Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Arşivler: Glossary

462 gönderi
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki Dayanakları

4857 sayılı İş Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu, İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

6331 Sayılı Kanun

6331 Sayılı Kanun; İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren…
Acil Çıkış ve Kaçış Yolu

Acil durum

Acil durum; işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet…
Acil Durum Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları

Acil durum planı

Acil durum planı; İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin…

Açık topraklama

Açık topraklama; topraklama iletkeni üzerine bir parafudr veya eklatör bağlanan topraklamayı ifade eder. Açık topraklama b) Topraklamaya ilişkin…

Adım Gerilimi

Adım Gerilimi; Topraklama geriliminin, insanın 1 m’lik adım açıklığı ile köprülenebilen bölümü Adım Gerilimi a}Tesislere ve şebekelere dair…
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

ADR

ADR ; Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ADR a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası…
Aerosol Kaplar Yönetmeliği

Aerosol Kap

Aerosol Kap; metal, cam veya plastikten yapılmış; sıvı, macun veya toz ya da bunlar olmaksızın basınçla sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış…
Glossary 5

Ağırlık açıklığı

Ağırlık açıklığı; direğin iki yanındaki iletkenlerin yatay teğetli noktaları arasındaki yatay açıklığı ifade eder. Ağırlık açıklığı a) Genel…
Gürültüde Risk Değerlendirme Prosedürü

Ağırlıklama

Ağırlıklama; insan işitme sisteminin özelliğinin dikkate alınarak, ses basıncı seviyesinin frekanslara göre farklı şekilde değiştirilmesi Ağırlıklama a) Açık…
Silika Tozunun İnsan Sağlığı Üzerinde Etkileri

Akselere silikoz

Akselere silikoz; İlk maruziyetten sonraki 5-10 yıl içinde gelişir. Akselere silikoz Silika(SiO2), doğada kristal veya amorf formlarda bulunur. Kristal silika formları alfa kuvars, beta kuvars, tridimit, kristobalit, keatit, koesit, stishovit ve…
İş Güvenliği Kurulunun Sorumlulukları

Aktif işgücü hizmetleri

Aktif işgücü hizmetleri; istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların…
Glossary 6

Akustik gölge bölgesi

Akustik gölge bölgesi; ses dalgalarının bir çevrede yayılmaları sırasında engeller, rüzgâr etkisi ve günlük sıcaklık değişimleri gibi dış…
Fiziksel Risk Etmenleri

Akustik planlama

Akustik planlama; gelecekte var olabilecek gürültülerin arazi kullanım planlaması, trafik ve trafik planlaması için sistem mühendisliği ile ses…
İSG Eğitimi: Silika Tozları ve Korunma

Akut silikoz

Akut silikoz; Yüksek yoğunluktaki solunabilir kristal silikaya birkaç haftayla 5 yıl arasında değişen maruziyet sürelerinden sonra hızla gelişen…

Alçak Gerilim

Alçak Gerilim; Etken değeri 1000 volt yada 1000 voltun altında olan gerilimdir Alçak Gerilim a}Tesislere ve şebekelere dair…
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

Alerjik madde

Alerjik madde; solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması…
Patlamadan Korunmak İçin Alınacak Önlemler

Alevlenir madde

Alevlenir madde; parlama noktası 21°C – 55°C arasında olan sıvı haldeki maddeleri ifade eder. Alevlenir madde   Alevlenir…

Alevlenme noktası

Alevlenme noktası; ısınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklık…
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Alt işveren

Alt işveren; bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde…
Çalışanlara Verilecek Eğitim Konuları

Andragoji

Andragoji, yetişkinlerin öğrenmelerine yardımcı olma ve takım çalışmasını oluşturma sanatı ve bilimi Andragoji Yetişkin Kimdir? Biyolojik ve yasal…