Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Diş Klinikleri için Kontrol Listesi

Diş Klinikleri için Kontrol Listesi
Tamircin Burada

Diş Klinikleri için Kontrol Listesi ile çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Diş Klinikleri için Kontrol Listesi

6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür.  Bu doğrultuda çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik hazırlanmış kontrol listelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İndirme bağlantısı tablonun sonundadır

OSGB Hizmetleri

Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih
GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu?          
Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar var mı?          
Aynalar da dâhil cam yüzeyler (cam aksamlı mobilyalar, kapı, pencere vb.) uygun şekilde monte edilmiş, yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak gibi hatalar bulunuyor mu?          
Merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun mu?          
Merdivenler boyunca tırabzanlar mevcut mu?          
Tırabzan ayakları arasında uygun aralıklarla dikmeler veya düşmeyi önleyecek kapalı bloklar mevcut mu?          
Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Bütün alanlar iyi aydınlatılmış, pencere alanı yeterince büyük ve doğal aydınlatmadan yeterince faydalanılıyor mu?          
Aydınlatma armatürlerinden / donanımlarından ya da pencerelerden kaynaklanan göz kamaştırıcı parıltılardan kaynaklanan riskler önlenmiş mi?          
Temiz hava akımı bulunmakta ve tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu?          
İŞYERİ DÜZENİ VE HİJYEN Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine düzenli olarak yerleştiriyor mu?          
İşyerinin temizliği düzenli olarak yapılmakta ve çalışma ortamında, hijyen açısından gerekli şartlar sağlanıyor mu?          
Çalışma esnasında kullanılan aletler, kullanım sonunda uygun şekilde temizlenmekte ve sterilize ediliyor mu?          
Çalışma alanı çalışanların rahat çalışmasını sağlayacak genişlikte mi?          
Çöpler ve atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?          
Çöp kutuları, her boşaltmadan sonra dezenfekte ediliyor mu?          
Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanım talimatları hazırlanmış mı?          
Tüm çalışanlara enfeksiyon riskini azaltmak için genel hijyen bilgisi verilmiş ve gerekli önlemler alınmış mı?          
MAKİNELER,

EL ALETLERİ VE YARDIMCI APARATLAR

Makineler için üretici firmadan, kullanım kılavuzları temin edilmiş ve makineler kılavuza uygun olarak kullanılıyor mu?  
Özellikle hareketli parçaları olan makineler/aletler, üreticisinin talimatları doğrultusunda koruma panelleri vb. önlemler ile koruma altına alınıyor mu?  
İşveren makine koruyucularının çalışanlar tarafından uygun olarak kullanıp kullanılmadığını kontrol etmekte mi?  
İmalatçının talimatları doğrultusunda tüm makinelerin günlük bakımları ve periyodik kontrolleri yapılıyor mu?  
Lazer ile çalışan cihaz, el aletleri ya da teknik aparatlar sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılıyor mu?  
Röntgen cihazları sadece özel eğitim almış çalışanlar tarafından ve gerekli önlemler alınarak kullanılıyor mu?  
ELEKTRİK Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri önlenmiş mi?          
Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı?          
Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?          
Çalışmalar sırasında kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek şekilde kullanılıyor mu?          
Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol ediliyor mu?          
Ekipmanların elektrik aksamına su veya diğer sıvılar temas ediyor mu?          
PSİKOSOSYAL ETMENLER Çalışanların mesai saatleri mevzuata uygun olarak düzenleniyor mu?          
Fazla mesai uygulaması planlı ve çalışanlar önceden haberdar ediliyor mu?          
Çalışanların psikolojik tacize veya şiddete maruz kalmamaları için gerekli önlemler alınıyor mu?          
Yoğun çalışmaların yapıldığı alanlara, muayenehanelere ve laboratuvarlara, ziyaretçilerin veya hastaların, girişleri kontrollü olarak sağlanıyor mu?          
ERGONOMİ Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu?          
Çalışanlar işlerini yaparken çok uzak mesafelere uzanmak zorunda kalıyor mu?          
Çalışma ortamında çalışanların uygunsuz pozisyonlarda çalışmasını gerektiren durumlar bulunuyor mu?          
Çalışanlara, yaptıkları işe uygun masa, sandalye veya destek ekipman sağlanıyor mu?          
KİMYASALLAR Tehlikeli kimyasallar yerine tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlar kullanılıyor mu?          
Çalışanlar, laboratuvar/klinik koşullarına uygun kullanma kılavuzu bulunmayan ya da kullanma talimatı henüz hazırlanmamış tehlikeli kimyasalları kullanmamaları konusunda talimatlandırılmış mı?          
Gaz veya toz gibi zarar verici emisyona sebep olabilecek kimyasal maddelerin açıkta bulunduğu işlemin yapıldığı yerde zararlı emisyona maruz kalmamak için vakum özelliği olan davlumbaz tesisatı veya benzeri bir sistem kurulmuş mu?          
Kimyasalların üzerinde uygulama yöntemi, kullanılacak koruyucu ekipman ve zararlarını gösteren etiketler mevcut mu?          
Kimyasal maddelerin saklama koşullarına uyulmakta, bu malzemeler ısı, ışık ve diğer malzemelerden uzakta muhafaza ediliyor mu?          
ACİL DURUMLAR Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve basınçları kontrol ediliyor mu?          
Yangın merdivenine açılan acil çıkış kapıları kilitli değil ve dışa doğru açılacak şekilde tasarlanmış mı?          
Acil çıkış kapılarına ulaşımı engelleyecek faktörler ortadan kaldırılmış ve yangın merdivenleri amacı dışında kullanılıyor mu?          
Yanıcı gazlarla yapılan çalışmalara (örneğin laboratuvarlarda ateş kaynağı olarak doğal gaz kullanımına) karşı gerekli önlemler alınıyor mu?          
Kompresörün güvenli çalışmasını sağlayacak tedbirler alınmış ve patlamalara karşı dayanıklı yerde ve çalışanlardan yeterince uzakta mı?          
Acil duruma neden olan olaya ilişkin iletişime geçilecek (yangın, gaz kaçağı, deprem vb.) telefon numaraları görünür yer(ler)e asılmış mı?          
Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere yerleştirilmiş, yangın merdiveninde ışıklandırma sağlanıyor mu?          
Acil durumlarda çalışanlar ne yapması gerektiğini biliniyor mu?          
BİYOLOJİK ETKENLER Biyolojik etkenlere maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı, mümkün olan en az sayıda tutuluyor mu?          
Çalışma süreçleri ve teknik kontrol önlemleri, biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunmasını sağlayacak şekilde düzenleniyor mu?          
Tıbbi ve biyolojik atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve işyerinden uzaklaştırılması, güvenli ve özel kapların kullanılması da dâhil uygun yöntemlerle yapılıyor mu?          
Çalışanların, biyolojik etkenlere maruz kalabileceği alanlarda yiyip içmeleri engelleniyor mu?          
Çalışma ortamında sterilizasyon/dezenfeksiyon sağlanıyor mu?          
KAZALAR VE HASTALIKLAR Çalışanların işe giriş raporları ve periyodik kontrolleri yaptırılıyor mu?          
İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna rapor ediliyor mu?          
Daha önce meydana gelmiş kazalar incelenerek kayıt altına alınmış, tehlike kaynakları tespit edilerek ileride benzer kaza ile karşılaşmamak için gerekli önlemler alınıyor mu?          
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim alıyorlar mı?          
Çalışanlar yaptıkları işle ilgili olarak gerekli eğitim ve bilgiye sahip mi?        
Çalışanlar biyolojik etkenlerle çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar tehlikeli kimyasallarla çalışma sırasında maruz kalabileceği riskler konusunda bilgilendiriliyor mu?          
Çalışanlar kullandıkları araç ve gereçlerin güvenli kullanımı ve bakımı konusunda eğitiliyor mu?          
Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve kayıtlar uygun şekilde muhafaza ediliyor mu?          

Dosyayı Bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

İş Güvenliği Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

İSG Yarışması Çıkmış Sorular
1/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
2/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
3/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
4/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
5/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
7/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
8/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
9/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
10/36
İş Kazalarının Nedenleri!
11/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
12/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
13/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
14/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
15/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
16/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
17/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
19/36
1542 Kişinin Katili Kim?
20/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
21/36
Neden Güvenlik Kültürü?
22/36
İş Güvenliği Kültürü
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
24/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
25/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
26/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
27/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
28/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
29/36
İş Kazalarının Nedenleri
30/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
31/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
32/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
33/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
34/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
35/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
36/36

Sonuçlar

İSG Yarışması Çıkmış Sorular 1
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 2
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 3
19 30
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 4
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 5
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 6
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 7
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 8
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 9
25 24
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 10
25 24
İş Kazalarının Nedenleri! 11
26 23
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 12
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 13
26 23
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 14
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 15
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 16
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 17
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 18
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 19
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 20
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 21
20 29
Neden Güvenlik Kültürü? 22
23 26
İş Güvenliği Kültürü 23
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 24
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 25
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 26
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 27
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 28
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 29
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 30
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 31
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 32
21 28
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 33
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 34
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 35
23 26
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 36
21 28

Diğer Meslek Grupları

Diğer Meslek Kollarına Ait Kontrol Listeleri İçin TIKLAYINIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla