Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Meslek Hastalığı

Özellikle ülkemizde istatistikler göstermektedir ki, meslek hastalıklarının bildirimi ve analizi yetersizdir. Bu durumun meydana gelmesinde sosyal güvenlik sistemlerinin yetersizliği, bildirim eksikliği gibi birçok neden mevcuttur.

Meslek hastalıklarının sayısı, şiddeti ve nedenleri gibi bilgilere sahip olmak önleme stratejisinin temelidir. Her ülke bu bilgilere; iyi işleyen ve etkili veri analizleri gerçekleştirebilen meslek hastalığı bildirimleri ile ulaşabilir. İşleyen bir bildirim sistemi ve güvenli veriler ile meslek hastalıkları açısından özel önleme stratejileri ve eylem planlarının oluşturulması sağlanabilir.

Brusella hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?

Bakteriyel bir enfeksiyon çeşidi olan brusella hastalığına yakalanmamak için yeme içme ve temizlik alışkanlıklarımıza oldukça dikkat etmemiz gerekiyor.…

Mezotelyoma Farkındalık Günü

26 Eylül Mezotelyoma Farkındalık Günü. Türkiye’de yapılan araştırmalara göre ülke genelinde her 100 bin kişiden 2’sinde, çevresel etkilenme…

Siroz hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir?

Karaciğer fonksiyon itibari ile diğer organlara nazaran vücutta oldukça hayati bir yere sahiptir. Kendini yenileyebilen tek organ olan karaciğer zararlı…

Karpal tünel sendromu nedir, neden olur?

Boyun fıtığı gibi farklı hastalıklar ile karıştırılabilen karpal tünel sendromundan korunmak için bazı yöntemler mevcut. El, el bileği…

Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

Meslek Hastalığı Tanısı konulması için gereken en önemli şart; hastalıkla çalışmanın veya çalışma ortamı arasında zorunlu nedensellik bağının…

Meslek Hastalıkları Genel Bilgilendirme

Meslek Hastalıkları bildirimi ve analizi yetersizdir. Bu durumun meydana gelmesinde sosyal güvenlik sistemlerinin yetersizliği, bildirim eksikliği gibi birçok…

Sideroza Bağlı Hastalıklar

Sideroza Bağlı Hastalıklar, inert minerallere göre demir maruziyeti daha sık görülmektedir. Çünkü birçok iş kolunda, demir oksit (Fe2O3)…

Sentetik Liflere Bağlı Hastalıklar

Sentetik Liflere Bağlı Hastalıklar, SML’lere kısa süreli maruziyet cild, göz ve solunum yollarında irritasyona neden olur.Uzun lifler tekstil…

Kaynakçı Akciğeri

Kaynakçı Akciğeri, havadaki kirlilikler (metal dumanları, partiküller, gazlar), radyasyon (UV ve IR), gürültü ve elektrik gibi fiziksel ajanlar,…

Mesleki Astım

Mesleki Astım, mesleğin ortaya çıkardığı astım, reaktif havayolu disfonksiyonu sendrom ve irritanlara bağlı astım olmak üzere 4 başlığı…

Pnömokonyoza Bağlı Hastalıklar

Pnömokonyoza Bağlı Hastalıklar, Kollajen Pnömokonyozları, Nonkollajen Benign Pnömokonyozlar ve Diğer Elementlerin Pulmoner Etkileri vardır. (daha&helliip;)

Asbest Hastalıkları

Asbest Hastalıkları, kanserojen ve fibrojen etkilerinden lifin tipi, dayanıklılığı, büyüklüğü, zaman içerisindeki birikim miktarı sorumludur. (daha&helliip;)

İyonlaştırıcı Radyasyona Bağlı Hastalıklar

İyonlaştırıcı Radyasyona Bağlı Hastalıklar, döküm ve metalden eşya üretimi işlerinde tahribatsız muayene adı altında X ya da gama…

Kömür İşçisi Pnömokonyozu

Kömür İşçisi Pnömokonyozu, inorganik kömür tozlarının inhalasyon sonucu akciğerlerde birikmeleri ve sonu fibrozisle bitecek bir doku reaksiyonuna yol…

Titreşime Bağlı Hastalıklar

Titreşime Bağlı Hastalıklar, Mesleki Raynaud Fenomeni, Periferik sensorinöral polinöropati, Osteoartiküler hastalıklar, kas hastalıkları dır (daha&helliip;)

Nikel ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar

Nikel ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar, Mond işlemi sırasında çok toksik olan nikel karbonil gazına maruz kalınabilir. Nikel alaşımı…

Asbeste Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları

Asbeste Bağlı Gelişen Meslek Hastalıkları, Asbest liflerinin solunması akciğer kanseri, mezotelyoma (eskiden nadir görülen, amfibol asbest maruziyeti ile…

Silikoza Bağlı Hastalıklar

Solunabilir silika partiküllerinin (çapı <10 µm) uzun süreli solunumu ve akciğerlerde birikimi ile gelişen fibrotik, irreversibl, potansiyel olarak…
Araç çubuğuna atla