Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Muhasebeciye, ‘üçkağıtçı’ dedi işten atıldı!

Muhasebeciye, ‘üçkağıtçı’ dedi işten atıldı!
Tamircin Burada

Çalışma hayatında, işyerlerinde sık sık yaşanan tartışmalar bazen personelin işten atılmasına neden olabiliyor.

Yargı’da bu tür durumlarda, genelde işveren lehine karar veriyor. İşte, bu tartışmalara örnek olaylardan biriside Lüleburgas’da yaşandı. Enerji alanındna faaliyet gösteren bir şirkette çalışan bir işçi, diğer çalışanların yanında, muhasebeci için, “nasıl üçkağıtçı, yalancı adamlar bunlar. 4 aylık sigortamızı yatırmadı, maaşlarımızı eksik yatırdı” dedi. Bu sözler üzerine işveren, işçiyi işten çıkardı.

İş hayatındaki çalışanlar arasındaki tartışmalara emsal olabilecek olay, 2014’te Lüleburgaz’da bir enerji şirketinde yaşandı. Depo görevlisi olarak çalışan işçi, maaşların geç yatmasından ve eksik yatırılmasından şikayette bulundu. İşçi, iki üç çalışanın yanında, muhasebeci için, “nasıl üçkağıtçı, yalancı adamlar bunlar. 4 aylık sigortamızı yatırmadı, maaşlarımızı eksik yatırdı” dedi.

Bu sözler muhasebeci ve işverenin kulağına gitti. Bunun üzerine bir tutanak tutularak, işçinin iş akdine sona erdirildi. İşçi ise bunun üzerine, işe iade davası ve alacak davası açtı.

Davacı işçi, kendisinin sendika faaliyetlerine katıldığı için işten atıldığını öne sürdü.

Yerel mahkeme de, işçinin talebini haklı bularak, davanın kabulü yönünde karar verdi.

İşveren yerel mahkemenin kararını temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise, davacının sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldığına yönelik kesin delillerin olmadığını ancak, işverenin işten atılma gerekçesi olarak belirttiği üçkağıtçı sözünü ise kullandığının tanıkların ifadesi ile kesinlik kazandığını bildirdi.

Daire, söz konusu ifadelerin işyerinde olumsuzluğa yol açtığını belirtek, davanın red edilmesi gerektiğini hüküm altına aldı.
Dairenin kararı şöyle:

“… şahısların yargılama sırasında davalı tanığı olarak dinlendiği ve tutanağı doğruladıkları, davacının tutanakta belirtilen söz ve davranışlarının işyerinde olumsuzluğa yol açtığının sabit olduğu,ceza dosyasındaki tespite göre davacının haksız tahrik altında bu davranışta bulunduğu, bu
nedenle feshin haklı fesih ağırlığında olmamakla birlikte geçerli nedene dayandığı, davacı iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiğini iddia etmişse de bu hususun dosya kapsamına sunulan beyan ve belgelere göre kanıtlanmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar VERİLMESİ GEREKMİŞTİR.”

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla