Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

SGK Tarafından Çalışanlara Sağlanan Haklar

SGK Tarafından Çalışanlara Sağlanan Haklar
Tamircin Burada

SGK Tarafından Çalışanlara Sağlanan Haklar, kısa ve uzun vadeli sigorta koluna sağlanan haklar olarak ayrılırlar.

SGK Tarafından Çalışanlara Sağlanan Haklar

Çalışanların Hakları

Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Bir işyerinde çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini her zaman için işverenden istemek ve yerine getirilmediği taktirde de yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. İşverenler açısından da gerek kendisinin gerekse de yanında çalıştırılanların sosyal güvenlik açısından bildirimi bir yükümlülüktür.


İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?


Çalışanlara Sağlanan Haklar

Sosyal güvenlik sistemimizde 3 ana sigorta olup, çalışanlara;

 • Kısa vadeli sigorta kolundan, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık hallerinde iş göremezlik geliri bağlanması, geçici iş göremezlik ödeneği, doğum yardımı verilmesi,
 • Uzun vadeli sigorta kolundan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanması,
 • Genel sağlık sigortasından sağlık yardımları,

sağlanmaktadır.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
1/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
2/36
İş Kazalarının Nedenleri
3/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
4/36
İş Güvenliği Kültürü
5/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
6/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
7/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
8/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
9/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
10/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
11/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
12/36
1542 Kişinin Katili Kim?
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
14/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
15/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
16/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
17/36
İş Kazalarının Nedenleri!
18/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
20/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
21/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
22/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
23/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
24/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
25/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
27/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
29/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
30/36
Neden Güvenlik Kültürü?
31/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
32/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
33/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
34/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
35/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 1
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 2
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 3
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 4
22 27
İş Güvenliği Kültürü 5
19 30
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 6
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 7
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 8
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 9
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 10
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 11
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 12
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 13
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 14
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 15
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 16
25 24
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 17
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 18
26 23
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 19
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 20
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 21
19 30
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 22
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 23
25 24
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 24
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 25
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 26
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 27
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 28
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 29
21 28
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 30
21 28
Neden Güvenlik Kültürü? 31
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 32
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 33
26 23
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 34
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 35
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 36
22 27


İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Ödenir?


Çalışanların Yükümlülükleri

Hizmet akdiyle çalışanların sosyal güvenlik bildirimleri asıl olarak işveren tarafından yerine getirilme yükümlülüğüne karşın, bu kapsamda çalışanların da işe başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içinde işe başladıklarını SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.

Diğer yandan, hizmet akdiyle çalışanlar işverenlerince kendileri adına gerekli bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını takip ederek çalışmaya başladıktan itibaren 1 ay içerisinde kendilerini Kuruma bildirebilirler.

Esnek Çalışma ve Sigortalılık

Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar sigortalıların, ay içerisinde kısmi çalıştıkları toplam sürelerin, 7,5 saate bölünmesiyle çıkan sürenin sigortalıya hizmet olarak mal edilmesi imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda çalışanlar da genel sağlık sigortasına kapsamına alınacak ve ay içerisinde eksik kalan çalışma günlerinin genel sağlık sigortası primi açısından tamamlamaları zorunlulukları olacaktır. Daha açık ifadelerle, bu durumda olanlar ay içinde genel sağlık sigortasından tam olarak yararlanacaklardır.


Çalışanın Sağlığının Uygun Olmaması Nedeniyle İşi Yürütemeyecek Olması Nasıl Belgelenir?


6111 sayılı Kanunla;

 • Kanunun yürürlük tarihinden sonraki kısmi süreleri çalışmalarda ay içinde çalışılmayan süreler (kısmi iş sözleşmelerinin devam ettiği süreler) için borçlanma hakkı getirilmiştir. Borçlanmada, genel sağlık sigortası primi ödenmişse bu prim ödenmeyecek ve borçlanılan süreler de 4/a statüsünde sayılacaktır. Borçlanma için ilgililerin bulundukları yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
 • Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödemeleri durumunda isteğe bağlı ödenen süreler hizmet akdi statüsünde sayılarak bunların 7.200 günden emekli olmaları imkanı getirilmiştir.

Neden İş Güvenliği

OSGB Hizmetleri
Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

 1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
 2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
 3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
 4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
 5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
 6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

1Yorum

 • Recep Karahan , Mayıs 29, 2023 @ 8:30 pm

  Bir yerde okumuştum. Konuyla da ilgili hissettim. İnşallah doğru yerde paylaşıyorum; İş kazası ve meslek hastalığını kapsayan bir durum söz konusu değilse, rapor almaları durumunda emekli olmadan çalışanlar gibi SGK tarafından ödenen rapor parasını alamazlar. Bilindiği üzere emekli olmamış normal olarak çalışanlar, iş kazası veya meslek hastalığı olsun olmasın hastalanıp veya ameliyat sonrası doktordan rapor alırsa, alınan bu raporun ilk 2 günü haricindeki günlerin ücretini SGK ödemektedir. Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile çalışan emeklinin iş kazası haricinde rapor alması halinde istirahat parasını SGK ödemez.
  Çalışan emekliler için ödenen SGDP sadece kısa vadeli sigorta kolları içindir. Bu ne demek; iş kazası-meslek hastalığı sigortasını kapsıyor demektir. Yani, SGDP kapsamında çalışanlar iş kazası geçirirlerse veya meslek hastalığına yakalanırlarsa kendilerine kısa vadeli sigorta yardımları yapılır. Bu nedenle rapor parası alamamakta.
  İşverenle yapmış olduğunuz iş sözleşmesinde ücretiniz maktu aylık ise ücretinizi tam alırsınız. Ancak sözleşmenizde ücretiniz maktu aylık olarak belirtilmemişse işveren raporlu olduğunuz günler için ücret ödemek zorunda değildir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla