Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Tamircin Burada

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN EKLERİ

İçindekiler

 

Ek-1
Bina Tehlike Sınıflandırması

Ek-1/A  Düşük Tehlike Kullanım Alanları

Okullar ve diğer eğitim kurumları (belirli alanları* ),  bürolar (belirli alanları* ) ,  hapishaneler
* Kullanım alanları, Ek-1.b ve Ek-1.c kapsamına girmeyen alanlar.

Ek-1/B  Orta Tehlike Kullanım Alanları

KULLANIM

TÜRÜ

Orta Tehlike -1 Orta Tehlike -2 Orta Tehlike -3 Orta Tehlike -4
Cam ve seramikler Cam Fabrikaları
Kimyasallar Çimento İşleri Fotoğraf laboratuvarları, Fotoğraf film fabrikaları Boyama işlemleri, sabun fabrikaları Mum ve balmumu fabrikaları, kibrit fabrikaları, boyahaneler
Mühendislik Metal levha üretimi Otomotiv fabrikaları, tamirhaneleri Elektronik fabrikaları, buzdolabı ve çamaşır makinesi fabrikaları
Yiyecek ve içecekler Mezbahalar Mandıralar Fırınlar, bisküvi, çikolata, şekerleme imalathaneleri, bira fabrikaları Hayvan yemi fabrikaları, meyve kurutma, suyu çıkarılmış sebze ve çorba fabrikaları, şeker imalathaneleri, tahıl değirmenleri Alkol damıtma
Çeşitli Hastaneler, oteller, lokantalar, kütüphaneler (kitap depoları hariç), okullar, bürolar Fizik laboratuvarları, çamaşırhaneler, otoparklar, müzeler Radyo ve televizyon Yayınevleri, tren istasyonları, tesisat odaları Sinemalar, tiyatrolar, konser salonları, tütün fabrikaları
Kâğıt Cilthaneler, mukavva fabrikaları, kâğıt fabrikaları, baskı işleri ve matbaalar Atık kâğıt işletmeleri
Lastik ve plastik Kablo farikaları, plastik döküm ve plastik eşya (köpük plastik hariç), kauçuk eşya fabrikaları,   sentetik lif (akrilik hariç) fabrikaları

Vulkanize fabrikaları

Halat fabrikaları
Dükkânlar ve ofisler Bilgisayara veri işleme ofisleri (veri saklama odaları, hariç) Büyük mağazalar

Alışveriş merkezleri

Sergi salonları
Tekstiller ve konfeksiyon Deri eşya fabrikaları Halı fabrikaları (kauçuk ve köpük plastik hariç), kumaş ve giysi fabrikaları, fiber levha fabrikaları, ayakkabı imalathaneleri, triko (örgü), ev tekstili (bez) fabrikaları, yatak, şilte fabrikaları (köpük plastik hariç), dikim ve dokuma atölyeleri, yün ve yünlü kumaş atölyeleri Pamuk iplikhanesi, keten  ve kenevir hazırlama tesisleri
Kereste ve tahta Ahşap işleri fabrikaları, mobilya fabrikaları (köpük plastikler hariç), mobilya mağazaları,  koltuk kanepe vb döşemelerinin (plastik köpük hariç) imalathaneleri Odun talaşı fabrikaları, yonga levha fabrikaları, kontrplak levhaları
Orta tehlike -1 ve orta tehlike -2  kullanım alanlarında boyama işlemi ve benzeri yüksek yangın yüküne sahip alanlar var ise, kullanım alanları orta tehlike-3 olarak değerlendirilir.

Ek-1/C  Yüksek Tehlike Kullanım Alanları

Yüksek Tehlike -1 Yüksek Tehlike -2 Yüksek Tehlike -3 Yüksek Tehlike -4
Döşemelik kumaş ve muşamba fabrikaları

kumaş ve muşamba yer döşemeleri  imalatı

Aydınlatma fişeği fabrikaları Selüloz nitrat fabrikaları Havai fişek fabrikaları
Boya, renklendirici ( ahşap renklendirici ve koruyucuları-pnoteks) ve vernik imalâtı Plastik köpük ve sünger imalathaneleri, lastik köpük eşyaları,
Yapay kauçuk, reçine, lamba isi ve terebentin imalatı Katran damıtma
Talaş fabrikaları

Odun yünü imalatı

Otobüs ambarı, yüklü kamyonlar ve vagonlar

Otobüsler, yüksüz kamyonlar ve demiryolu vagonları için depolar

 

 

Ek-2
Malzemelerin Yanıcılık Sınıfları

Ek-2/A  Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (Döşeme Malzemeleri  hariç) 

(TS EN 13501-1’e göre)

Yanıcılık Sınıfı Tanımı Söz konusu sınıfta belirlenmiş yapı malzemeleri
A1 A1 sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmazlar. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha aşağı sınıflar için belirlenen bütün özellikleri yeterince sağladığı kabul edilir. Bkz. EK-2.c
A2 TS EN 13823’e göre B sınıfı için belirlenen kriterleri sağlar. İlave olarak, tam gelişmiş yangın şartı altında bu malzemeler yangın yükü ve yangın gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmamalıdır.
B C sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır şartları sağlar.
C D sınıfı için belirlenen kriterlere ilave olarak daha ağır şartları sağlar. Ayrıca tek alev başlıkla yapılan termal atak karşısında yanal alev yayılması sınırlı bir oranda kalmalıdır.
D E Sınıfı kriterlerini sağlayan ve önemli ölçüde alev yayılması olmayan küçük bir alev atağı karşısında uzun bir süre direnç gösteren malzemeler. İlave olarak, yeterince tutulmuş ve sınırlı ısı açığa çıkaran tek yanan cisimle yapılan ısıl atak şartlarına dayanıklı olmalıdır.
E Önemli ölçüde alev yayılması olmayan küçük bir alev atağı karşısında kısa bir süre direnç gösteren malzemeler.
F Yangın performansı tayin edilmemiş ve A1, A2, B, C, D, E sınıflarından biri olarak sınıflandırılmayan malzemeler.
Duman Oluşumu İçin İlave Sınıflandırmalar
s3 Duman üretimi açısından herhangi sınırlama olmayan
s2 Duman üretiminin artış hızı yanında toplam duman üretimi de sınırlandırılmış olan
s1 s2’den daha ağır kriterleri sağlayan
Yanma Damlaları/Tanecikleri İçin İlave Sınıflandırmalar
d2 Sınırlama yok
d1 Belirlenen bir süreden daha uzun sürede yanma damlaları/tanecikleri olmamalı
d0 Yanma damlaları/tanecikleri oluşmamalı

Ek-2/B Döşeme Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (TS EN 13501-1’e göre)

Yanıcılık Sınıfı Tanımı
A1fl A1 sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde yanmaya katkıda bulunmaz. Bu sebeple, otomatik olarak bu malzemelerin daha aşağı sınıflar için belirlenen bütün özellikleri yeterince sağladığı kabûl edilir.
A2fl Isı akısı ile ilgili olarak sınıf Bfl için belirlenen özellikler için yeterlidir. İlave olarak, tam gelişmiş bir yangın şartı altında, bu malzemeler yangın yükü ve yangın gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunmamalıdır.
Bfl Sınıf Cfl olarak, fakat daha ağır şartlar.
Cfl Sınıf Dfl olarak, fakat daha ağır şartlar.
Dfl Sınıf Efl için yeterli ve ilave olarak bir ısı akısı atağına belirli bir süre dayanıklı olan malzemeler.
Efl Küçük bir aleve dayanıklı olan malzemeler.
Ffl Yangın performansı tayin edilmemiş ve A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl sınıflarından biri olarak sınıflandırılmayan malzemeler.
Duman oluşumu için ilave sınıflandırmalar
s2 Sınırlama yok.
s1 Toplam duman oluşumu sınırlandırılmış.

Ek-2/C Yanıcılık Sınıfı A1 Olan Yapı Malzemeleri

(Test edilmeye gerek olmadan yanıcılık sınıfı A1 ve A1fl olarak değerlendirilen malzemeler)

Malzeme Notlar
Genleşmiş kil, genleşmiş perlit ve genleşmiş vermikülit, mineral yün, selüler cam
Beton Hazır karıştırılmış beton ve prekast betonarme öngerilmeli ve ön sıkıştırmalı malzemeler
Beton (integral ısı yalıtımlı olan agregalar hariç yoğun ve hafif )

mineral agregalar)

Katkı maddeleri ve ilaveler (örneğin: PFA), pigmetler ve diğer malzemeleri içerebilir. Prekast birimleri de kapsar.
Gaz (gözenekli) beton üniteler Çimento ve/veya kireç gibi su bazlı bağlayıcıların ince maddeler (silisli maddeler, PFA, uçucu fırın cürufu) ve gözenek üreten maddeler ile birleşmesiyle üretilen birimler. Prekast birimleri de  kapsar.
Çimento, elyaflı (telcikli) çimento ve kireç, yüksek fırın cürufu/toz uçucu kül (PFA) ve mineral agregalar
Demir, çelik ve paslanmaz çelik, bakır ve bakır alaşımları , çinko ve çinko alaşımları, alüminyum ve alüminyum alaşımları, kurşun Tamamen ayrı bir formda olmamak üzere (şekilsiz)
Alçı ve alçı bazlı sıvalar Katkı maddeleri (geciktiriciler, dolgu maddeleri, lifler, pigmentler, hidrate olmuş kireç, hava ve su tutucular ve plastikleştiriciler), yoğun agrega (örneğin: doğal veya kırma kum) veya hafif agregalar (örneğin: perlit veya vermikulit) içerebilir.
İnorganik bağlayıcı elemanları olan harçlar Düzeltme/sıvama harçları ve bir veya birden fazla inorganik bağlayıcıya dayanan şaplar, örneğin: çimento, kireç, duvar çimentosu ve alçı.
Killi malzemeler Kilden ve kum, yakıt veya diğer katkı maddeleri içeren veya içermeyen diğer killi maddelerden yapılmış birimleri, tuğlaları, karoları, döşeme karoları ve şömine birimlerini (örneğin: baca tuğlaları) kapsar.
Kalsiyum silikat birimler Kireç ve doğal silisli maddelerden (kum, silisli çakıl veya kaya veya bunlardan yapılmış karışımlar) yapılmış birimler, renklendirici pigmentler içerebilir.
Doğaltaş ve arduvaz birimler Doğal taşlardan (magmatik, tortul veya metamorfik kayalar) veya arduvazlardan elde edilmiş işlenmiş veya işlenmemiş elemanlar.
Alçı birimler Agregalar, doldurucular, lifler ve diğer katkı maddeleriyle birleşen ve pigmentlerle renklendirilebilen kalsiyum sülfat ve sudan oluşan birimleri ve blokları kapsar.
Çimento mozaik Karo mozaikleri ve yerinde dökme yer döşemelerini kapsar.
Cam Isı ile güçlendirilmiş, kimyasal olarak katılaştırılmış, lamine ve telli cam.
Cam seramik Billur ve artık cam içeren cam seramikler.
Seramik Toz preslenmiş ve kalıptan çıkarılmış malzemeleri kapsar, sırlanmış veya sırlanmamış.
Genel Notlar

Malzemeler eğer test edilmeden A1 ve A1fl sınıfı olarak değerlendiriliyor ise, yukarıdaki malzemelerden sadece bir veya birkaçından oluşmalıdır. Yukarıdaki malzemelerden bir veya birkaçı yapıştırılarak elde edilen malzemeler de, yapıştırıcı madde ağırlık veya hacim olarak (hangisi daha düşük değerde ise) % 0.l’ i geçmediği taktirde, A1 ve A1fl sınıfı olarak kabul edilirler.

Bir veya birden fazla organik katmanı olan, veya homojen olarak dağılmayan (yapıştırıcı dışında) organik madde içeren, panel malzemeler (örn: izolasyon malzemeleri) listenin dışında bırakılmıştır.

Yukarıdaki malzemelerden birinin inorganik bir katman ile kaplanması ile oluşan malzemeler (örn: kaplanmış metal malzemeler) de test edilmeksizin A1 ve A1fl sınıfı olarak kabul edilebilir.

Tablodaki malzemelerden hiçbirisinin, bünyesinde ağırlık veya hacim olarak (hangisi daha düşük değerde ise), % 1.0’dan fazla homojen dağılımlı organik madde içermesine izin verilmez.

Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları

Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları (1)

Malzemenin Yanıcılık Özelliği TS EN 13501-1(2)
Hiç Yanmaz A1
Zor Yanıcı A2 – s1, d0
Zor Alevlenici B, C – s1, d0
A2 – s2, d0

A2, B, C – s3, d0

A2, B,C – s1, d1

A2, B,C – s1, d2

(en az) A2, B, C – s3, d2
Normal Alevlenici D – s1, d0

D – s2, d0

D – s3, d0

E

D – s1, d2

D – s2, d2

D – s3, d2

(en az) E – d2
Kolay Alevlenici F
Malzemenin Yanıcılık Özelliği TS EN 13501-1’e göre (2)
Hiç Yanmaz A1fl
Zor Yanıcı A2fl – s1
Zor Alevlenici Bfl – s1
(en az) Cfl – s1
Normal Alevlenici A2fl – s2

Bfl – s2

Cfl – s2

Dfl – s1

Dfl – s2

(en az) Efl
Kolay Alevlenici Ffl

Çatı kaplamaları için yanıcılık sınıfları

Malzemenin Yanıcılık Özelliği TS EN 13501-5’e göre (2)
Dış Alev Yayılımına Dayanıklı BROOF
  Yanıcılık Sınıfı BROOF çatı kaplaması malzemeleri
 Test edilmesine gerek olmadan “Dış yangın performansı” özelliklerinin tüm gereklerini karşılayan BROOF çatı kaplaması terimi, çatı teşkilinde en
üst tabakayı oluşturan ürünü tanımlamak için kullanılır.
 Arduvazlar: Doğal arduvazlar, suni arduvazlar  Ek-2/C sınırlamalarına uygun
 Kiremitler: Taş, beton, kil, seramik veya çelik çatı kiremitleri  Ek-2/C sınırlamalarına uygun.
Herhangi dış kaplamasının inorganik olması veya PCS (Brüt
Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2
veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması
Çimento esaslı elyaflı levhalar: Düz ve profilli tabakalar, arduvazlar Ek-2/C sınırlamalarına uygun
veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2 olması
Profilli metal tabakalar: Alüminyum, alüminyum alaşım, bakır, bakır alaşım,
çinko, çinko alaşım, kaplanmamış çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka
sac kaplanmış çelik, vitrifiye emaye çelik
Kalınlık ≥0.4 mm, herhangi bir dış kaplamasının inorganik
olması veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4MJ/m2
veya kütlesinin
≤ 200 g/m² olması
Yassı metal tabakalar: Alüminyum, alüminyum alaşım, bakır, bakır alaşım,
çinko, çinko alaşım, kaplanmamış çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka
sac kaplanmış çelik, vitrifiye emaye çelik
Kalınlık ≥ 0,4 mm, herhangi dış kaplamasının inorganik olması
veya PCS (Brüt Kalori Değeri) ≤ 4.0 MJ/m² veya kütlesinin ≤
200 g/m² olması gerekir.)
Normal kullanımda yan sütunda listelenen inorganik örtülerle tamamen
kaplanması amaçlanan malzemeler
En az 50 mm kalınlığında veya ≥80 kg/m2
kütlede gevşek
serimli çakıl (agrega büyüklüğü en az 4 mm en fazla 32 mm),
En az 30 mm kalınlığında kum/çimento şap, en az 40 mm
kalınlığında dökme suni taş veya mineral altyüzeyler
(1) Bu tablolar, TS EN 13501-1’e göre malzemelerin yanıcılık sınıflarını göstermektedir. TS 1263’de verilmiş olan yanıcılık sınıflarına sahip yapı
malzemelerinin, TS EN 13501-1’de verilen yanıcılık sınıflarına denkliği için, söz konusu yapı malzemelerinin TSE EN 13501-1’de belirtilmiş olan
ilgili sınıfa ait test standardları şartlarını sağlaması gerekir.
(2) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında, Avrupa Birliği Komisyonunun ilgili kararları ile ortaya konulmuş, uyumlaştırılmış
standardlara tabi yapı malzemelerinin uyacakları Avrupa Sınıflarıdır

(3) Bu tablo başlığı “Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1’e göre yanıcılık sınıfları” iken, 10/8/2009 tarihli ve 2009/15316
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 64 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Ek-3
Yangına Dayanım (Direnç) Sembolleri ve Süreleri

Ek-3/A Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım (Direnç) Sembolleri

R Yük taşıma kapasitesi
E Bütünlük
I Yalıtım
W Işınım yayma
M Mekanik dayanım
C Kendiliğinden kapanma
S Duman sızıntısı
P veya PH Gücün sürekliliği veya sinyal verilmesi (alarm)
G İsli yangın direnci
K Yangın karşı koruma yeteneği
D Sabit sıcaklık altında dayanıklılık süresi
DH Standard zaman-sıcaklık eğrisi altında dayanıklılık süresi
F Güçlendirilmiş duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği
B Doğal, duman ve ısı havalandırıcılarının işlerliği

Ek-3/B  Yapı Elemanlarının Yangına  Dayanım (Direnç) Süreleri

Yapı Elemanı Yangın Dayanım Süresi (dak) Etkilenen Yüzey
1. Taşıyıcı Sistem (çerçeve, kiriş veya kolon) R   Bkz. EK-3c Etkilenen yüzeyler
2. Yük Taşıyıcı Duvar  (aşağıdaki maddelerde de açıklanmayan duvar) R   Bkz. EK-3c Ayrı ayrı her bir yüzey
3. Döşemeler
a) İki katlı konutun ikinci katında (garaj veya bodrum kat üstü hariç) REI 30 Alt yüzeyden
b) Bir dükkân ve üstündeki kat arasında REI 60 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse)
c) Kompartıman döşemeleri  dahil her türlü diğer döşemeler REI Bkz. EK-3c
d) Bodrum kat ile zemin kat arası döşeme REI 90 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse)
4. Çatılar
a) Kaçış yolu teşkil eden her bölüm REI 30 Alt yüzeyden
b) Döşeme görevi yapan her türlü çatı REI Bkz. EK-3c
c) Dıştan yangına maruz kalan çatılar (yük taşıyıcı değil) EI Bkz. EK-3c Dış yüzeyden
5. Dış Duvarlar
a)  Parsel sınırın herhangi bir noktasına 2 m.’den daha yakın her bölüm REI  Bkz. EK-3c Ayrı ayrı her bir yüzey
b) Parsel sınırdan 2 m. veya daha uzak olan her bölüm REI  Bkz. EK-3c Binanın iç yüzeyden
6. Yangın Kompartıman Duvarları

(Bina içindeki farklı kullanım  işlevlerini birbirinden ayıranlar)

REI 60 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse) Ayrı ayrı her bir yüzey
7. Yangın Kompartıman Duvarları (6 numarada belirtilenler dışındakiler) REI  Bkz. EK-3c Ayrı ayrı her bir yüzey
8. Korunumlu Şaftlar

(korunumlu yangın merdiveni yuvaları ve acil durum asansör kuyuları hariç)

REI  120 Ayrı ayrı her bir yüzey
9. Korunumlu Yangın Merdiveni Yuvaları, Acil Durum Asansörü Kuyuları ve Yangın Güvenlik Holü
a) Binanın geri kalanından ayıran duvar REI 120 Binaya bakan yüzey
b) Yangın merdiveni yuvası, acil durum asansör kuyusu ve yangın güvenlik holünü birbirinden ayıran duvar REI 60 Ayrı ayrı her bir yüzey
10. Yangın Kesici EI 30 Ayrı ayrı her bir yüzey
11. Asma Tavan EI 30 Alt taraftan
12.(1) Asansör Kat Kapıları
a) Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek binalarda E 60 Etkilenen yüzeyler
b) Yapı yüksekliği 51.50 m’den alçak binalarda E 30 Etkilenen yüzeyler

(1) Bu satır 16/3/2015 tarihli ve 2015/7401 sayılı Bakanlar Kurulu Eki Kararın 21 inci maddesiyle eklenmiştir.

Ek-3/C Bina Kullanım Sınıflarına Göre Yangına Dayanım (Direnç) Süreleri

Bina Kullanım Sınıfları Yapı Elemanlarının Yangına Dayanım Süreleri (dak)
Bodrum Katlar(1)

(üstündeki döşeme dahil)

Giriş veya Üst Katlar
Bodrum Kat(ların) Derinliği*(m) Bina Yüksekliği (m)
10 m’den fazla 10 m’den az 5 m’den az 21,50 m’den az 30,50 m’den az 30,50 m’den fazla
1. Konutlar a) Bir ve İki Ailelik Evler 30(2) 30 60
b) Apartman lar 90 60 30(2) 60 90 120
2. Konaklama Amaçlı Binalar
– yağmurlama sistemi yok 90 60 60 60 90 İzin verilmez
– yağmurlama sistemli 60 60 30(2) 60 60 120(3)
3. Kurumsal Binalar 90 60 30(2) 60 90 120(3)
4. Büro Binaları
– yağmurlama sistemi yok 90 60 30(2) 60 90 İzin verilmez
– yağmurlama sistemli 60 60 30(2) 30(2) 60 120(3)
5. Ticaret Amaçlı Binalar
– yağmurlama sistemi yok 90 60 60 60 90 İzin verilmez
– yağmurlama sistemli 60 60 30(2) 30(2) 60 120(3)
6. Endüstriyel Yapılar
– yağmurlama sistemi yok 120 90 60 90 120 İzin verilmez
– yağmurlama sistemli 90 60 30(2) 60 90 120(3)
7. Toplanma Amaçlı Binalar
– yağmurlama sistemi yok 90 60 60 60 90 İzin verilmez
– yağmurlama sistemli 60 60 30(2) 60 60 120(3)
8. Depolama Amaçlı Tesisler
a) Depolar
– yağmurlama sistemi yok 120 90 60 90 120 İzin verilmez
– yağmurlama sistemli 90 60 30(2) 60 90 120(3)
b) Otopark
– açık otoparklar 15(2) (4) 15(2) (4) 15(2) (4) 60
– diğer otoparklar 90 60 30(2) 60 90 120(3)
* Binanın en alt bodrum kat döşemesi ile zemin kat döşemesi arasındaki mesafe.

(1) Bir bodrumun üstündeki döşeme (veya birden fazla bodrum var ise, en üstteki bodrumun üstündeki döşeme), eğer giriş ve üst katlar için olan yangına dayanım süreleri daha fazla ise o hükümleri sağlamalıdır.

(2) Binaları ayıran yangın kompartıman duvarları için en az 60 dakikaya yükseltilir.

(3) Taşıyıcı sistemin bir bölümünü teşkil etmeyen elemanlar için 90 dakikaya düşürülebilir.

(4) Acil kaçışı oluşturan elemanlar için 30 dakikaya yükseltilir.

Ek-4  Binalarda En Fazla Kompartıman Alanları

 

Bina kullanım sınıfları En fazla kompartıman alanı (m2)
1 Konutlar sınırsız
2 Konaklama 4000 (1)
3 Kurumsal Binalar Sağlık hizmeti amaçlı binalar 1500 (1)
Eğitim tesisleri 6000 (1)
4 Büro Binaları 8000 (1)
5 Ticaret Amaçlı Binalar (4) 2000 (2)
6 Toplanma Amaçlı Binalar Yeme içme 4000 (1)
Eğlence
Müzeler ve sergi yerleri
Diğer toplanma amaçlı binalar 6000 (1)
7 Endüstriyel Yapılar Orta Tehlike-3 ve üstü (Bkz. Ek 1) 6000 (1)
Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2 (Bkz. Ek 1) 15000(3)
8 a) Depolar Orta Tehlike-3 ve üstü (Bkz. Ek 1) 1000 (3)
Orta Tehlike-1 ve Orta Tehlike-2 (Bkz. Ek 1) 5000 (3)
b) Kapalı Otoparklar Sınırlama yok
Not :

(1) Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi ve duman tahliye sistemi vb.) yapılmış ise, kompartıman alanı 2 katına çıkarılabilir.

(2) Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi ve duman tahliye sistemi vb.) yapılmış ise, kompartıman alanı sınırsızdır.

(3) Bina tek katlı ise sınırlama yoktur. Bina birden fazla katlı ve yağmurlama sistemi var ise, kompartıman alanları 2 katına çıkarılabilir.

(4)  Sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsaları, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yerler hariç.

Ek-5/A  Kullanıcı Yükü Katsayısı Tablosu

 

Kullanım Alanı m2/kişi
1 Konferans salonu, çok amaçlı salonlar (balo vs), lokanta, kantin, bekleme salonları, konser salonları, sinema ve tiyatro salonları, topluma açık stüdyo, düğün salonu vb. 1.5
2 Dans salonları, bar, gece kulüpleri ve benzeri yerler Oturulan kısımları için 1.0
Ayakta durulan kısımları için 0.5
3 Sergi alanları, stüdyolar (film, radyo, televizyon, kayıt) 1.5
4 Terminallerin yolcu geliş gidiş bekleme salonları 3
5 Derslikler, bilgisayar odaları, seminer salonları 1.5
6 Resepsiyon alanları, bekleme alanları,  atrium zemini 3
7 Çok amaçlı spor tesisleri 3
8 Süpermarketler, mağazalar, dükkânlar 5
9 Sanat galerileri, müzeler, atölyeler 5
10 Fitnes merkezleri, aerobik salonları, okuma salonları 5
11 Ofisler, dernek merkezleri, halk kütüphaneleri 10
12 Öğrenci yatak odaları 10
13 Paketleme yerleri, fabrika üretim alanları 10
14 Hastane yatak odaları, hemşire odaları 20
15 Mutfaklar, çamaşırhaneler 10
16 Otel yatak odaları 20
17 Hastane laboratuarları, eczaneler 20
18 Muayenehane, öğrenci laboratuarları 5
19 Depolar, ambarlar, makina daireleri 30
20 Otoparklar 30
Kullanıcı yükü; gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak üzere 1, 2, 3 ve 4. satırlarda yeralan kullanım alanlarında net alana, diğer satırlarda yeralan kullanım alanları için brüt alana göre hesaplanır. Kişi sayısı belirli olan mahallerde, yukarıdaki değerlere göre hesaplanan değerden az olmamak üzere, belirtilen kişi sayısı esas alınır.

Ek-5/B Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları ve Birim Genişlikleri

Kullanım Sınıfı Tek yön

en çok uzaklık (m)

İki yön

en çok uzaklık (m)

Birim genişlik için kişi sayısı Çıkmaz koridor

en çok uzaklık(m)

Yağmurlama Sistemi yok Yağmurlama Sistemli Yağmurlama Sistemi yok Yağmurlama Sistemli Kapı Açıklıklarında Kaçış Merdivenlerinde Rampalar ve

Koridorlarda

Koridorlar
Dışarı çıkış kapısı Diğer kapılar ve

koridor kapıları

Yağmurlama Sistemi yok Yağmurlama Sistemli
Yüksek Tehlikeli Yerler 10 20 20 35 50 40 30 50 10 20
Endüstrî Amaçlı Yapılar (1) 15 25 30 60 100 80 60 100 15 20
Yurtlar, Yatakhaneler 15 30 45 75 50 40 30 50 15 20
Mağazalar, Dükkânlar, Marketler 15 25 45 60 100 80 60 100 15 20
Büro Binaları 15 30 45 75 100 80 60 100 15 20
Otoparklar ve Depolar 15 25 45 60 100 80 60 100 15 20
Okul ve Eğitim Yapıları 15 30 45 75 100 80 60 100 15 20
Toplanma Amaçlı Binalar 15 25 45 60 100 80 60 100 15 20
Hastaneler, Huzurevleri 15 25 30 45 30 30 30 30 15 20
Oteller, Pansiyonlar 15 20 30 45 50 40 30 50 15 20
Apartmanlar 15 30 30 75 50 40 30 50 15 20
(1)  Kolay alevlenici ve yoğun duman çıkarıcı malzeme bulundurulmayan endüstriyel amaçlı yapılarda tek ve iki yönlü uzaklık ½ oranında artırılabilir.
Not: Kaçış mesafeleri için, dış kaçış geçitlerinde yağmurlama sistemli binalardaki, açık otoparklarda ise yağmurlama sistemli otopark kaçış mesafeleri esas alınır.

Ek-6  Bir Sıra İçindeki Koltuk Sayısı

 

Sıra genişliği Bir sıradaki en çok koltuk sayısı
mm çıkış yolu bir yanda çıkış yolu iki yanda
300-324 7 14
325-349 8 16
350-374 9 18
375-399 10 20
400-424 11 22
425-449 11 24
450-474 12 26
475-499 12 28
500 ve üzeri Kaçış yolu ile sınırlı

Ek-7  Otomatik Algılama Sistemi Gereken Binalar

 

Yapı Yüksekliği

(m)

Bina toplam kapalı alanı (m2)
1. Konutlar >51,50
2. Konaklama Amaçlı Binalar >6,50              >1000
3. Kurum Binaları Eğitim Tesisleri >21,50 >5000
Yataklı Sağlık Tesisleri >6,50 >1000
Ayakta tedavi ve diğer sağlık tesisleri >21,50 >2000
4. Büro Binaları >30,50 >5000
5.Ticaret Amaçlı Binalar (1) > 12,50 >2000
6.Endüstriyel Amaçlı Yapılar (2) >21,50 >7500
7.Toplanma Amaçlı Binalar Yeme içme >12,50          >2000
Eğlence >12,50          >2000
Müze ve sergi alanları >6,50          >5000
Terminaller > 6,50          >5000
8. Depolar >6,50 >5000
9. Yüksek Tehlikeli Yerler >6,50 >1000
(1) Sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsaları, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yangın riski olmayan yerler hariç.

(2) Metal işleme ve montaj vb yangın riski olmayan yerler hariç.

Ek-8
Yağmurlama Sisteminde Su Deposu En az Hacmi

Ek-8/A  Yağmurlama Sisteminde Düşük Tehlike ve Orta Tehlike İçin Su Deposu En Az Hacmi

Grup h (m): en alttaki ve en üstteki yağmurlama başlıkları arasındaki yükseklik Su deposu en az hacmi

(m3)

Düşük Tehlike – Islak veya ön uyarılı h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45

9

10

11

Orta Tehlike-1 – Islak veya ön uyarılı h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45

55

70

80

Orta Tehlike-1 – Kuru veya alternatif

Orta Tehlike-2  – Islak veya ön uyarılı

h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45

105

125

140

Orta Tehlike-2  – Kuru veya alternatif

Orta Tehlike-3  – Islak veya ön uyarılı

h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45

135

160

185

Orta Tehlike-3  – Kuru veya alternatif

Orta Tehlike-4 – Islak veya ön uyarılı

h ≤ 15

15 < h ≤ 30

30 < h ≤ 45

160

185

200

Orta Tehlike-4 – Kuru veya alternatif Hidrolik Hesap  kullanılır

Ek-8/B  Yağmurlama Sisteminde Yüksek Tehlike İçin Su Deposu En Az Hacmi

            Birim alan için dizayn debisi (tasarım yoğunluğu)

litre/dak/m2

Su deposu en az hacmi (m3)
Islak Sistem Kuru Sistem
7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

27.5

30.0

225

275

350

425

450

575

650

725

800

875

280

345

440

530

560

720

815

905

1000

1090

 

 

 

Ek-8/C  Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları

 

Bina Tehlike Sınıfı İlave edilecek

Yangın Dolabı Debisi (litre/dak)

İlave edilecek

Hidrant Debisi

(litre/dak)

Süre

(dak)

Düşük tehlike 100 400 30
Orta Tehlike-1 100 400 60
Orta Tehlike-2-3-4 100 1000 60
Yüksek Tehlike 200 1500 90

 

 

 

Ek-9   LPG Tüplerinin Bina Dışında Depolanmasında Asgari Emniyet Uzaklıkları

 

Depolanan  toplam  LPG

miktarı (kg)

Bina, bina grupları ve

komşu arsa sınırı    (m)

Cadde, kaldırım, okul, cami, hastahane ve kamuya açık diğer yerlere (m)
0  –   1250 0 3
1251  –   2700 3 6
2701 – 4500 6 12
4501’ den fazla 8  15

Ek-10  Dökme LPG Tankları Asgari Emniyet Uzaklıkları

 

Beher Tankın

Su Hacmi

Yer altı

Tankları

m

Yerüstü

Tankları

m

Tankların

Birbirinden Uzaklığı

m

0.5’den az 3 3 1
0.5- 1.0 3 3 1
1.0-1.9 3 3 1
1.9-7.6 3 7.6 1
7.6-114 15 15 1.5
114-265 15 23 Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼ ü
265-341 15 30
341-454 15 38
454-757 15 61
757-3785 15 91
3785 den fazla 15 122
Not: a) Tank sahası çevresine en az 1,5 m yüksekliğinde betonarme ve eşdeğeri malzemeden yangına 4 saat dayanıklı duvar yapılması hâlinde, tabloda belirtilen mesafeler 1/3 oranında azaltılır.

b) Yukarıda belirtilen duvara ilave olarak tankın yarı çap seviyesinden itibaren yere bakan alt yüzeyine, ayaklar da dahil olmak üzere, yangına dayanıklı malzeme ile 2 saat ısı ve yangına karşı yalıtım yapılması halinde, tabloda belirtilen mesafeler 1/2 oranında azaltılır.

 

Ek-11 Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Depolama Yerine Göre Depolama Miktarları

 

Miktarı (litre)
Depolama Yeri Sınıf IA Sınıf IB, Sınıf IC Sınıf II
Zemin seviyesi ve

üstündeki depo hacimleri

20 – 60 100 – 300
Açıkta kurulu depolar 20 – 200 40 – 600

Ek-12
Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Depolanması

Ek-12/A Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Depo Binası İçinde Depolanması

Yanıcı ve parlayıcı sıvı sınıfı Orijinal depolama kaplarında toplam miktar Taşınabilir depolama tanklarında toplam miktar
Toplam kap hacmi (litre) Toplam tank hacmi (litre)
IA
2,500
IB 5,000 7,500
IC 10,000 5,000
II 30,000 40,000
IIIA 100,000 150,000
IIIB 200,000 300,000

 

Ek-12/B  Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Bina İçinde Depolanması (1) 

 

En fazla Depolama Alanı

(m2)

Müsaade edilebilir miktar

(litre/ Döşeme Alanı m2)

Yangına dayanıklılık (dakika) Yangın korunumu (2)
15 70 60 YOK
15 175 60 VAR
50 140 120 YOK
50 350 120 VAR
(1) Yanıcı ve parlayıcı sıvıların işlendiği fabrika ve atölye binalarında işlemin yürütüldüğü alandan tecrit edilmiş bir alandır.

(2) Yangın korunumu, yağmurlama sistemi, karbondioksit, kuru kimyevi toz veya diğer uygun bir sistem ile sağlanır. Sınıf IA Sınıf IB sıvı toplam miktarı Ek-12’deki değerini aşmaz.

 

Ek-12/C   Açıkta Kurulu Yerüstü Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri

 

Tank Hacmi (Litre) Komşu arsa sınırına, ana trafik yollarına veya demir yollarına uzaklıkları

(metre)

Tesise ait idari binalara uzaklıkları

(metre)

Tankların Birbirinden Uzaklığı

(metre)

1.000 veya daha az 1.5 1.5
1001–3000 3.0 1.5 1
3.001–45.000 5.0 1.5 1
45.001–115.000 7.0 1.5 1.5
115.001–190.000 10.0 3.0 Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼ ü
190.001- 375.000 15.0 5.0
375.001–1.900.000 25.0 7,5
1.900.001–3.750.000 30.0 10.0
3.750.001- 7.550.000 40.0 15.0
7.550.001–11.375.000 50.0 17.5
11.375.001 veya daha fazla 55.0 20.0
Mesafeler tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir.

Tank tesis sahasında dökülen sıvıların kolayca biriktirileceği havuzlama sistemi yaptırılır.

Tankların tamamı yağmur, drenaj ve kanalizasyon sisteminden ayrı olarak bir kanal sistemi ile ve uygun bir eğimle bu havuz sistemine bağlanır.

Ek-12/Ç  Yeraltı Tankları ile İlgili Asgari Emniyet Mesafeleri

 

Tank Hacmi (Litre)  

Yeraltı tanklarının komşu arsa sınırına, ana trafik yollarına veya demir yollarına uzaklıkları (metre)

 

Tankların

Birbirinden Uzaklığı (metre)

 

500 veya daha az 0 0
500–3000 3.0 1.0
3.001–10.000 5.0 1.0
10.001–50.000 7.5 1.0
50.001–120.000 10.0 1.5
120.001- 250.000 15.0  

Birbirine komşu tankların çaplarının toplamının ¼ ü

250.001–600.000 15.0
600.001–1.200.000 15.0
1.200.001- 5.000.000 15.0
5.000.000 den büyük 15.0

         Mesafeler Tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir

Ek-12/D  Taşınabilir Kaplar ile Depolamada Koruyucu Bölge Genişliği

 

Depolanan Hacim Koruyucu Bölge Genişliği
10-30 m³ 10 m.
30-100 m³ 20 m.
200 m³’den büyük 30 m.

 

Ek-13  Akaryakıt Servis İstasyonlarında Asgari Emniyet Mesafeleri (m) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.)(1)

 

 

 

Akaryakıt

Tankı

Yeraltı(1)

Akaryakıt

Pompası

Adası

Tank

Havalan.

Borusu

Tank

Doldurma

Ağzı

İdari

Bina(2)

 

Komşu

Arsa

Sınırı

Karayolu

(Şehiriçi)

Sınırı

Karayolu

(Şehirlerarası)

Arsa Sınırı

 Topluma

Açık

Yerler(3)

Hastane Okul Arsa

Sınırı (4)

Akaryakıt Tankı

Yeraltı

0,5       2 7,5 5 15 25 50
Akaryakıt Pompası

(Dispenser) Adası

0 6 6 6 6 7,5 6 6 25 50
Tank Havalandırma

Borusu

0 6   1 5(5) 5 3 6 25 50
Tank Doldurma

Ağzı

0 6 1   5 5 5 6 25 50
(1) Tank dış cidarlarından ölçülen en kısa mesafedir.

(2) İstasyonun idari, ticari ve sosyal faaliyetlerinin yürütüldüğü, istasyona ait makina ve donanımların bakımlarının yapıldığı, istasyonun ihtiyacı olan, elektrik, basınçlı hava ve su temin ünitelerinin bulunduğu yapılardan meydana gelen idari bürolarda bodrum katı bulunamaz, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden önce inşa edilmiş istasyonlarda bodrum kat mevcut ise, bodrum kat girişi ve bodrum katın herhangi bir açıklığı havalandırma borusu çıkış ucu, doldurma ağzı, tank ve dağıtım birimleri ile aksi cephede (girişi arkadan) olması ve girişte eşik ve eşikten sonra dışarıya doğru bir meyil bulunması şarttır.

(3) Topluma açık yerler: Konaklama, tören, ibadet, eğlence, yeme, içme, ulaşım, araç bekleme, alış veriş gibi sebeplerle 50 veya daha fazla kişinin bir araya gelebildiği bütün binalar veya bunların bu amaçla kullanılan bölümlerini kapsar

(3), (4) Bu sütunlardaki mesafeler mevcut binalar ve mevcut akaryakıt istasyonları için % 60 azaltılır. Bu sütunlardaki mesafeler istasyonda sadece motorin tankı olması hâlinde mevcut ve yeni istasyonlarda % 50 azaltılabilir.

(5) Akaryakıt istasyonlarında, binaların pencere, kapı, klima, aydınlatma sistemi gibi herhangi bir açıklığı olmayan cephesine 0 metre olabilir. Nefeslik ağzı, çatı veya elemanlarından en az 3,6 m yüksekte olmalıdır. Toplam yükseklik 9 m’yi aşmamalıdır

 (1) Danıştay Onuncu Dairesinin E.: 2008/3133, K.: 2011/1728 sayılı Kararı ile bu çizelge iptal edilmiştir.

 

Ek-14
Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları

 

Kullanım Sınıfı Tek yön

en çok uzaklık (m)

İki yön

en çok uzaklık (m)

Yağmurlama sistemi yok Yağmurlama sistemli Yağmurlama sistemi yok Yağmurlama sistemli
Yüksek Tehlikeli Yerler 10 20 20 35
Endüstriyel Amaçlı Yapılar(1) 15 25 30 60
Yurtlar, Yatakhaneler 15 30 45 75
Mağazalar, Dükkânlar, Marketler 15 25 45 60
Büro Binaları 15 30 45 75
Otoparklar ve Depolar(1) 15 25 45 60
Okul ve Eğitim Yapıları 15 30 45 75
Toplanma Amaçlı Binalar 15 25 45 60
Hastaneler, Huzurevleri 15 25 30 45
Oteller, Pansiyonlar 15 20 30 45
Apartmanlar 15 30 30 75
(1) (Değişik: 10/8/2009-2009/15316 K.) Kolay alevlenici malzeme üretimi yapmayan endüstriyel tesislerde uzaklık en çok 2 katına kadar artırılabilir.

5336

27/11/2007 TARİHLİ VE 2007/12937 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin 2007/12937 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
Tarihi Numarası  
10/8/2009 2009/15316 2, 4, 5, 6, 7, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 77, 81, 83, 92, 94, 95, 96, 99, 103, 104, 107, 108, 110, 111, 112, 120, 122, 138, 139, 140, 141, 146, 149, 154, 156, 159, 160, 161, 164, 165, 167/A, 167/B, 167/C, 169, Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2/Ç, Ek-3/C, Ek-4, Ek-5/B, Ek-8, Ek-10, Ek-12/B, Ek-13, Ek-14 9/9/2009
12/3/2012 2012/2958 6 5/4/2012
16/3/2015 2015/7401 4, 7, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 61, 62, 87, Yedinci Kısım Üçüncü Bölüm Başlığı, 98, 130, 131, 165, 167, 167/B, 167/C, Ek-3/B, Ek-5/B, İşlenemeyen Hüküm 9/7/2015
14/6/2017 2017/10459 138 29/62017
5/2/2018 2018/11347 2, 134 15/3/2018
3/11/2020 3167 K. 3,5,8,60,130,170,171 4/11/2020

 

Sayfalar: 1 2

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla