Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Hit-10

6331 Sayılı Kanunu “Topal Ördek” Yaptınız!

6331 Sayılı Kanunun “Topal Ördek” misali, her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi ya da engellenmesi; iş kazalarına, meslek…

2022 yılı iş güvenliği verileri

2022 yılı iş güvenliği verileri SGK tarafından açıklandı. Buna göre 4-a ve 4-b kapsamında 2022 yılında toplam 589.258…

Kaynak İşlerinde İş Güvenliği

Kaynak İşlerinde iş güvenliği ile kaynakla çalışırken alınacak önlemler ve KKD’ler sayesinde yaşanan iş kazalarının da önüne geçilebilir.…

İş Kazası Kapsamına Giren Durumlar

İş Kazası Kapsamına Giren Durumlar, 5510 sayılı Kanun’da sayılan hallerden birinde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ruhen…

Biyolojik Riskler ve Korunma Yolları

Biyolojik Riskler denildiğinde aklımıza, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri…

Tozlu Ortamlarda Çalışmalarda İş Güvenliği

Tozlu ortamlarda çalışmalarda iş güvenliği, 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamında belirtilmiştir. (daha&helliip;)

Yangın ve Yangın Sınıfları

Yangın ve Yangın Sınıfları ile ilgili çok fazla haber mevcut. İncelediğimiz kadarıyla da çoğu birbirlerinden alıntı yapılarak yazılmış…

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş  güvenliği uzmanı, iş yerinin süre gelen günlük koşullarında mesleki risklerin araştırılması, kişisel hata ve kazaların azaltılması, çalışan…

Meslek Hastalıkları Genel Bilgilendirme

Meslek Hastalıkları bildirimi ve analizi yetersizdir. Bu durumun meydana gelmesinde sosyal güvenlik sistemlerinin yetersizliği, bildirim eksikliği gibi birçok…

150 soruda iş güvenliği

İş Güvenliği ile ilgili Online İSG ders müfredatından derlenen kanun, yönetmelik ve tebliğlere göre soru/cevap olarak hazırlanmış Türkiye’de…

Neden İş Güvenliği Önemli?

İş Sağlığı ve Güvenliği tehlike sınıfı ayırımı gözetmeksizin, TÜM işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması…

Güvensiz KKD Ürünleri Nelerdir?

Mevzuatımızda belirlenen risklerin toplu koruma tedbirleriyle önlenemediği veya alınan teknik önlemlere rağmen istenilen düzeye indirilemediği hâllerde kişisel koruyucu…

Biyolojik Riskler

Biyolojik riskler, Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil Mikroorganizmalar, Hücre kültürleri…

150 soruda iş kanunu

4857 sayılı iş kanunu’na göre hazırlanmış, çalışma hayatı ile ilgili bilmemiz gereken kuralları içeren 150 soru ve 150…

Ergonominin 7 Basit Kuralı!

Ergonominin 7 Basit Kuralı ile insanda bir yaşam biçimi felsefesi oluşumu sağlanabilir. (daha&helliip;)

Risk Değerlendirme Metotları

Risk Değerlendirme Metotları olarak dünyada 150’den fazla farklı metot olduğu tahmin edilmektedir. Bu Risk Değerlendirme Metotları; (daha&helliip;)

Kule Vinçlerinde Güvenli Çalışma Uygulama Rehberi

Kule vinçleri, tüm şantiye sahasını kaplamasından ve yüksekte çalışmayı gerektirmesinden dolayı en çok tehlike arz eden iş ekipmanlarının…

Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz

Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz için haftanın en az üç günü en az 150 dakika aşağıdaki fiziksel aktivitelerin yapılması…
Araç çubuğuna atla