Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Sözlüğü

4857 sayılı İş Kanunu nedir ?

4857 sayılı İş Kanunu, İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin…

6331 Sayılı Kanun nedir ?

6331 Sayılı Kanun; İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren…

A sınıfı yangınlar nedir ?

A sınıfı yangınlar; Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler yangını ifade eder. Yangın…

Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri nedir ?

Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri; Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretleri içerir. Acil…

Acil durum nedir ?

Acil durum; işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet…

Acil durum planı nedir ?

Acil durum planı; İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin…

Açık topraklama nedir ?

Açık topraklama; topraklama iletkeni üzerine bir parafudr veya eklatör bağlanan topraklamayı ifade eder. Açık topraklama b) Topraklamaya ilişkin…

Adım Gerilimi nedir ?

Adım Gerilimi; Topraklama geriliminin, insanın 1 m’lik adım açıklığı ile köprülenebilen bölümü Adım Gerilimi a}Tesislere ve şebekelere dair…

ADR nedir?

ADR ; Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ADR a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası…

Aerosol Kap nedir ?

Aerosol Kap; metal, cam veya plastikten yapılmış; sıvı, macun veya toz ya da bunlar olmaksızın basınçla sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış…

Ağırlık açıklığı nedir ?

Ağırlık açıklığı; direğin iki yanındaki iletkenlerin yatay teğetli noktaları arasındaki yatay açıklığı ifade eder. Ağırlık açıklığı a) Genel…

Ağırlıklama nedir ?

Ağırlıklama; insan işitme sisteminin özelliğinin dikkate alınarak, ses basıncı seviyesinin frekanslara göre farklı şekilde değiştirilmesi Ağırlıklama a) Açık…

Ağırlıklanmış ses azaltma indeksi nedir ?

Ağırlıklanmış ses azaltma indeksi; malzemelerin ses yalıtım performansının laboratuar şartlarında ölçülen ve tek bir değer olarak ifade edilen…

Akselere silikoz nedir ?

Akselere silikoz; İlk maruziyetten sonraki 5-10 yıl içinde gelişir. Akselere silikoz Silika(SiO2), doğada kristal veya amorf formlarda bulunur. Kristal silika formları alfa kuvars, beta kuvars, tridimit, kristobalit, keatit, koesit, stishovit ve…

Aktif işgücü hizmetleri nedir ?

Aktif işgücü hizmetleri; istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların…

Akustik gölge bölgesi nedir ?

Akustik gölge bölgesi; ses dalgalarının bir çevrede yayılmaları sırasında engeller, rüzgâr etkisi ve günlük sıcaklık değişimleri gibi dış…

Akustik planlama nedir ?

Akustik planlama; gelecekte var olabilecek gürültülerin arazi kullanım planlaması, trafik ve trafik planlaması için sistem mühendisliği ile ses…

Akut silikoz nedir ?

Akut silikoz; Yüksek yoğunluktaki solunabilir kristal silikaya birkaç haftayla 5 yıl arasında değişen maruziyet sürelerinden sonra hızla gelişen…
Araç çubuğuna atla