Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Arşivler: Glossary

462 gönderi
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki Dayanakları

4857 sayılı İş Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu, İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

6331 Sayılı Kanun

6331 Sayılı Kanun; İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren…
Acil Çıkış ve Kaçış Yolu

Acil durum

Acil durum; işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet…
Acil Durum Ekiplerinin Görev ve Sorumlulukları

Acil durum planı

Acil durum planı; İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin…

Açık topraklama

Açık topraklama; topraklama iletkeni üzerine bir parafudr veya eklatör bağlanan topraklamayı ifade eder. Açık topraklama b) Topraklamaya ilişkin…

Adım Gerilimi

Adım Gerilimi; Topraklama geriliminin, insanın 1 m’lik adım açıklığı ile köprülenebilen bölümü Adım Gerilimi a}Tesislere ve şebekelere dair…
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

ADR

ADR ; Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ADR a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası…
Aerosol Kaplar Yönetmeliği

Aerosol Kap

Aerosol Kap; metal, cam veya plastikten yapılmış; sıvı, macun veya toz ya da bunlar olmaksızın basınçla sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış…
Glossary 8

Ağırlık açıklığı

Ağırlık açıklığı; direğin iki yanındaki iletkenlerin yatay teğetli noktaları arasındaki yatay açıklığı ifade eder. Ağırlık açıklığı a) Genel…
Gürültüde Risk Değerlendirme Prosedürü

Ağırlıklama

Ağırlıklama; insan işitme sisteminin özelliğinin dikkate alınarak, ses basıncı seviyesinin frekanslara göre farklı şekilde değiştirilmesi Ağırlıklama a) Açık…