Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

SGK Tarafından Çalışanlara Sağlanan Haklar

Çalışanın Hak ve Sorumlulukları

SGK Tarafından Çalışanlara Sağlanan Haklar, kısa ve uzun vadeli sigorta koluna sağlanan haklar olarak ayrılırlar.

SGK Tarafından Çalışanlara Sağlanan Haklar

Çalışanların Hakları

Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Bir işyerinde çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini her zaman için işverenden istemek ve yerine getirilmediği taktirde de yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. İşverenler açısından da gerek kendisinin gerekse de yanında çalıştırılanların sosyal güvenlik açısından bildirimi bir yükümlülüktür.


İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?


Çalışanlara Sağlanan Haklar

Sosyal güvenlik sistemimizde 3 ana sigorta olup, çalışanlara;

 • Kısa vadeli sigorta kolundan, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık hallerinde iş göremezlik geliri bağlanması, geçici iş göremezlik ödeneği, doğum yardımı verilmesi,
 • Uzun vadeli sigorta kolundan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanması,
 • Genel sağlık sigortasından sağlık yardımları,

sağlanmaktadır.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
1/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
2/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
3/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
4/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
5/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
6/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
7/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
8/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
10/36
İş Kazalarının Nedenleri!
11/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
12/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
14/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
15/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
16/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
17/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
18/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
19/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
20/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
21/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
22/36
İş Güvenliği Kültürü
23/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
24/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
25/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
26/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
27/36
İş Kazalarının Nedenleri
28/36
1542 Kişinin Katili Kim?
29/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
30/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
32/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
33/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
34/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
35/36
Neden Güvenlik Kültürü?
36/36

Sonuçlar

3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 1
19 30
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 2
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 3
25 24
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 4
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 5
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 6
23 26
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 7
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 8
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
16 33
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10
26 23
İş Kazalarının Nedenleri! 11
26 23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 12
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 13
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 14
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 15
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 16
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 17
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 18
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 19
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 20
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 21
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 22
22 27
İş Güvenliği Kültürü 23
19 30
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 24
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 25
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 26
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 27
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 28
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 29
23 26
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 30
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 31
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 32
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 33
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 34
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 35
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 36
23 26
İlginizi Çekebilir!  Gürültü ve İşyeri Tasarımı

Sakarya'da iş cinayeti: Beton karma makinesine düşen Engin İnce hayatını kaybetti 4


İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir?


Çalışanların Yükümlülükleri

Hizmet akdiyle çalışanların sosyal güvenlik bildirimleri asıl olarak işveren tarafından yerine getirilme yükümlülüğüne karşın, bu kapsamda çalışanların da işe başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde işe başladıklarını SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Diğer yandan, hizmet akdiyle çalışanlar işverenlerince kendileri adına gerekli bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını takip ederek çalışmaya başladıktan itibaren 1 ay içerisinde kendilerini Kuruma bildirebilirler.

Esnek Çalışma ve Sigortalılık

Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar sigortalıların, ay içerisinde kısmi çalıştıkları toplam sürelerin, 7,5 saate bölünmesiyle çıkan sürenin sigortalıya hizmet olarak mal edilmesi imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda çalışanlar da genel sağlık sigortasına kapsamına alınacak ve ay içerisinde eksik kalan çalışma günlerinin genel sağlık sigortası primi açısından tamamlamaları zorunlulukları olacaktır. Daha açık ifadelerle, bu durumda olanlar ay içinde genel sağlık sigortasından tam olarak yararlanacaklardır.


Çalışanın Sağlığının Uygun Olmaması Nedeniyle İşi Yürütemeyecek Olması Nasıl Belgelenir?


6111 sayılı Kanunla;

 • Kanunun yürürlük tarihinden sonraki kısmi süreleri çalışmalarda ay içinde çalışılmayan süreler (kısmi iş sözleşmelerinin devam ettiği süreler) için borçlanma hakkı getirilmiştir. Borçlanmada, genel sağlık sigortası primi ödenmişse bu prim ödenmeyecek ve borçlanılan süreler de 4/a statüsünde sayılacaktır. Borçlanma için ilgililerin bulundukları yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
 • Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödemeleri durumunda isteğe bağlı ödenen süreler hizmet akdi statüsünde sayılarak bunların 7.200 günden emekli olmaları imkanı getirilmiştir.

Neden İş Güvenliği

Konya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

İlginizi Çekebilir!  Gürültü Kontrol Yöntemleri

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
3
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
Aydın İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Analık Halinde Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Sonraki Yayın
Kırıkkale İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Kimler Sigortalılık Kapsamında Yer Alır?

İlgili Yayınlar
Total
3
Share