Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Onaylanmış Kuruluş Olarak Atanan Türk Standartları Enstitüsü’nün KKD Yönetmeliği Kapsamında Bulunan KKD Konusunda Faaliyet Alanının Güncellenmesine Dair Yönetmelik

Onaylanmış Kuruluş Olarak Atanan Türk Standartları Enstitüsü’nün KKD Yönetmeliği Kapsamında Bulunan KKD Konusunda Faaliyet Alanının Güncellenmesine Dair Yönetmelik
Tamircin Burada

Onaylanmış Kuruluş Olarak Atanan Türk Standartları Enstitüsü’nün KKD Yönetmeliği Kapsamında Bulunan KKD Konusunda Faaliyet Alanının Güncellenmesine Dair Yönetmelik, Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde bulunacak onaylanmış kuruluşların belirlenmesine dair tebliğ

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK ATANAN TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA BULUNAN KORUYUCU DONANIMLAR KONUSUNDA FAALİYET ALANININ GÜNCELLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

 

Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde bulunacak onaylanmış kuruluşların belirlenmesine dair tebliğ.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Resmi Gazete: 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA / 30015

Güncelleme: Kasım.2023   Son Revizyon: –

MADDE 1 – Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde bulunacak onaylanmış kuruluşların belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme faaliyetlerini kapsar.

MADDE 2 – Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – Onaylanmış kuruluş

MADDE 3 – (1) 1783 Onaylanmış Kuruluş kayıt numarası ile yetkilendirilmiş Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) Akreditasyon Sertifikası uyarınca faaliyet kapsamı güncellenmiş olup kurum;

a) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yer alan Ayak ve Bacak Koruyucu Donanımları için AT Tip İnceleme Belgesi ( EC Type – Examination Certificate) (Modül-B), Üretimde AT Kalite Kontrol Sistemi (Article11 B) (Modül D) ve Nihai Ürün AT Kalite Kontrol Sistemi (Article-11-A) (Modül E) kapsamında,

b) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde değerlendirilen karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardan; Genel Vücut Koruyucuları, El ve Kol Koruyucuları ve Baş Koruyucuları için Üretimde AT Kalite Kontrol Sistemi (Article-11 B) (Modül D) ve Nihai Ürün AT Kalite Kontrol Sistemi (Article-11 A) (Modül E) kapsamında,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 4 – Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 4 – (1) 12/8/2009 tarihli ve 27317 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ayak ve Bacak Koruyucuları Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ ile 7/1/2010 tarihli ve 27455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Türk Standardları Enstitüsünün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla