Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşler

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşler
Tamircin Burada

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.

 


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
1/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
2/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
3/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
5/36
İş Kazalarının Nedenleri
6/36
İş Güvenliği Kültürü
7/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
8/36
Neden Güvenlik Kültürü?
9/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
10/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
11/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
12/36
İş Kazalarının Nedenleri!
13/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
14/36
1542 Kişinin Katili Kim?
15/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
16/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
18/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
19/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
20/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
21/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
22/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
23/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
24/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
26/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
27/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
29/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
30/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
31/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
32/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
34/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
35/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
36/36

Sonuçlar

Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 1
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 2
23 26
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 3
16 33
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 4
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 5
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 6
22 27
İş Güvenliği Kültürü 7
19 30
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 8
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 9
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 10
24 25
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 11
19 30
Atık Yönetimi Yönetmeliği 12
21 28
İş Kazalarının Nedenleri! 13
26 23
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 14
25 24
1542 Kişinin Katili Kim? 15
23 26
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 16
24 25
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 17
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 18
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 19
24 25
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 20
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 21
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 22
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 23
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 24
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 25
25 24
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 26
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 27
26 23
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 28
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 29
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 30
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 31
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 32
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 33
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 34
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 35
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 36
20 29


Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşler

OSGB Hizmetleri

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
E SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
36 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.0 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
36.00.02 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması Çok Tehlikeli
37 Kanalizasyon
37.0 Kanalizasyon
37.00 Kanalizasyon
37.00.01 Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin işletimi, foseptik çukurların ve havuzların boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar tuvalet faaliyetleri vb.) Çok Tehlikeli
38 Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı
38.1 Atıkların toplanması
38.12 Tehlikeli atıkların toplanması
38.12.01 Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, bulaşıcı ve insan sağlığı için zararlı atıkların ve maddelerin toplanması faaliyetleri) (nükleer atıklar, biyokimyasal atıklar, kullanılmış piller vb.) Çok Tehlikeli
38.2 Atıkların ıslahı ve bertarafı
38.22 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
38.22.01 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi, zararlı atıkların yok edilmesi için kullanılmış malların bertarafı vb. faaliyetler) (radyoaktif atıklar hariç) Çok Tehlikeli
38.22.02 Radyoaktif atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi Çok Tehlikeli
38.3 Materyallerin geri kazanımı
38.31 Hurdaların parçalara ayrılması
38.31.01 Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması (sökülmesi) Çok Tehlikeli
38.31.02 Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç) Çok Tehlikeli
38.32 Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı
38.32.01 Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması Çok Tehlikeli
38.32.02 Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması Çok Tehlikeli
39 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.0 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.00 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
39.00.01 İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının temizlenmesi, kara mayınlarının temizlenmesi, vb.) Çok Tehlikeli

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler

Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Tehlikeli İşler

x Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.
OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla