Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Tebliğler

İş Sağlığı ve Güvenliği ile yayınlanmış olan tebliğler ve yönetmeliklere güncellenmiş ve bağlantılı linkli şekilde buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenler (daha&helliip;)

Büyük endüstriyel kazalarda uygulanacak dahili acil durum planları hakkında tebliğ

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, aynı Yönetmeliğin 13 üncü…

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği, üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporuna…

Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ, Asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, eğitim programları ve eğitim sonunda…

Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ

Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ’i, Pnömokonyoz yönünden değerlendirme yapacak okuyucuların eğitimleri, sayısı, okuyucuların pnömokonyoz değerlendirmedeki süreçleri…

Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ

Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ, yeraltı maden işyerlerinde kurulacak sığınma odalarına ilişkin usul ve esasları…

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan…

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği, iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıflarını…

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (daha&helliip;)

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ, kapsamındaki kişisel koruyucu donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye…

KKD Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

KKD Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ, KKD Yönetmeliğinin hükümlerinin uygulanması konusunda teknik komite oluşturulması ve bu…

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ, kişisel koruyucu donanımlara ilişkin uyumlaştırılmış ulusal standartlar ve referans…

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğtimlerine İlişkin Tebliğ

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişiler-Tebliğ, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin kayıt ve eğitimlerine ilişkin…

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ, KKD kapsamında yer alan ürünlerin uygunluk değerlendirme işlemlerini yürütmek…

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği, alt seviyeli kuruluş işletmecilerinin, Yönetmeliğin 10 uncu…

Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair…

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği, alt ve üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, hazırlamaları veya…

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (daha&helliip;)
Araç çubuğuna atla