul etmesi için gerekli olan asgari etkilenme süresini ifade eder.

El-Kol Titreşimi ve Maruziyetleri
Doğru! Yanlış!

Vinçlerin kullanımı ve bakımında yasal mevzuat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur.

Doğru! Yanlış!

Vinçlerin kullanımı ve bakımında yasal mevzuat MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ’DİR.

Doğru mu Yanlış mı? Çalışanlar
ÜZGÜNÜM, HEDİYEDEN ÇOK ÇOK UZAKTASINIZ.

BİR DAHA Kİ SEFERE KESİN BAŞARACAKSINIZ... BİZ HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIZ
VASATIN AZ ALTINDA KALDINIZ...

Elektrik Çarpmalarından Oluşan İş Kazaları - Video

BU KEZ OLMADI. BİR SONRAKİ YARIŞMADA GÖRÜŞMEK ÜZERE....
HEDİYELERİ KIL PAYI KAÇIRDINIZ... ÇOK ÜZGÜNÜZ

HEDİYELERİN KURDELESİNİ TUTTUNUZ. AMA OLMADI, OLSUN; YENİ SEZONDA KESİN BAŞARACAKSINIZ...
İŞTE BU...

GÜLEN YÜZÜNÜZ HİÇ SOLMASIN. ÖDÜLLÜ YARIŞMA İÇİN BİZİ TAKİP EDİN...
YOK ARTIK! SÜPERSİNİZ...

İŞTE BU... GÜLEN YÜZÜNÜZ HİÇ SOLMASIN. ÖDÜLLÜ YARIŞMA İÇİN BİZİ TAKİP EDİN...

Bu Yarışmayı Paylaşın:

Quiz by İş Sağlığı ve Güvenliği | Nig Akademi