Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler
Tamircin Burada

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Az Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler

 

İş_Kazası Kapsamına Giren Durumlar


 

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
N İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
77 Kiralama ve leasing faaliyetleri
77.1 Motorlu kara taşıtlarının kiralanması ve leasingi
77.11 Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların kiralanması ve leasingi
77.11.01 Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 tondan daha az olan otomobil, kamyonet, vb. dahil, motosiklet hariç) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.12 Kamyonların kiralanması ve leasingi
77.12.01 Motorlu ağır kara taşıtlarının sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 tondan daha fazla olan kamyon, treyler (römork), vb.) (karavan ve tarımsal makine ve ekipmanlar ile inşaat makine ve ekipmanlarının kiralanması ve leasingi hariç) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.2 Kişisel eşyaların ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.21 Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.21.01 Eğlence ve spor amaçlı olarak at, midilli, deve vb. kiralanması ve leasingi (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.21.02 Bisikletlerin kiralanması ve leasingi (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.21.04 Eğlence ve spor amaçlı sandal, tekne, kano, yelkenli, vb.nin mürettebatsız olarak kiralanması ve leasingi (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.21.90 Diğer eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi (kar kayağı, buz pateni, planör, delta kanat, sörf tahtası, su kayağı, golf sopası, kamp malzemesi, plaj sandalyesi ve şemsiyesi, saha oyunları için malzeme, oyuncak vb.) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.22 Video kasetlerin ve disklerin kiralanması
77.22.01 Video kasetlerinin, plakların ve disklerin kiralanması (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi
77.29.01 Gelinlik, kostüm, tekstil, giyim eşyası, ayakkabı ve mücevherlerin kiralanması (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.29.02 Bys. diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi (mobilya, elektrikli ve elektronik alet, kitap, TV, kamera, bitki, vb. dahil, müzik aleti, giyim eşyası, mücevher, vb. ile video kasetler, büro mobilyaları, eğlence ve spor ekipmanları hariç) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.29.03 Müzik aletlerinin kiralanması ve leasingi (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.3 Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi
77.31 Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
77.31.01 Tarımsal makine ve ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (tarımsal traktör, pulluk, biçerdöver, süt sağma makinesi, arıcılık makinesi, vb. dahil, çim biçme makineleri hariç) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.32 Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi
77.32.01 Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (vinç kamyonu, inşaat ve toprak taşımak için traktör, yol greyderi ve silindiri, buldozer, yapı iskelesi, şantiye kulübesi, vb.) (kurma/sökme hariç) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.33 Büro makine ve ekipmanlarının (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi
77.33.01 Büro makine ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (kasa, fotokopi makinesi, daktilo, yazar kasa, vb. dahil, bilgisayarlar ve çevre birimleri, telefon ve faks makineleri ve büro mobilyaları hariç) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.33.02 Büro mobilyalarının kiralanması ve leasingi (büro sandalyesi ve masasının kiralanması dahil) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.33.03 Bilgisayar ve çevre birimlerinin operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (elektronik veri işlemci, merkezi işlem birimi, çevre birimleri, manyetik veya optik okuyucular, vb.) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.34 Su yolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi
77.34.01 Su yolu taşımacılığı ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (yolcu ve yük taşımacılığı için ticari tekne ve gemiler dahil, gezinti tekneleri hariç) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.35 Hava taşımacılığı araçlarının kiralanması ve leasingi
77.35.01 Hava taşımacılığı araçlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (uçak, helikopter, balon, vb.) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.39 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, ekipman ve eşyaların kiralanması ve leasingi
77.39.01 Demir yolu ulaşım ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (lokomotif ve diğer vagonlar, metro vagonları, hafif demir yolu ekipmanları, tramvay, vb.) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.39.02 Konteynerlerin kiralanması veya leasingi (konaklama ve büro amaçlı olanlar, birden çok taşıma türlerine uygun olanlar ve diğerleri) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.39.03 Motosiklet, karavan ve kamp gereçlerinin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.39.04 Maden ve petrol sahasında kullanılan ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.39.05 Motorlar ve türbinlerin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.39.06 Mesleki ve bilimsel amaçlı ölçüm ve kontrol ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi (tıbbi cihaz ve ekipmanların kiralanması dahil) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.39.07 Ticari radyo, televizyon ve telekomünikasyon ekipmanları, sinema filmi yapım ekipmanları, telefon, faks makinesi, çağrı cihazı ve hücresel telefonların operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi (kişisel ve ev eşyası olan TV, radyo, kameralar hariç) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.39.08 Madeni para ile çalışan kumar makinelerinin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.39.10 Takım tezgahlarının ve diğer ticari ve endüstriyel makinelerin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.39.11 Tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması (kostümler hariç) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.39.13 Hayvanların kiralanması faaliyetleri (hayvan sürüleri, yarış atları vb.) (eğlence ve spor amaçlı olanlar hariç) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.39.90 Başka yerde sınıflandırılmamış genellikle endüstride sermaye malı olarak kullanılan diğer makine, ekipman ve eşyaların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (sergi malzemesi, palet, vb. dahil, kişisel eşyalar ve ev eşyaları hariç) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
77.4 Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)
77.40 Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (Telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç)
77.40.01 Fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi (patentli varlıklar, markalar, imtiyaz sözleşmeleri, vb. dahil, telif hakkı alınmış olan çalışmalar hariç) (finansal leasing hariç) Az Tehlikeli
78 İstihdam faaliyetleri
78.1 İş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.10 İş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.10.01 İş bulma acentelerinin faaliyetleri (işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri dahil) Az Tehlikeli
78.10.04 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri (tiyatro rol dağıtım ajansları vb.) Az Tehlikeli
78.2 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.20 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri
78.20.01 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
78.3 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
78.30 Diğer insan kaynaklarının sağlanması
78.30.03 Diğer insan kaynaklarının sağlanması (uzun süreli çalışma dönemleri için personel sağlanması hizmetleri) Az Tehlikeli
79 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
79.1 Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri
79.11 Seyahat acentesi faaliyetleri
79.11.01 Seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı, vb.) Az Tehlikeli
79.12 Tur operatörü faaliyetleri
79.12.01 Tur operatörü faaliyetleri (turların düzenlenmesi) Az Tehlikeli
79.9 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
79.90 Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
79.90.01 Turist rehberliği ve ziyaretçiler için danışmanlık faaliyetleri (gezilerle ilgili bilgi sağlanması) Az Tehlikeli
79.90.02 Spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma (rezervasyon) ve bilet satılması faaliyeti Az Tehlikeli
79.90.90 Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas faaliyetleri, turizmi arttırma faaliyetleri, vb. dahil, seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
80.2 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
80.20 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri
80.20.01 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri (hırsız ve yangın alarmı, elektronik kasa gibi güvenlik sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakımı, alınan alarm sinyali ile sistemin doğrulanması ve polis, itfaiye gibi birimlerin harekete geçirilmesi) Az Tehlikeli
80.3 Soruşturma faaliyetleri
80.30 Soruşturma faaliyetleri
80.30.04 Soruşturma faaliyetleri (özel dedektiflik faaliyetleri dahil) Az Tehlikeli
80.30.05 İmza ve el yazısı tespit faaliyetleri Az Tehlikeli
81 Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
81.2 Temizlik faaliyetleri
81.21 Binaların genel temizliği
81.21.01 Binaların genel temizliği (daire, apartman, büro, fabrika, kurum, mağaza vb. her türlü binanın genel temizliği dahil, pencere, baca, sanayi makinesi, vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
81.29 Diğer temizlik faaliyetleri
81.29.03 Park ve caddelerin süpürülerek yıkanması, temizlenmesi faaliyetleri Az Tehlikeli
81.3 Çevre düzenlemesi ve bakımı faaliyetleri
81.30 Çevre düzenlemesi ve bakımı faaliyetleri
81.30.01 Gürültü, rüzgar, erozyon, yansıma, vb.ne karşı koruyucu bitkilerin dikimi ve bakımı Az Tehlikeli
81.30.05 Spor alanları (futbol sahaları, golf alanları gibi), oyun alanları, güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları için yeşil alanların dikimi ve bakımı faaliyetleri Az Tehlikeli
81.30.90 Diğer çevre düzenlemesi ve bakımı ile peyzaj projelerinin uygulanması faaliyetleri (park, bahçe ve yeşil alanların dikimi, bakım ve onarımı) Az Tehlikeli
82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri
82.1 Büro yönetimi ve destek faaliyetleri
82.11 Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri
82.11.01 Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sekreterlik, finansal planlama, faturalama ve kayıt tutulması, personel ve posta vb. hizmetlerin kombinasyonunun sağlanması) Az Tehlikeli
82.19 Fotokopi çekme, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri
82.19.01 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç)  Az Tehlikeli
82.19.03 Tez vb. yazım bürolarının faaliyetleri Az Tehlikeli
82.2 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.20 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri
82.20.01 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
82.3 Kongre ve ticari gösteri organizasyonu
82.30 Kongre ve ticari gösteri organizasyonu
82.30.02 Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri Az Tehlikeli
82.9 Başka yerde sınıflandırılmamış işletme destek hizmet faaliyetleri
82.91 Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri
82.91.01 Tahsilat büroları ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri (telefon, elektrik, su, vb. fatura ve borç toplama, kişilerin veya işletmelerin kredi veya çalışma geçmişleri hakkında bilgi toplama, vb.) Az Tehlikeli
82.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer işletme destek hizmet faaliyetleri
82.99.02 Elektrik, gaz, su ve ısınma sayaçlarını okuma ve faturalama faaliyetleri Az Tehlikeli
82.99.04 Trafik müşavirliği Az Tehlikeli
82.99.05 Harfi harfine raporlama ve stenografi kayıt faaliyetleri Az Tehlikeli
82.99.06 Telefona dayalı destek faaliyetleri (telefon cevaplama ve uyandırma hizmetleri) Az Tehlikeli
82.99.07 Barkodlama faaliyetleri (paketleme faaliyeti dışındakiler) Az Tehlikeli
82.99.08 İş takipçiliği faaliyeti Az Tehlikeli
82.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iş destek hizmet faaliyetleri (borcu ödenmeyen malların geri alınması, indirim kuponu dağıtım hizmetleri, park sayacından paraların toplanması ve diğer iş destek hizmetleri) Az Tehlikeli

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Tehlikeli İşler

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşler

x Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.
OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla