Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Madencilik ve Taş Ocakçılığı – Çok Tehlikeli İşler

Madencilik ve Taş Ocakçılığı – Çok Tehlikeli İşler
Tamircin Burada

Madencilik ve Taş Ocakçılığı – Çok Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
1/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
2/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
3/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
4/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
5/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
6/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
7/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
9/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
10/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
11/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
12/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
13/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
14/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
16/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
17/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
18/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
19/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
20/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
21/36
1542 Kişinin Katili Kim?
22/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
23/36
Neden Güvenlik Kültürü?
24/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
26/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
27/36
İş Kazalarının Nedenleri!
28/36
İş Kazalarının Nedenleri
29/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
30/36
İş Güvenliği Kültürü
31/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
32/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
33/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
34/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
35/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
36/36

Sonuçlar

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 1
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 2
25 24
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 3
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 4
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 5
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 6
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 7
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 9
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 10
19 30
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 11
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 12
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 13
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 14
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 15
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 16
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 17
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 18
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 19
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 20
16 33
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 21
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 22
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 23
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 24
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 25
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 26
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 27
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 28
26 23
İş Kazalarının Nedenleri 29
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 30
22 27
İş Güvenliği Kültürü 31
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 32
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 33
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 34
25 24
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 35
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 36
20 29


 

OSGB Hizmetleri

Madencilik ve Taş Ocakçılığı – Çok Tehlikeli İşler

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
05 Kömür ve linyit çıkartılması
05.1 Taş kömürü madenciliği
05.10 Taş kömürü madenciliği
05.10.01 Taş kömürü madenciliği Çok Tehlikeli
05.2 Linyit madenciliği
05.20 Linyit madenciliği
05.20.01 Linyit madenciliği Çok Tehlikeli
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
06.1 Ham petrol çıkarımı
06.10 Ham petrol çıkarımı
06.10.01 Ham petrolün çıkarılması Çok Tehlikeli
06.2 Doğal gaz çıkarımı
06.20 Doğal gaz çıkarımı
06.20.01 Doğalgaz çıkarılması (madenciliği) Çok Tehlikeli
07 Metal cevherleri madenciliği
07.1 Demir cevherleri madenciliği
07.10 Demir cevherleri madenciliği
07.10.01 Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir cevheri üretimi dahil) Çok Tehlikeli
07.2 Demir dışı metal cevherleri madenciliği
07.21 Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği
07.21.01 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden uranyum metalinin ayrıştırılması Çok Tehlikeli
07.21.02 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden toryum metalinin ayrıştırılması Çok Tehlikeli
07.21.03 Uranyum madenciliği Çok Tehlikeli
07.21.04 Toryum madenciliği Çok Tehlikeli
07.21.05 Sarı pasta (U3O8) imalatı (uranyum cevherinden elde edilen) Çok Tehlikeli
07.29 Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
07.29.01 Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği Çok Tehlikeli
07.29.02 Alüminyum madenciliği Çok Tehlikeli
07.29.03 Bakır madenciliği Çok Tehlikeli
07.29.04 Nikel madenciliği Çok Tehlikeli
07.29.05 Kurşun, çinko ve kalay madenciliği Çok Tehlikeli
07.29.06 Krom madenciliği Çok Tehlikeli
07.29.07 Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri madenciliği (cıva, manganez, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (değerli metaller, demir, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, kalay, krom, nikel hariç) Çok Tehlikeli
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı
08.11 Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı
08.11.01 Mermer ocakçılığı (traverten dahil) Çok Tehlikeli
08.11.02 Granit ocakçılığı Çok Tehlikeli
08.11.03 Yapı taşları ocakçılığı Çok Tehlikeli
08.11.04 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca kesilmesi Çok Tehlikeli
08.11.05 Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı Çok Tehlikeli
08.11.06 (Değişik satır:RG-12/3/2019-30712) Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kabaca kırılması ve parçalanması dahil) Çok Tehlikeli
08.11.07 Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil) Çok Tehlikeli
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
08.12.01 Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç) Çok Tehlikeli
08.12.02 Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması Çok Tehlikeli
08.12.03 Kil, refrakter kil ve kaolin madenciliği ile bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, mulit, şamot veya dinas toprakları çıkarımı Çok Tehlikeli
08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı
08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
08.91.01 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği (azot, potasyum, fosfor, fosfat, nitrat, barit, baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt madenciliği hariç) Çok Tehlikeli
08.91.02 Bor mineralleri madenciliği Çok Tehlikeli
08.91.03 Kükürt madenciliği (ocakçılığı) Çok Tehlikeli
08.91.04 Guano madenciliği (kuş gübresi, güherçile dahil) Çok Tehlikeli
08.91.05 Kehribar, Oltu taşı ve lületaşı ocakçılığı Çok Tehlikeli
08.92 Turba çıkarımı
08.92.01 Turba çıkarılması ve toplanması Çok Tehlikeli
08.93 Tuz çıkarımı
08.93.01 Kaya tuzunun çıkarımı (tuzun elenmesi ve kırılması dahil) (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç) Çok Tehlikeli
08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı
08.99.01 Aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara), amyant, silisli fosil artıklar, arsenik cevherleri, sabuntaşı (talk) ve feldispat madenciliği (kuartz, mika, şist, talk, silis, sünger taşı, asbest, doğal korindon vb.) Çok Tehlikeli *
08.99.02 Doğal asfalt, asfaltit, asfaltlı taş (doğal katı zift) ve bitüm madenciliği Çok Tehlikeli
08.99.03 Kıymetli ve yarı kıymetli taşların (yakut, zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçılığı (kehribar, Oltu taşı, lüle taşı ve elmas hariç) Çok Tehlikeli
08.99.04 Grafit ocakçılığı Çok Tehlikeli
08.99.05 Elmas (endüstri elmasları dahil) madenciliği Çok Tehlikeli
08.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı Çok Tehlikeli
09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
09.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.10.01 Doğalgazın sıvılaştırılması ve gaz haline getirilmesi (maden alanında gerçekleştirilenler) Çok Tehlikeli
09.10.02 Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj hizmetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, kuyu çalıştırılması ve kapatılması ile test amaçlı sondaj faaliyetleri vb. dahil) Çok Tehlikeli
09.10.03 Petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili vinç ve sondaj kulesi kurma, onarım, sökme vb. hizmet faaliyetleri Çok Tehlikeli
09.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
09.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
09.90.02 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç) Çok Tehlikeli

Madencilik ve Taş Ocakçılığı – Tehlikeli İşler

x Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.
OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla