Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi

Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi
Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi ile yaralanma, kaza, uzuv kaybı gibi ciddi sonuçların önüne geçilebilir.

Risk Değerlendirme Analizi

Risk değerlendirme, “işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak ifade edilmektedir.

İş Kazalarının en önemli nedenlerinden birisi kritik bölgelerde RİSK ANALİZLERİNİN yapılmamış ya da eksik yapılmış olmasıdır.

Biz de bazı iş ekipmanları için hazırlamış olduğumuz RİSK ANALİZLERİNİ paylaşmak istiyoruz. Bir akışkan içinde dönmekte olan silindirik ya da küresel bir katı cisme, bu cisimle akışkanın birbirlerine göre devinimde olmaları durumunda, yanlamâsına etki eden bir kuvvetin ortaya çıkması.

Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet

J

Hayır

L

Alınması Gereken Önlem

 

Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış mı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu?        
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?          
Cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) üzerinde kırık ve çatlak bulunmamakta ve uygun şekilde monte edilmiş mi?          
İşyeri içerisinde duvarlara monte edilmiş raflar, askılıklar ve benzeri diğer malzemeler çalışanların üzerine düşmeyecek şekilde sabitlenmiş mi?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
İşyeri içerisindeki tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yaptırılıyor mu?        
İşyeri içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde mi?          
Tüm alanlarda yeterli aydınlatma bulunuyor ve aydınlatmalar çalışır halde olması sağlanıyor mu?          
İşyeri içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi?          
TERTİP – DÜZEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine yerleştiriyor mu?          
İşyeri içerisindeki yerleşim, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış mı?          
İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Temizleme makinelerinin bulunduğu alana görevliler dışındaki kişilerin girişi engellenmiş mi?          
ELEKTRİK Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Sabit kurulum ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından bakımı yapılıyor mu?          
Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol edilmekte mi?          
MAKİNELER

VE

BASINÇLI GEREÇLER

Elektrikli alet/ekipman, üreticilerce sağlanan kullanım kılavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılıyor mu?          
Elektrikli ekipman düzenli olarak kontrol edilmekte, bozuk veya arızalı ekipmanların kullanımı engellenmiş mi?          
Çalışanlar, elektrikli aletlerin güvenli kullanımları ile ilgili bilgilendirilmiş mi?          
Buhar kazanlarının düzenli olarak bakımı ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?          
Sıcak borular çalışanlara zarar vermeyecek şekilde yalıtılmış mı?          
Bütün makinelerde sağlık ve güvenlik işaretleri var mı?          
Makineler yetkili çalışanlar tarafından ve kullanım talimatlarına uygun olarak çalıştırılıyor mu?          
Makinelerin bakım ve onarımları üreticilerin talimatları doğrultusunda yapılmış mı?          
Tüm makinelerin acil durdurma sistemleri var mı?          
Makinelerin tüm hareketli parçaları uygun makine koruyucuları ile kapatılmış mı?          
KİMYASALLAR Bölgesel leke temizleme işlemleri gaz emiş sistemi bulunan uygun bir alanda yapılıyor ve gaz emiş sistemi düzenli aralıklarla kontrol ediliyor mu?          
Kimyasalların kullanımı, saklanması ve taşınması konusunda gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor mu?          
Özellikle klorlu çözücülerin (perkloroetilen vb.) kullanıldığı makinelerin düzenli kontrolü yapılıyor ve makineler, sızıntılara karşı devamlı olarak kontrol ediliyor mu?          
Klorlu çözücülerin (perkloroetilen vb.) kullanıldığı çalışma ortamı uygun sistemlerle havalandırılıyor mu?          
BİYOLOJİK ETMENLER Çalışanların, mikroorganizma barındıran (kan, dışkı vb. lekeli) çamaşırlarla temasını engellemek için gerekli tedbirler alınıyor mu?          
YANGIN

VE

ACİL DURUM

Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışlar kilitli olmayıp her an açılabilir durumda mı?          
Yangın merdiveni kapıları/apartman kapısı/acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek bir malzeme bulunmaması sağlanıyor mu?        
İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı temin edilmiş mi?        
Yangın söndürücüler mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?        
Kimyasalların küçük çaplı dökülmeleri derhal temizleniyor, büyük çaplı dökülmeler (özellikle klorlu çözücüler) sonucu oluşabilecek kazalara karşı ise çalışanlar acil durum planı eğitimi almışlar mı?          
Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, ambulans, polis vb.) işyeri içerisinde görünür bir yere asılmış mı?        
Acil durumlarda çalışanlar ne yapması gerektiğini biliyor mu?        
GÜRÜLTÜ İşyeri içerisinde; makine veya donanımlardan kaynaklanabilecek gürültü yasal sınırlar içinde mi?        
ELLE TAŞIMA Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması engelleniyor mu?          
Yüklerin elle taşınmasının da neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş mi?          
Çamaşır arabası çalışanı zorlayacak şekilde aşırı yüklenmiş mi?          
Çamaşır arabası kullanımının neden olabileceği kas iskelet sistemi hastalıklarına karşı çalışanlar bilgilendirilmiş mi?          
ERGONOMİ VE MONOTON ÇALIŞMA Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanlara yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipmanları sağlanıyor mu?          
Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETKENLER Çalışanlar ile işveren(ler) arasında iyi bir iletişim sağlanıyor mu?        
Çalışanlar; yetki, sorumluluk ve çalışma hedeflerini net olarak biliyorlar mı?          
Çalışanlara, görev ve sorumlulukları haricinde talimat verilmemesine dikkat ediliyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri zamanında yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi?          
Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?          
Çalışanlar, kimyasalların güvenli kullanımı, saklanması ve taşınmasında konularında eğitilmiş mi?          
Çalışanlar güvenli makine kullanımı konusunda eğitilmiş mi?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınıyor ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
1/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
2/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
3/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
4/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
5/36
1542 Kişinin Katili Kim?
6/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
7/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
8/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
9/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
10/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
11/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
12/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
13/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
14/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
15/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
16/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
17/36
İş Kazalarının Nedenleri!
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
19/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
20/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
21/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
22/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
23/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
24/36
Neden Güvenlik Kültürü?
25/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
26/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
27/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
28/36
İş Güvenliği Kültürü
29/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
30/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
32/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
33/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
34/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
35/36
İş Kazalarının Nedenleri
36/36

Sonuçlar

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 1
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 2
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 3
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 4
19 30
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 5
25 24
1542 Kişinin Katili Kim? 6
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 7
23 26
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 8
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 9
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 10
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 11
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 12
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 13
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 14
16 33
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 15
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 16
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 17
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 18
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 19
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 20
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 21
26 23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 22
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 23
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 24
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 25
23 26
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 26
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 27
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 28
22 27
İş Güvenliği Kültürü 29
19 30
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 30
20 29
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 31
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 32
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 33
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 34
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 35
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 36
22 27

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
1/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
2/23
Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi 5
3/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
4/23
Stresle Mücadele
5/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
6/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
7/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
8/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
9/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
10/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
11/23
Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi 6
12/23
Mobbingle Mücadele
13/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
14/23
Mobbing Psikolojik Terör!
15/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
16/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
17/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
18/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
19/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
20/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
21/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
22/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
23/23

Sonuçlar

Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 1
8 7
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 2
6 9
Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi 7 3
7 8
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 4
9 6
Stresle Mücadele 5
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 6
6 9
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 7
8 7
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 8
9 6
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 9
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 10
9 6
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 11
8 7
Kuru Temizleme Hizmetleri Kontrol Listesi 8 12
8 7
Mobbingle Mücadele 13
2 13
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 14
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 15
8 7
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 16
6 9
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 17
7 8
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 18
5 10
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 19
8 7
Doğum ve Ölüm İzinleri 20
4 11
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 21
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 22
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 23
7 8

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
1/11
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
2/11
Neden Meslek Hastalığı?
3/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
4/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
5/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
6/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
7/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
8/11
Ramazanda iş Güvenliği
9/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
10/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
11/11

Sonuçlar

Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 1
8 7
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 2
6 9
Neden Meslek Hastalığı? 3
5 10
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 4
7 8
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 5
6 9
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 6
6 9
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 7
7 8
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 8
7 8
Ramazanda iş Güvenliği 9
7 8
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 10
6 9
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 11
3 12

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Tesisleri Kontrol Listesi

Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Tesisleri Kontrol Listesi

Sonraki Yayın
Sebze Meyve Sektörü Kontrol Listesi

Sebze Meyve Sektörü Kontrol Listesi

İlgili Yayınlar
Total
0
Share