Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Kulak Koruma

Gürültü maruziyetinden kaynaklanan risklerden kaçınılamıyorsa veya başka yöntemlerle önlenemiyorsa kulak koruma takmak zorunluluktur.

Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Kulak Koruyucuların Seçimi ve Nitelikleri

Kulak koruyucuların seçiminde gürültü maruziyetinden kaynaklanan riskler göz önünde bulundurulmalı ve uygun kulak koruyucu kullanılmalıdır. Çünkü kulakta meydana…

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi, amaçlanan doğrultuda kullanımı sırasında karşılaşılan tüm risklere karşı yeterli koruma sağlamalı, kullanıcıyı mümkün olan…

Kulak Koruyucular Ne Zaman Kullanılır?

Kulak koruyucular 85 dB’in üzerindeki gürültü seviyelerine maruz kalınması halinde kullanılmalıdır. Kulak koruyucularının sessiz ortamda takılıp, sessiz ortamda…

Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması

Kişisel koruyucu donanımların kullanılması (KKD); iş yerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma…

Barete Takılan Kulaklık Nasıl Seçilir?

Barete Takılan Kulaklık seçimi oldukça önemlidir. Çünkü, gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün…

Madencilik Sektöründe Kişisel Koruyucu Donanımlar

Madencilik Sektöründe Kişisel Koruyucu Donanımlar’ın doğru seçimi ve etkin kullanımı ancak çalışanın, çalışma ortamının ve işin değerlendirmesi ile…

Kulak Tıkaçları Nasıl Seçilir?

Kulak tıkaçları seçiminde aşağıdaki kriterleri dikkate almak gürültüye bağlı işitme kaybını önlemek açısından elzemdir. (daha&helliip;)

Kulak Koruyucu Çeşitleri

Kulak koruyucu çeşitleri, manşonlu kulaklık ve kulak tıkacı olarak ikiye ayrılabilir. (daha&helliip;)

Kulak Koruyucu Seçimi

Kulak Koruyucu Seçimi standartlar çerçevesinde yapılırsa, çalışanların gürültü maruziyeti minimuma indirilebilir. Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet eylem değerine…

Kulak koruyucular ne zaman kullanılmalıdır

Kulak koruyucular ne zaman kullanılmalıdır? 85 dB’in üzerindeki gürültü seviyelerine maruz kalınması halinde işitme koruyucu ekipmanlar kullanılması ZORUNLUDUR.…
Araç çubuğuna atla