Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Madencilik ve Taş Ocakçılığı – Çok Tehlikeli İşler

Tehlikeli işler

Madencilik ve Taş Ocakçılığı – Çok Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
1/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
2/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
3/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
5/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
6/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
7/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
8/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
9/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
10/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
11/36
İş Kazalarının Nedenleri!
12/36
İş Kazalarının Nedenleri
13/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
14/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
15/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
16/36
İş Güvenliği Kültürü
17/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
18/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
19/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
20/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
21/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
22/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
23/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
24/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
26/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
27/36
Neden Güvenlik Kültürü?
28/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
29/36
1542 Kişinin Katili Kim?
30/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
31/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
32/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
33/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
34/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
35/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
36/36

Sonuçlar

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 1
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 2
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 3
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 4
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 5
24 25
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 6
25 24
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 7
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 8
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 9
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 10
21 28
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 11
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 12
26 23
İş Kazalarının Nedenleri 13
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 14
19 30
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 15
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 16
26 23
İş Güvenliği Kültürü 17
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 18
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 19
23 26
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 20
24 25
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 21
20 29
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 22
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 23
24 25
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 24
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 25
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 26
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 27
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 28
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 29
25 24
1542 Kişinin Katili Kim? 30
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 31
21 28
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 32
21 28
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 33
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 34
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 35
16 33
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 36
22 27

 

Kurumsal Kimlik

Madencilik ve Taş Ocakçılığı – Çok Tehlikeli İşler

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
05 Kömür ve linyit çıkartılması
05.1 Taş kömürü madenciliği
05.10 Taş kömürü madenciliği
05.10.01 Taş kömürü madenciliği Çok Tehlikeli
05.2 Linyit madenciliği
05.20 Linyit madenciliği
05.20.01 Linyit madenciliği Çok Tehlikeli
06 Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
06.1 Ham petrol çıkarımı
06.10 Ham petrol çıkarımı
06.10.01 Ham petrolün çıkarılması Çok Tehlikeli
06.2 Doğal gaz çıkarımı
06.20 Doğal gaz çıkarımı
06.20.01 Doğalgaz çıkarılması (madenciliği) Çok Tehlikeli
07 Metal cevherleri madenciliği
07.1 Demir cevherleri madenciliği
07.10 Demir cevherleri madenciliği
07.10.01 Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir cevheri üretimi dahil) Çok Tehlikeli
07.2 Demir dışı metal cevherleri madenciliği
07.21 Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği
07.21.01 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden uranyum metalinin ayrıştırılması Çok Tehlikeli
07.21.02 Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden toryum metalinin ayrıştırılması Çok Tehlikeli
07.21.03 Uranyum madenciliği Çok Tehlikeli
07.21.04 Toryum madenciliği Çok Tehlikeli
07.21.05 Sarı pasta (U3O8) imalatı (uranyum cevherinden elde edilen) Çok Tehlikeli
07.29 Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
07.29.01 Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği Çok Tehlikeli
07.29.02 Alüminyum madenciliği Çok Tehlikeli
07.29.03 Bakır madenciliği Çok Tehlikeli
07.29.04 Nikel madenciliği Çok Tehlikeli
07.29.05 Kurşun, çinko ve kalay madenciliği Çok Tehlikeli
07.29.06 Krom madenciliği Çok Tehlikeli
07.29.07 Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri madenciliği (cıva, manganez, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (değerli metaller, demir, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, kalay, krom, nikel hariç) Çok Tehlikeli
08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı
08.11 Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı
08.11.01 Mermer ocakçılığı (traverten dahil) Çok Tehlikeli
08.11.02 Granit ocakçılığı Çok Tehlikeli
08.11.03 Yapı taşları ocakçılığı Çok Tehlikeli
08.11.04 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca kesilmesi Çok Tehlikeli
08.11.05 Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı Çok Tehlikeli
08.11.06 (Değişik satır:RG-12/3/2019-30712) Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kabaca kırılması ve parçalanması dahil) Çok Tehlikeli
08.11.07 Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil) Çok Tehlikeli
08.12 Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
08.12.01 Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç) Çok Tehlikeli
08.12.02 Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması Çok Tehlikeli
08.12.03 Kil, refrakter kil ve kaolin madenciliği ile bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, mulit, şamot veya dinas toprakları çıkarımı Çok Tehlikeli
08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı
08.91 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
08.91.01 Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği (azot, potasyum, fosfor, fosfat, nitrat, barit, baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt madenciliği hariç) Çok Tehlikeli
08.91.02 Bor mineralleri madenciliği Çok Tehlikeli
08.91.03 Kükürt madenciliği (ocakçılığı) Çok Tehlikeli
08.91.04 Guano madenciliği (kuş gübresi, güherçile dahil) Çok Tehlikeli
08.91.05 Kehribar, Oltu taşı ve lületaşı ocakçılığı Çok Tehlikeli
08.92 Turba çıkarımı
08.92.01 Turba çıkarılması ve toplanması Çok Tehlikeli
08.93 Tuz çıkarımı
08.93.01 Kaya tuzunun çıkarımı (tuzun elenmesi ve kırılması dahil) (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç) Çok Tehlikeli
08.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı
08.99.01 Aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara), amyant, silisli fosil artıklar, arsenik cevherleri, sabuntaşı (talk) ve feldispat madenciliği (kuartz, mika, şist, talk, silis, sünger taşı, asbest, doğal korindon vb.) Çok Tehlikeli *
08.99.02 Doğal asfalt, asfaltit, asfaltlı taş (doğal katı zift) ve bitüm madenciliği Çok Tehlikeli
08.99.03 Kıymetli ve yarı kıymetli taşların (yakut, zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçılığı (kehribar, Oltu taşı, lüle taşı ve elmas hariç) Çok Tehlikeli
08.99.04 Grafit ocakçılığı Çok Tehlikeli
08.99.05 Elmas (endüstri elmasları dahil) madenciliği Çok Tehlikeli
08.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı Çok Tehlikeli
09 Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
09.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.10 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
09.10.01 Doğalgazın sıvılaştırılması ve gaz haline getirilmesi (maden alanında gerçekleştirilenler) Çok Tehlikeli
09.10.02 Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj hizmetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, kuyu çalıştırılması ve kapatılması ile test amaçlı sondaj faaliyetleri vb. dahil) Çok Tehlikeli
09.10.03 Petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili vinç ve sondaj kulesi kurma, onarım, sökme vb. hizmet faaliyetleri Çok Tehlikeli
09.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
09.90 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
09.90.02 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç) Çok Tehlikeli

Madencilik ve Taş Ocakçılığı – Tehlikeli İşler

x Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.
Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

nineteen − 4 =

Önceki Yayın
Tehlikeli işler

Tarım, Orman ve Balıkçılık - Çok Tehlikeli İşler

Sonraki Yayın
Tehlikeli işler

Madencilik ve Taş Ocakçılığı - Tehlikeli İşler

İlgili Yayınlar
Total
0
Share