Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

nöbetleşe işçi postaları

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, durmaksızın birbiri ardına vardiyalar (postalar)…
Araç çubuğuna atla