Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi

Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi

Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi ile yaralanma, kaza, uzuv kaybı gibi ciddi sonuçların önüne geçilebilir.

Online İSG Eğitimi

Risk Değerlendirme Analizi

Risk değerlendirme, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak ifade edilmektedir.

İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde RİSK ANALİZLERİNİN yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasıdır.

Biz de bazı iş ekipmanları için hazırlamış olduğumuz RİSK ANALİZLERİNİ paylaşmak istiyoruz. Bir akışkan içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması.

Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır
Reklamsız Haber | Haber Buketi

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet

J

Hayır

L

Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?        
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) üzerinde kırık ve çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
İşyeri içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, askılıklar ve benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
İşyeri içerisindeki tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?        
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde mi?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma bulunuyor ve aydınlatmalar çalışır halde olması sağlanıyor mu?          
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
TERTİP – DÜZEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?          
İşyeri içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?          
İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Temizleme makinelerinin bulunduğu alana görevliler dışındaki kişilerin girişi engellenmiş mi?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Sabit kurulum ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından bakımı yapılıyor mu?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
MAKİNELER

VE

BASINÇLI GEREÇLER

Elektrikli alet/ekipman, üreticilerce sağlanan kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?          
Elektrikli ekipman düzenli olarak kontrol edilmekte, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engellenmiş mi?          
Çalışanlar, elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili bilgilendirilmiş mi?          
Buhar kazanlarının düzenli olarak bakımı ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?          
Sıcak borular çalışanlara zarar vermeyecek şekilde yalıtılmış mı?          
Bütün makinelerde sağlık ve güvenlik işaretleri var mı?          
Makineler yetkili çalışanlar tarafından ve kullanım talimatlarına uygun olarak çalıştırılıyor mu?          
Makinelerin bakım ve onarımları üreticilerin talimatları doğrultusunda yapılmış mı?          
Tüm makinelerin acil durdurma sistemleri var mı?          
Makinelerin tüm hareketli parçaları uygun makine koruyucuları ile kapatılmış mı?          
KİMYASALLAR Bölgesel leke temizleme işlemleri gaz emiş sistemi bulunan uygun bir alanda yapılıyor ve gaz emiş sistemi düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?          
Kimyasalların kullanımı, saklanması ve taşınması konusunda gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu?          
Özellikle klorlu çözücülerin (perkloroetilen vb.) kullanıldığı makinelerin düzenli kontrolü yapılıyor ve makineler, sızıntılara karşı devamlı olarak kontrol ediliyor mu?          
Klorlu çözücülerin (perkloroetilen vb.) kullanıldığı çalışma ortamı uygun sistemlerle havalandırılıyor mu?          
BİYOLOJİK ETMENLER Çalışanların, mikroorganizma barındıran (kan, dışkı vb. lekeli) çamaşırlarla temasını engellemek için gerekli tedbirler alınıyor mu?          
YANGIN

VE

ACİL DURUM

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda mı?          
Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?        
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı temin edilmiş mi?        
Yangın söndürücüler mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?        
Kimyasalların küçük çaplı dökülmeleri derhal temizleniyor, büyük çaplı dökülmeler (özellikle klorlu çözücüler) sonucu oluşabilecek kazalara karşı ise çalışanlar acil durum planı eğitimi almışlar mı?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) işyeri içerisinde görünür bir yere asılmış mı?        
Acil durumlarda çalışanlar ne yapması gerektiğini biliyor mu?        
GÜRÜLTÜ İşyeri içerisinde; makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek gürültü yasal sınırlar içinde mi?        
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş mi?          
Çamaşır arabası çalışanı zorlayacak şekilde aşırı yüklenmiş mi?          
Çamaşır arabası kullanımının neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş mi?          
ERGONOMİ VE MONOTON ÇALIŞMA Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanları sağlanıyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?        
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyorlar mı?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Çalışanlar, kimyasalların güvenli kullanımı, saklanması ve taşınmasında konularında eğitilmiş mi?          
Çalışanlar güvenli makine kullanımı konusunda eğitilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Online İSG Eğitimi

Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
1/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
2/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
3/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
4/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
5/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
6/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
8/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
10/36
1542 Kişinin Katili Kim?
11/36
İş Kazalarının Nedenleri!
12/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
13/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
14/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
15/36
İş Kazalarının Nedenleri
16/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
17/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
18/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
19/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
20/36
İş Güvenliği Kültürü
21/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
22/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
23/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
24/36
Neden Güvenlik Kültürü?
25/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
26/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
27/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
28/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
29/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
30/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
32/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
33/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
34/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
35/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
36/36

Results

Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 1
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 2
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 3
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 4
24 25
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 5
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 6
25 24
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7
26 23
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 8
21 28
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 10
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 11
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 12
26 23
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 13
20 29
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 14
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 15
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 16
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 17
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 18
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 19
23 26
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 20
22 27
İş Güvenliği Kültürü 21
19 30
Atık Yönetimi Yönetmeliği 22
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 23
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 24
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 25
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 26
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 27
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 28
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 29
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 30
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 31
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 32
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 33
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 34
25 24
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 35
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 36
22 27

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla