Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Tamircin Burada

Eğitimler

İş sağlığı ve güvenliğine dair eğitimler iş verimliliğini arttırmada ve işyerlerinde güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır. Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin amacı, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranışlar kazandırmaktır.

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi kapsamında yangının temel kaynakları, yangın sınıfları, yangınla mücadele ve yangın nedenleri işlenmektedir. (daha&helliip;)

Ofislerde Ergonomik Tasarım Örnekleri

Ofislerde Ergonomik Tasarım Örnekleri için hazırladığımız videoda ergonominin sağlığımıza olan etkilerini izleyeceksiniz. (daha&helliip;)

Zihinsel ve Fiziksel İş Yükü

Zihinsel ve fiziksel iş yükü, insanın günlük yaşamı boyunca hem zihinsel (bir sorunu/problemi çözmek) ve hem de fiziksel…

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Neden İş Güvenliği (NİG) olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü geliştirmek amacıyla…

İSG Eğitimi: Silika Tozları ve Korunma

Silika tozları dünyada en yaygın olarak bilinen minerallerdendir . Silika tozu mineral yapıda bir tozdur. Maden işletmeleri, taş ocakları…

İSG Eğitimi: Titreşim Vibrasyon

İSG Eğitimi: Titreşim Vibrasyon ile el kol titreşimi ve tüm vücut titreşimi sonucu çalışan üzerinde oluşan olumsuzluklar ve…

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi ile İş hijyeni genel olarak, bir iş yerindeki risk faktörlerinin ve bunlara yönelik önlemlerin genel anlamda…

İSG Eğitimi: Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

İSG Eğitimi: Meslek Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?, eğitimi ile meslek hastalıkları, grupları, tanı süreci ve meslek hastalığı konulması…

Mobbing Eğitimi (Psikolojik Şiddet!)

Mobbing Eğitimi (Psikolojik Şiddet!), kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışların bütününü kapsar. (daha&helliip;)

İSG Eğitimi: Tavan Vinçlerinde İş Güvenliği

İSG Eğitimi: Tavan Vinçlerinde İş Güvenliği ile verimlilikte artış sağlarken, zaman kaybı, maliyet ve personelde yorgunluk konusunda azalma…

İSG Eğitimi: Neden İş Güvenliği

İSG Eğitimi: Neden İş Güvenliği İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem insani bir zorunluluk, hem de yasal bir…

İSG Eğitimi: Elektrik Kaynaklı Riskler

İSG Eğitimi: Elektrik Kaynaklı Riskler, Elektrikle ilgili kazaların temel nedeni elektriğin sahip olduğu özelliklerle de ilişkilidir. (daha&helliip;)

Alınması Zorunlu Eğitim Süreleri Hesaplama Alanı

Alınması Zorunlu Eğitim Süreleri Hesaplama Alanı, Çağrı Tasarım‘ın katkılarıyla hazırlanan çalışan sayısına göre alınması gereken zorunlu eğitimlerin ay/saat…

İSG Eğitimi: Elle Taşıma İşleri

İSG eğitimi: elle taşıma işleri iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önem arz etmektedir. Başka bir ifade ile…

İSG Eğitimi: İş Makinelerinde İş Güvenliği

İSG Eğitimi: İş Makinelerinde İş Güvenliği ikle iş makinalarında iş güvenliği önlemleri, kazalara neden olan hareketler anlatılmaktadır. (daha&helliip;)

Kişisel Koruyucu Donanım Eğitimi-Genel

Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak…

İSG Eğitimi: CNC Tezgahlarında İş Güvenliği

İSG Eğitimi: CNC Tezgahlarında İş Güvenliği, kılavuzlarda ve yazılı ortamlarda en çok sorulan sorulardan birisi de CNC tezgahlarında…

Tezgahlarla Çalışırken Uyulması Gereken İş Güvenliği Önlemleri

Tezgahlarla Çalışırken Uyulması Gereken İş Güvenliği Önlemleri; Makinelerle ilgili yaralanmaları önlemek adına yapılacak en etkili yöntem potansiyel tehlikeleri…
Araç çubuğuna atla