Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşler

Tehlikeli işler

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.

Çağrı Tasarım Kampanya

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşler 1


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
1/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
2/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
3/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
4/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
5/36
İş Kazalarının Nedenleri!
6/36
Neden Güvenlik Kültürü?
7/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
8/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
9/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
10/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
11/36
İş Güvenliği Kültürü
12/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
13/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
14/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
15/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
16/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
17/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
18/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
19/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
20/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
21/36
İş Kazalarının Nedenleri
22/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
23/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
24/36
1542 Kişinin Katili Kim?
25/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
27/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
28/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
29/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
30/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
31/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
32/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
33/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
34/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
35/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
36/36

Sonuçlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 1
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 2
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 3
19 30
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 4
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 5
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 6
26 23
Neden Güvenlik Kültürü? 7
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 8
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 9
16 33
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 10
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 11
22 27
İş Güvenliği Kültürü 12
19 30
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 13
26 23
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 14
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 15
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 16
20 29
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 17
24 25
Atık Yönetimi Yönetmeliği 18
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 19
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 20
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 21
25 24
İş Kazalarının Nedenleri 22
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 23
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 24
25 24
1542 Kişinin Katili Kim? 25
23 26
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 26
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 27
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 28
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 29
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 30
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 31
21 28
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 32
21 28
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 33
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 34
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 35
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 36
23 26

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşler

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
E SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
36 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.0 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00.02 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması Çok Tehlikeli
37 Kanalizasyon
37.0 Kanalizasyon
37.00 Kanalizasyon
37.00.01 Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin işletimi, foseptik çukurların ve havuzların boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar tuvalet faaliyetleri vb.) Çok Tehlikeli
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
38.1 Atıkların toplanması
38.12 Tehlikeli atıkların toplanması
38.12.01 Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, bulaşıcı ve insan sağlığı için zararlı atıkların ve maddelerin toplanması faaliyetleri) (nükleer atıklar, biyokimyasal atıklar, kullanılmış piller vb.) Çok Tehlikeli
38.2 Atıkların ıslahı ve bertarafı
38.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.22.01 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi, zararlı atıkların yok edilmesi için kullanılmış malların bertarafı vb. faaliyetler) (radyoaktif atıklar hariç) Çok Tehlikeli
38.22.02 Radyoaktif atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi Çok Tehlikeli
38.3 Materyallerin geri kazanımı
38.31 Hurdaların parçalara ayrılması
38.31.01 Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması (sökülmesi) Çok Tehlikeli
38.31.02 Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç) Çok Tehlikeli
38.32 Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı
38.32.01 Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması Çok Tehlikeli
38.32.02 Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması Çok Tehlikeli
39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.0 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.00.01 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının temizlenmesi, kara mayınlarının temizlenmesi, vb.) Çok Tehlikeli

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Tehlikeli İşler

x Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 − one =

Önceki Yayın
Tehlikeli işler

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı Az Tehlikeli İşler

Sonraki Yayın
Tehlikeli işler

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Tehlikeli İşler

İlgili Yayınlar
Total
0
Share