Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
Tamircin Burada

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlar

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 2015-1

 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlayan tebliğ

 

Resmi Gazete: 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ /  29366

(SIRA NO: 2015/1)

Güncelleme: Kasım 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 – Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

MADDE 2 – Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – Belge Zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

Web Tasarımı

MADDE 4 – Cezai Hükümler

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesine ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Tebliğ hükümlerine göre verilen idari para cezaları tebligattan itibaren bir ay içinde ödenir.

MADDE 5 – Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER LİSTESİ-2016 İÇİN TIKLAYINIZ

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER LİSTESİ-2017 İÇİN TIKLAYINIZ

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER LİSTESİ-2018 İÇİN TIKLAYINIZ

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER LİSTESİ-2019 İÇİN TIKLAYINIZ

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1

 

EK-1
MYM MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER LİSTESİ

OSGB Hizmetleri

Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviye
1 11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı Seviye 3
2 12UY0054-3 Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3
3 12UY0055-3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3
4 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçı Seviye 3
5 10UY0003-3 Bacacı Seviye 3
6 10UY0003-4 Bacacı Seviye 4
7 11UY0012-3 Betonarme Demircisi Seviye 3
8 12UY0049-3 Betoncu Seviye 3
9 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3
10 11UY0015-4 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4
11 12UY0042-4 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4
12 11UY0033-3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3
13 11UY0032-4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4
14 11UY0030-4 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4
15 11UY0034-3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3
16 11UY0034-4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4
17 12UY0048-3 Duvarcı Seviye 3
18 11UY0013-3 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3
19 12UY0080-4 Hidrolik Pnömatikçi Seviye 4
20 12UY0080-5 Hidrolik Pnömatikçi Seviye 5
21 12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3
22 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3
23 11UY0023-3 İnşaat Boyacısı Seviye 3
24 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3
25 11UY0016-4 Kaynak Operatörü Seviye 4
26 10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3
27 10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4
28 10UY0002-5 Makine Bakımcı Seviye 5
29 11UY0020-5 Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5
30 11UY0021-4 Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4
31 11UY0007-3 Otomotiv Montajcısı Seviye 3
32 12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3
33 12UY0050-3 Panel Kalıpçısı Seviye 3
34 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı Seviye 3
35 12UY0051-3 Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3
36 12UY0059-3 Ses Yalıtımcısı Seviye 3
37 11UY0024-3 Sıvacı Seviye 3
38 12UY0058-3 Su Yalıtımcısı Seviye 3
39 11UY0025-3 Tünel Kalıpçısı Seviye 3
40 12UY0060-3 Yangın Yalıtımcısı Seviye 3

 


Uluslararası Çalışma Konferansı

Merkezi Cenevre’de bulunan ILO, her yıl Haziran ayında yapılan ve karar organı niteliği taşıyan Uluslararası Çalışma Konferansı, yürütme organı niteliğindeki Yönetim Kurulu ve Teşkilatın sekretarya hizmetlerini yürüten Uluslararası Çalışma Bürosu’ndan oluşmaktadır. Uluslararası Çalışma Konferansı, her bir üye ülkenin 2 Hükümet, 1 İşçi ve 1 İşveren temsilcisinden oluşmaktadır. Bu temsilcilere Konferans gündemindeki konulara göre teknik danışmanlar da refakat etmektedir..

Uluslararası Çalışma Konferansı, çalışma yaşamıyla ilgili güncel sorunları tartışır. Sözleşme ve Tavsiye Kararlarından oluşan uluslararası çalışma standartlarını tespit eder ve bu standartların üye ülkelerde uygulanmasını denetler. Anılan Konferans, üye ülkelerin katkılarıyla finanse edilen iki yıllık ILO bütçesini kabul eder, iki yıllık ILO faaliyet programını belirler ve her üç yılda bir Yönetim Kurulu üyelerini seçer. Konferans çalışmaları, oluşturulan Komiteler aracılığı ile yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu, ILO’nun yürütme organıdır. Teşkilatın bütün faaliyetlerinde belirleyici bir role sahip olan Yönetim Kurulu, Konferans gibi üçlü yapıya sahiptir. Yönetim Kurulu, yılda üç kez toplanmakta ve 28 Hükümet, 14 işçi ve 14 İşveren olmak üzere toplam 56 üyeden oluşmaktadır. Ayrıca, ILO belli başlı endüstri alanlarını kapsayan üçlü yapıda sektörel ve teknik komiteler oluşturmakta, bölgesel ve teknik konferanslar düzenlemektedir. ILO bünyesinde, ayrıca, bir İdare Mahkemesi, Araştırma Merkezi ve İtalya’nın Torino şehrinde faaliyet gösteren Eğitim Merkezi  bulunmaktadır.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla