Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Diğer Hizmet Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler

Diğer Hizmet Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler
Tamircin Burada

Diğer Hizmet Faaliyetleri Az Tehlikeli İşlere, ait meslek kolları; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.

Diğer Hizmet Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler

Web Tasarımı


İşyeri Hekimi Tarafından Yazılan Reçetelerin Ödenmesi İçin Gereken Hususlar


 

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
S DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
94 Üye olunan kuruluşların faaliyetleri
94.1 İş, işveren ve meslek kuruluşlarının faaliyetleri
94.11 İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri
94.11.03 Esnaf ve sanatkar odaları, birlikleri ve üst kuruluşlarının faaliyetleri Az Tehlikeli
94.11.04 Çiftçi ve ziraat odaları, birlikleri ve üst kuruluşlarının faaliyetleri Az Tehlikeli
94.11.05 Ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ve üst kuruluşlarının faaliyetleri Az Tehlikeli
94.11.06 İşveren sendikalarının faaliyetleri Az Tehlikeli
94.11.90 Diğer iş ve işveren odaları, birlikleri ve üst kuruluşlarının faaliyetleri (işçi, işveren ve memur sendikaları hariç) Az Tehlikeli
94.12 Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri
94.12.01 Baroların faaliyetleri Az Tehlikeli
94.12.05 Mesleki birlikler, dernekler ve odaların faaliyetleri (mimar, mühendis, tabip, muhasebeci, yazar vb. dernek ve odaları) (barolar hariç) Az Tehlikeli
94.12.90 Diğer profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri Az Tehlikeli
94.2 Sendika faaliyetleri
94.20 Sendika faaliyetleri
94.20.01 İşçi ve memur sendikalarının faaliyetleri (üst kuruluşları dahil) Az Tehlikeli
94.9 Diğer üyelik organizasyonlarının faaliyetleri
94.91 Dini kuruluşların faaliyetleri
94.91.02 Üyelik gerektiren dini kuruluşların faaliyetleri (cami, kilise, sinagog vb. yerlerde ibadet edenlere doğrudan hizmet sağlayan dini organizasyonların veya kişilerin faaliyetleri vb.) Az Tehlikeli
94.92 Siyasi kuruluşların faaliyetleri
94.92.02 Siyasi kuruluşların faaliyetleri (siyasi partiler, vb.) Az Tehlikeli
94.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri
94.99.01 Üyelik gerektiren çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik dernek ve birliklerin faaliyetleri (vahşi yaşamı koruma kuruluşları dahil) Az Tehlikeli
94.99.02 Üyelik gerektiren gençlik dernek ve birliklerinin faaliyetleri (öğrenci birlikleri ile izci birlik ve kulüpleri dahil) Az Tehlikeli
94.99.03 Üyelik gerektiren yurtsever dernek ve birliklerinin faaliyetleri (savaş gazisi birlikleri vb.) Az Tehlikeli
94.99.04 Üyelik gerektiren hayvanları koruma dernek ve birliklerinin faaliyetleri (hayvanları koruma derneği, vb.) Az Tehlikeli
94.99.05 Üyelik gerektiren kadın hakları koruma dernek ve birliklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.08 Okul aile birlikleri Az Tehlikeli
94.99.09 Üyelik gerektiren kültür, dayanışma ve eğlence dernek ve birliklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.12 Üyelik gerektiren ideoloji ve düşünce kuruluşlarının ve derneklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
(Değişik:RG-31/1/2018-30318) 94.99.13 Üyelik gerektiren sivil arama ve kurtarma dernek ve birliklerinin faaliyetleri (sivil savunma faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
94.99.14 Üyelik gerektiren bireysel özgürlük ve insan hakları dernek ve birliklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.15 Üyelik gerektiren gönüllü sağlık dernek ve birliklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.16 Engellilere, etnik gruplara ve azınlıklara yönelik üyelik gerektiren birlik ve kuruluşların faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.17 Üyelik gerektiren toplumsal hayatı geliştirme ve iyileştirmeye yönelik oluşturulan birlik ve kuruluşların faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.18 Üyelik gerektiren tüketici haklarını savunan birlikler ve kuruluşların faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.19 Havacılığın geliştirilmesine yönelik üyelik gerektiren kuruluş ve derneklerin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.20 Üye olunan derneklerin üst kuruluşları ve üst birlikleri (iş, işveren ve mesleki birlik ve derneklerin üst kuruluşları hariç) Az Tehlikeli
94.99.21 Üyelik gerektiren yardım kuruluşlarının ve derneklerinin faaliyetleri (doğal afetlerde zarar görenler, evsizler, fakirler için organizasyonlar, vb.) (arama ve kurtarma hariç) Az Tehlikeli
94.99.22 Üyelik gerektiren eğitim ve araştırma birlik ve derneklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.23 Üyelik gerektiren konut ve kalkınma birlik ve derneklerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
94.99.24 Üyelik gerektiren mezun dernek ve birliklerinin faaliyetleri (profesyonel meslek kuruluşları hariç) Az Tehlikeli
94.99.90 Üyelik gerektiren başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri (klasik araba birlikleri, kiracı birlikleri, vb. dahil) Az Tehlikeli
95 Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
95.1 Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı
95.11 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı
95.11.01 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı (ATM’ler ve pos cihazları dahil) Az Tehlikeli
95.12 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı
95.12.01 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı (kablosuz telefonlar, telsizler, cep telefonları, çağrı cihazları, ticari kameralar vb.) Az Tehlikeli
95.2 Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı
95.21 Tüketici elektroniği ürünlerinin onarımı
95.21.01 Tüketici elektroniği ürünlerinin bakım ve onarımı (televizyon, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameraları vb.) Az Tehlikeli
95.22 Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı
95.22.02 Ev ve bahçe gereçlerinin onarımı (mutfak eşyası, makas, çim biçme makinesi, budama makasları, vb.) Az Tehlikeli
95.25 Saatlerin ve mücevherlerin onarımı
95.25.01 Saatlerin onarımı (kronometreler dahil, devam kayıt cihazları hariç) Az Tehlikeli
95.29 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
95.29.02 Giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarımı ve tadilatı (deri giyim eşyaları hariç) Az Tehlikeli
95.29.03 Spor araç ve gereçleri ile kamp malzemelerinin bakımı ve onarımı (kayak, sörf tahtası, paten, raket, diğer spor ve açık hava oyunlarına ait eşya ve ekipmanlar) (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı hariç) Az Tehlikeli
95.29.04 Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri Az Tehlikeli
95.29.05 Bisiklet onarımı Az Tehlikeli
95.29.06 Müzik aletlerinin bakım ve onarımı (piyano akordu dahil) Az Tehlikeli
95.29.07 Deri ve deri bileşimli giyim eşyaları ile kürk giyim eşyalarının onarımı Az Tehlikeli
95.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının bakım ve onarımı (kitap, aydınlatma eşyaları, oyuncak, vb. onarımı ile kimlik kartlarının plastikle kaplanması dahil) Az Tehlikeli
96 Diğer hizmet faaliyetleri
96.0 Diğer hizmet faaliyetleri
96.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve (kuru) temizlenmesi
96.01.01 Çamaşırhane hizmetleri (para veya jetonla çalışan makinelerle yapılanlar dahil) Az Tehlikeli
96.01.02 Halı ve kilim yıkama hizmetleri Az Tehlikeli
96.03 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler
(Ek:RG-31/1/2018-30318) 96.03.02 Mezarlıkların satış hizmetleri Az Tehlikeli
96.04 Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetleri
96.09 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri
96.09.01 Ayakkabı boyama hizmetleri Az Tehlikeli
96.09.02 Nikah salonlarının hizmetleri Az Tehlikeli
96.09.03 Fal , astroloji ve spiritualist hizmetleri Az Tehlikeli
96.09.04 Genel tuvaletlerin işletilmesi faaliyeti Az Tehlikeli
96.09.07 Kendi hesabına çalışan valelerin hizmetleri Az Tehlikeli
96.09.08 Eskort ve refakat hizmetleri (güvenlik hizmetleri hariç) Az Tehlikeli
96.09.09 Tanıştırma bürolarının ve evlendirme ajanslarının hizmetleri Az Tehlikeli
96.09.10 Kendi hesabına çalışan yamak, garson, vb. hizmet sunanların faaliyetleri Az Tehlikeli
96.09.15 Şecere bulma faaliyetleri Az Tehlikeli
96.09.16 Jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin işletilmesi faaliyetleri (jetonlu makinelerle vesikalık fotoğraf, emanet dolapları, tartı, tansiyon ölçümü vb. hizmetler dahil, oyun ve kumar makineleri ile çamaşırhane hizmetleri hariç) Az Tehlikeli
96.09.18 Arzuhalcilerin faaliyetleri Az Tehlikeli
96.09.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (dövme ve piercing hizmetleri, vb.) Az Tehlikeli
T HANEHALKLARININ İŞVERENLER OLARAK FAALİYETLERİ; HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE HİZMET ÜRETİM FAALİYETLERİ
97 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
97.0 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
97.00 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
97.00.10 Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının hizmetleri Az Tehlikeli
98 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler
98.1 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
98.10 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
98.10.01 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar Az Tehlikeli
98.2 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
98.20 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
98.20.01 Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler Az Tehlikeli
U ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ
99 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
99.0 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
99.00 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
99.00.15 Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri (yabancı ülke elçilikleri, milletlerarası işbirliği örgütleri, vb. dahil) Az Tehlikeli
V KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ (TEMETTÜ, BANKA FAİZİ, İŞTİRAK KAZANÇLARI VB.)
66.13.01 Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri (temettü, banka faizi, iştirak kazançları vb.) Az Tehlikeli

 

x Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.

Diğer Hizmet Faaliyetleri Tehlikeli İşler

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla