Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

ILO Sözleşmeleri

ILO Sözleşmeleri, ILO’nun temel amacı, asgari ve evrensel uluslararası standartlar belirlenmesi suretiyle üye ülkelerdeki çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesidir. Bu standartlar uluslararası çalışma sözleşmeleri ve tavsiye kararları şeklinde oluşmaktadır. ILO’nun kuruluşundan bugüne kadar 189 Sözleşme ve 202 Tavsiye Kararı kabul edilmiştir

Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri

Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri’ni madde madde aşağıda linklere tıklayarak kolayca ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair ILO Sözleşmeleri

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair ILO Sözleşmeleri, 155 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme,…

ILO Sözleşmeleri Nedir, Neden Gereklidir?

ILO Sözleşmeleri Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization – ILO) 1919 yılında Versailles Barış Antlaşması ile kurulmuştur. Türkiye…

ILO 187 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

ILO 187 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi, 31 Mayıs 2006 tarihinde Cenevre’de yaptığı doksan beşinci…

ILO 182 Nolu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi

ILO 182 Nolu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi, ILO’nun temel…

ILO 176 No’lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

ILO 176 No’lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995 yılında kabul edilmiş, 1998 yılında yürürlüğe girmiştir. (daha&helliip;)

ILO 167 No’lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

ILO 167 No’lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988 yılında ILO tarafınan kabul edilmiştir. (daha&helliip;)

ILO 166 No’lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

ILO 166 No’lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme, 24 Eylül 1987 tarihinde Cenevre’de yapılan toplantıda görüşülmüş, 24.10.1987’de…

ILO 164 No’lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

ILO 164 No’lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme, 1982 tarihinde ILO, 2003 tarihinde Türkiye tasarından…

ILO 161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

ILO 161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme, 7 Haziran 1985 tarihinde Cenevre’de yapılan toplantıda  aynı tarihte kabul edildi.…

ILO 158 Nolu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi

ILO 158 Nolu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi, 2 Hazxiran 1982 tarihinde görüşülerek aynı tarihte kabul edilmiştir. (daha&helliip;)

ILO 155 Nolu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme

ILO 155 Nolu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme, 1981 yılında ILO tarafından kabul edilmiş,…

ILO 153 No’lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme

ILO 153 No’lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme, 1979 tarihinde kabul edilmiş, 2003 yılında…

ILO 152 No’lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

ILO 152 No’lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme, 1979 tarihinde ILO, 2003 yılında Türkiye tarafından kabul…

ILO 151 Nolu Çalışma İlişkileri Kamu Hizmeti Sözleşmesi

ILO 151 Nolu Çalışma İlişkileri Kamu Hizmeti Sözleşmesi, 1978 yılında ILO tasarından, 1992’de ise Türkiye tarafından kabul edilmiştir.…

ILO 146 No’lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

ILO 146 No’lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme, 1976 tarihinde ILO tarafından, 2003 yılında ise Türkiye tasarından…

ILO 144 Nolu Üçlü Danışma Uluslararası Çalışma Standartları Sözleşmesi

ILO 144 Nolu Üçlü Danışma Uluslararası Çalışma Standartları Sözleşmesi, 1976 tarihinde ILO tarafından, 1993’de Türkiye tarafından kabul edilmiştir.…

ILO 142 Nolu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi

ILO 142 Nolu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi, 1975 yılında ILO tarafından, 1993 tarihinde Türkiye tarafından kabul edildi. (daha&helliip;)
Araç çubuğuna atla