Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşler

Tehlikeli işler

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşler 1


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
1/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
2/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
3/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
4/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
5/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
7/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
8/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
9/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
10/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
11/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
12/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
13/36
Neden Güvenlik Kültürü?
14/36
İş Kazalarının Nedenleri
15/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
16/36
1542 Kişinin Katili Kim?
17/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
18/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
19/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
20/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
21/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
22/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
23/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
24/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
25/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
26/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
27/36
İş Güvenliği Kültürü
28/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
29/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
30/36
İş Kazalarının Nedenleri!
31/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
32/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
33/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
34/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
35/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
36/36

Sonuçlar

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 1
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 2
19 30
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 3
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 4
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 5
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 6
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 7
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 8
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 9
26 23
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 10
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 11
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 12
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 13
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 14
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 15
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 16
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 17
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 18
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 19
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 20
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 21
20 29
Atık Yönetimi Yönetmeliği 22
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 23
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 24
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 25
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 26
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 27
23 26
İş Güvenliği Kültürü 28
19 30
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 29
16 33
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 30
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 31
26 23
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 32
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 33
25 24
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 34
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 35
25 24
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 36
23 26

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşler

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
E SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
36 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.0 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00.02 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması Çok Tehlikeli
37 Kanalizasyon
37.0 Kanalizasyon
37.00 Kanalizasyon
37.00.01 Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin işletimi, foseptik çukurların ve havuzların boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar tuvalet faaliyetleri vb.) Çok Tehlikeli
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
38.1 Atıkların toplanması
38.12 Tehlikeli atıkların toplanması
38.12.01 Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, bulaşıcı ve insan sağlığı için zararlı atıkların ve maddelerin toplanması faaliyetleri) (nükleer atıklar, biyokimyasal atıklar, kullanılmış piller vb.) Çok Tehlikeli
38.2 Atıkların ıslahı ve bertarafı
38.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.22.01 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi, zararlı atıkların yok edilmesi için kullanılmış malların bertarafı vb. faaliyetler) (radyoaktif atıklar hariç) Çok Tehlikeli
38.22.02 Radyoaktif atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi Çok Tehlikeli
38.3 Materyallerin geri kazanımı
38.31 Hurdaların parçalara ayrılması
38.31.01 Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması (sökülmesi) Çok Tehlikeli
38.31.02 Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç) Çok Tehlikeli
38.32 Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı
38.32.01 Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması Çok Tehlikeli
38.32.02 Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması Çok Tehlikeli
39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.0 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.00.01 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının temizlenmesi, kara mayınlarının temizlenmesi, vb.) Çok Tehlikeli

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Tehlikeli İşler

x Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.
Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

two × 3 =

Önceki Yayın
Tehlikeli işler

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı Az Tehlikeli İşler

Sonraki Yayın
Tehlikeli işler

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Tehlikeli İşler

İlgili Yayınlar
Total
0
Share