Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Diş Klinikleri için Kontrol Listesi

Diş Klinikleri için Kontrol Listesi
Diş Klinikleri için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Diş Klinikleri için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar var mı?          
Aynalar da dâhil cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) uygun şekilde monte edilmiş, yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunuyor mu?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?          
Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?          
Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?          
Aydınlatma armatürlerinden / donanımlarından ya da pencerelerden kaynaklanan göz kamaştırıcı parıltılardan kaynaklanan riskler önlenmiş mi?          
Temiz hava akımı bulunmakta ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştiriyor mu?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılmakta ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Çalışma esnasında kullanılan aletler, kullanım sonunda uygun şekilde temizlenmekte ve sterilize ediliyor mu?          
Çalışma alanı çalışanların rahat çalışmasını sağlayacak genişlikte mi?          
Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Çöp kutuları, her boşaltmadan sonra dezenfekte ediliyor mu?          
Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanım talimatları hazırlanmış mı?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş ve gerekli önlemler alınmış mı?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Makineler için üretici firmadan, kullanım kılavuzları temin edilmiş ve makineler kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?  
Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınıyor mu?  
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol etmekte mi?  
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?  
Lazer ile çalışan cihaz, el aletleri ya da teknik aparatlar sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılıyor mu?  
Röntgen cihazları sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılıyor mu?  
ELEKTRİK Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol ediliyor mu?          
Ekipmanların elektrik aksamına su veya diğer sıvılar temas ediyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETMENLER Çalışanların mesai saatleri mevzuata uygun olarak düzenleniyor mu?          
Fazla mesai uygulaması planlı ve çalışanlar önceden haberdar ediliyor mu?          
Çalışanların psikolojik tacize veya şiddete maruz kalmamaları için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Yoğun çalışmaların yapıldığı alanlara, muayenehanelere ve laboratuvarlara, ziyaretçilerin veya hastaların, girişleri kontrollü olarak sağlanıyor mu?          
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanlar işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalıyor mu?          
Çalışma ortamında çalışanların uygunsuz pozisyonlarda çalışmasını gerektiren durumlar bulunuyor mu?          
Çalışanlara, yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipman sağlanıyor mu?          
KİMYASALLAR Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlar kullanılıyor mu?          
Çalışanlar, laboratuvar/klinik koşullarına uygun kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılmış mı?          
Gaz veya toz gibi zarar verici emisyona sebep olabilecek kimyasal maddelerin açıkta bulunduğu işlemin yapıldığı yerde zararlı emisyona maruz kalmamak için vakum özelliği olan davlumbaz tesisatı veya benzeri bir sistem kurulmuş mu?          
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?          
Kimyasal maddelerin saklama koşullarına uyulmakta, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?          
ACİL DURUMLAR Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli değil ve dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?          
Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenleri amacı dışında kullanılıyor mu?          
Yanıcı gazlarla yapılan çalışmalara (örneğin laboratuvarlarda ateş kaynağı olarak doğal gaz kullanımına) karşı gerekli önlemler alınıyor mu?          
Kompresörün güvenli çalışmasını sağlayacak tedbirler alınmış ve patlamalara karşı dayanıklı yerde ve çalışanlardan yeterince uzakta mı?          
Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanıyor mu?          
Acil durumlarda çalışanlar ne yapması gerektiğini biliniyor mu?          
BİYOLOJİK ETKENLER Biyolojik etkenlere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutuluyor mu?          
Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenleniyor mu?          
Tıbbi ve biyolojik atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılıyor mu?          
Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri engelleniyor mu?          
Çalışma ortamında sterilizasyon/dezenfeksiyon sağlanıyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Daha önce meydana gelmiş kazalar incelenerek kayıt altına alınmış, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kaza ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim alıyorlar mı?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?        
Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kullandıkları araç ve gereçlerin güvenli kullanımı ve bakımı konusunda eğitiliyor mu?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Diş Klinikleri için Kontrol Listesi

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
1/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
2/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
3/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
5/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
6/36
Neden Güvenlik Kültürü?
7/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
8/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
9/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
10/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
11/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
12/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
13/36
1542 Kişinin Katili Kim?
14/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
15/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
16/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
19/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
20/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
21/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
22/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
23/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
24/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
25/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
26/36
İş Güvenliği Kültürü
27/36
İş Kazalarının Nedenleri
28/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
29/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
30/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
31/36
İş Kazalarının Nedenleri!
32/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
33/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
34/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
35/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
36/36

Sonuçlar

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 1
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 2
25 24
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 3
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 4
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 5
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 6
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 7
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 8
24 25
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 9
23 26
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 10
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 11
26 23
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 12
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 13
19 30
1542 Kişinin Katili Kim? 14
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 15
21 28
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 16
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 17
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 18
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 19
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 20
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 21
21 28
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 22
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 23
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 24
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 25
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 26
22 27
İş Güvenliği Kültürü 27
19 30
İş Kazalarının Nedenleri 28
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 29
20 29
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 30
25 24
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 31
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 32
26 23
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 33
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 34
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 35
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 36
23 26

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

Neden İş Güvenliği

İş Güvenliği, bir işyerinde fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığın her yönüyle ilgilenir. Şirketin tüm çalışma ortamlarında yaralanmaları ve tehlikeleri önleme çabalarında adeta bir şemsiye görevi yapar.

Her sanayi çalışanları için çeşitli güvenlik önlemleri vardır. Olası iş güvenliği riskleri, ciddi ve acil fiziki tehlikelerden hafif tehlikelere kadar uzanır. Bunlar yangınlar, patlamalar, kimyasal tehlikeler veya bir çalışanın hayatına tehdit oluşturan diğer tehlikeler olabilir. Daha ılımlı tehlikeler, ergonomi, iş yükü, zihinsel yorgunluk ve çalışanların genel refahındaki zorlukları içerir. İkinci risk türleri genellikle ofis ortamında meydana gelir. Bununla birlikte, bulunduğunuz iş ne olursa olsun, her zaman bir kaza yapma ihtimali vardır.

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
1/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
2/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
3/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
4/23
Mobbing Psikolojik Terör!
5/23
Diş Klinikleri için Kontrol Listesi 5
6/23
Stresle Mücadele
7/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
8/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
9/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
10/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
11/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
12/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
13/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
14/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
15/23
Mobbingle Mücadele
16/23
İşverenin sorumlulukları nelerdir?
17/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
18/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
19/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
20/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
21/23
Diş Klinikleri için Kontrol Listesi 6
22/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
23/23

Sonuçlar

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 1
8 7
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 2
6 9
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 3
8 7
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 4
9 6
Mobbing Psikolojik Terör! 5
8 7
Diş Klinikleri için Kontrol Listesi 7 6
7 8
Stresle Mücadele 7
7 8
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 8
6 9
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 9
8 7
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 10
7 8
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 11
7 8
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 12
6 9
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 13
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 14
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 15
9 6
Mobbingle Mücadele 16
2 13
İşverenin sorumlulukları nelerdir? 17
8 7
Doğum ve Ölüm İzinleri 18
4 11
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 19
8 7
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 20
7 8
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 21
9 6
Diş Klinikleri için Kontrol Listesi 8 22
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 23
5 10

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
1/11
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı
2/11
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
3/11
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir?
4/11
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5
5/11
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?
6/11
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?
7/11
Ramazanda iş Güvenliği
8/11
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı
9/11
Neden Meslek Hastalığı?
10/11
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
11/11

Sonuçlar

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 1
6 9
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanım ve Kapsamı 2
6 9
Kilis İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 3
6 9
İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir? 4
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-5 5
7 8
İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? 6
3 12
İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 7
7 8
Ramazanda iş Güvenliği 8
7 8
Meslek Hastalıkları Eğitim Sınavı 9
8 7
Neden Meslek Hastalığı? 10
5 10
İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 11
7 8

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

Neden İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Total
4
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Önceki Yayın
İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürünün Önemi

OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020

Sonraki Yayın
Eczaneler için Kontrol Listesi

Eczaneler için Kontrol Listesi

İlgili Yayınlar
Total
4
Share