Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test – Çalışanlar

Boşluğu Doldur Hediyeleri Götür!..
Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test – Çalışanlar. Türkiye’nin en büyük isg eğitim platformu NİG’den yepyeni ödüllü isg yarışma platformu; Doğru mu Yanlış mı? Çalışanlarımıza yönelik hazırlanan yarışmamız herkese açık. Ödüllü Yarışma Takip Sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

ÖDÜLLÜ YARIŞMA TAMAMLANMIŞTIR.

 

Unutmayın, her soru için 25 saniyeniz olacak. Hazırsanız Buyurun Başlayalım!

25
0%

İşçide verim kaybının önlenmesi, İş sağlığı uygulamasının ana hedefleri arasındadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye İlişkisi
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı uygulamasının ana hedefleri arasında Meslek hastalıklarının önlenmesi, işle ilgili hastalıklarına önlenmesi ve yaralanmaların önlenmesi sayılabilir. Verim kaybı ve ekonomik şartlar İSG’den bir nebze uzak…

Alüminyum, magnezyum ve titanyum gibi metaller ve bunların yanabilen alaşımlarının oluşturduğu yangınlar D sınıfında kabul edilir

Doğru! Yanlış!

Korkulukların, tabandan yüksekliği en az 40 santimetre olmalıdır.

Yüksekte Çalışma Eğitim Sınavı
Doğru! Yanlış!

Korkulukların, tabandan yüksekliği en az 90 santimetre olmalıdır.

İş yerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yükseklik 3 metreden fazla olamaz.

Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

“Tedavi masrafları” iş kazası sonucu ortaya çıkan görünen kazalara girer.

Fazla Mesailerle İlgili Bilmemiz Gerekenler
Doğru! Yanlış!

Meslek hastalıklarından korunmada en etkili yaklaşım riskin kaynağında kontrolüdür.

6331 Sayılı Kanun’a Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

Yukarıdaki işaret OKSİTLEYİCİ MADDE yi ifade eder.

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 1
Doğru! Yanlış!

LAZER IŞINI dır.

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan işler yüksekte çalışma sayılır.

Doğru! Yanlış!

Topraklama hattının direncinin büyük olması veya topraklama hattına bağlı iletkenlerin başka bir yerle temas etmesi sonucu elektrik tesisatından uzaklaştırılamayan akımı YÜKSEK GERİLİMİ tanımlar

Doğru! Yanlış!

Yüksek Gerilim; Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 2

Yanma olayının oluşabilmesi için su, oksijen ve sıcaklığın bir arada olması gereklidir.

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Yanma olayının oluşabilmesi için Yanıcı madde, Oksijen, Sıcaklık gereklidir.

Zorunluluk ifade eden işaretlerin rengi kırmızıdır.

İş Güvenliği İşaretleri
Doğru! Yanlış!

Zorunluluk ifade eden işaretlerin rengi MAVİ dir.

Çalışanların tüm özelliklerini ve yeteneklerini araştırarak işin çalışana, çalışanın ise işe uyumu için gerekli olan tüm koşulları yerine getirilmesine antropometri denir.

Ergonomi Bilimi!
Doğru! Yanlış!

... çalışanların tüm özelliklerini ve yeteneklerini araştırarak işin çalışana, çalışanın ise işe uyumu için gerekli olan tüm koşulları yerine ERGONOMİ denir.

Solunum Durması 65 mA’da başlar?

Doğru! Yanlış!

Solunum Durması 25 mA’da başlar?

Evlerde kullanılan elektrik 220 volttur.

İSG Eğitimi: Elektrik Kaynaklı Riskler
Doğru! Yanlış!

“HRO” bir ayakkabının ısıya dayanıklı olduğunu gösterir.

TS EN ISO 13287
Doğru! Yanlış!

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler MUTAJEN MADDELERİ ifade eder

Doğru! Yanlış!

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler MUTAJEN MADDELERİ ifade eder

İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla 40 km/h olmalıdır.

İş Makinelerinde Risk Analizi Çalışmaları
Doğru! Yanlış!

İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla 20 km/h olmalıdır.

Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime YANMA denir.

Doğru! Yanlış!

Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime PATLAMA denir

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 3

Acil kaçış rengi KIRMIZI’dir.

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 4
Doğru! Yanlış!

Acil kaçış rengi YEŞİL dir.

Ön tanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına 15 iş günü içerisinde bildirmek zorundadır.

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Doğru! Yanlış!

Ön kanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE…

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay iş kazasını tanımlar

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay RAMAK KALA olayıdır.

Maruziyet süresi Sigorta mevzuatının bir hastalığı meslek hastalığı olarak kabul etmesi için gerekli olan asgari etkilenme süresini ifade eder.

El-Kol Titreşimi ve Maruziyetleri
Doğru! Yanlış!

Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için tasarlanmış malzemelere Kişisel Koruyucu Donanım denir

Doğru! Yanlış!

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen süreye YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ denir.

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Doğru! Yanlış!

B sınıfı yangını söndürmede kesinlikle SU kullanılmaz.

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

Hava bir yangın söndürücü maddedir.

Doğru! Yanlış!

Hava yangın söndürücü madde değildir.

Oksijen tüpünün rengi KIRMIZI dır.

Plastik Sektöründe İş Güvenliği Rehberi
Doğru! Yanlış!

Oksijen tüpü MAVİ renktedir.

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 5

Çalışma hayatını düzenleyen kanun 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Çalışma hayatını düzenleyen kanun 4857 Sayılı İş Kanunudur.

İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışların bütününe Psikolojik taciz denir.

Doğru! Yanlış!

Psikolojik taciz ya da MOBBİNG tanımıdır.

Üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işaret “EN / TSEN” dir.

Doğru! Yanlış!

Üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işaret “CE” işaretidir.

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline iş güvenliği denir.

İSG Hizmet Talep Formu
Doğru! Yanlış!

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline sağlık denir.

Andragoji meslek hastalıkları sınıflandırmasında yer almaz…

İSG Yönetmeliğine Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

Vinçlerin kullanımı ve bakımında yasal mevzuat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur.

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 6
Doğru! Yanlış!

Vinçlerin kullanımı ve bakımında yasal mevzuat MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ’DİR.

Atölye ve işyerinde işin yapılış sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Güvenliği denir.

Doğru! Yanlış!

Yukarıdaki işaretin anlamı DOKUNMA dir.

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 7
Doğru! Yanlış!

İşitme eşiği 20 desibeldir

Fiziksel Risk Etmenleri
Doğru! Yanlış!

İşitme eşiği “0” desibeldir.

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 2

Elektriğe çarpılma olayının olduğu ortamın yağmurlu ve iyonlu olması ölümcül riski etkileyen faktörler arasındadır.

Doğru! Yanlış!

Elektrik çarpması olaylarında ölümcül riski etkileyen (arttıran) faktörler arasında akımın şiddeti, elektriğe çarpılan kimsenin vücudunun iç direnci, bulunduğu odanın tabanının ne ile kaplı olduğu gibi durumlar…

Kulaklık takma zorunluluğu 85 dB'den sonra başlar.

6331 Sayılı Kanun'a Göre Çalışanların Hakları
Doğru! Yanlış!

Bir şeyin zarar verme potansiyeline tehlike denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Gereklidir?
Doğru! Yanlış!

Su elektrik yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasallarla birlikte kullanılır.

Doğru! Yanlış!

Elektriksel yangınların söndürülmesinde ya da birlikte kullanılması kesinlikle tehlikelidir.

Doğru mu Yanlış mı? Çalışanlar
ÜZGÜNÜM, HEDİYEDEN ÇOK ÇOK UZAKTASINIZ.

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 9

BİR DAHA Kİ SEFERE KESİN BAŞARACAKSINIZ... BİZ HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIZ
VASATIN AZ ALTINDA KALDINIZ...

Elektrik Çarpmalarından Oluşan İş Kazaları - Video

BU KEZ OLMADI. BİR SONRAKİ YARIŞMADA GÖRÜŞMEK ÜZERE....
HEDİYELERİ KIL PAYI KAÇIRDINIZ... ÇOK ÜZGÜNÜZ

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 10

HEDİYELERİN KURDELESİNİ TUTTUNUZ. AMA OLMADI, OLSUN; YENİ SEZONDA KESİN BAŞARACAKSINIZ...
İŞTE BU...

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 11

GÜLEN YÜZÜNÜZ HİÇ SOLMASIN. ÖDÜLLÜ YARIŞMA İÇİN BİZİ TAKİP EDİN...
YOK ARTIK! SÜPERSİNİZ...

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 11

İŞTE BU... GÜLEN YÜZÜNÜZ HİÇ SOLMASIN. ÖDÜLLÜ YARIŞMA İÇİN BİZİ TAKİP EDİN...

Bu Yarışmayı Paylaşın:


İSG BİZDEN SORULUR” diyen TALİHLİLER

31-37 Arası Cevap Verenler 38-40 Arası Cevap Verenler
1. Olgun Plevneli (40/37) 1. Ayten ERBAŞ (40/40)
2. Barış Demircan (40/37) 2. Özgür ALGAN (40/39)
3. Erdinç Yılmaz (40/37) 3. Ramazan Yemez (40/39)
4. hayatabaglikal (40/37) 4. Caner Kibar (40/39)
5. Bilal Aydeniz (40/36) 5. Ercan Kataran. (40/38)
6. Ali Yılmaz Soner (40/36) 6. Ali Tekmen (40/38)
7. Derman Karaman (40/36) 7. Devrim Çetin (40/38)
8. Coşkun Demir (40/35) 8.
9. Berkay Çiğli (40/35)
10. Soner Toplu (40/35)
11. İbrahim Özen (40/35)
12. Korkmaz Sinanoğlu (40/35)
13. Mustafa Durak (40/34)
14. Sevdiye Gündüzoğlu (40/34)
15. Ali Cemal Çetinkaya (40/34)
16. Salih Doğan (40/34)
17. Mustafa Taşan (40/34)
18. Cevher Akpınar (40/33)
19. Ali Çiftçioğlu (40/33)
20. Eyüp Gündür (40/33)
21. Hiyadet Ercis (40/33)
22. Nurşah Pelin Akdamar (40/32)
23. Gülay Pekkesen (40/32)
24.  Elif Erinanç (40/32)
25. Şahin Karam (40/32)
26. Aşkın Özpek (40/32)
27.  Edip Beydeniz (40/31)
28. Turgay A. Akbaş (40/31)
29. Utku E. Bekar (40/31)
30. Tuncer Kaner (40/31)
31. Murat Bakışan (40/31)
32. Tayfun Balcı (40/31)
33. Güray Dorukhan (40/31)
34. Veli Bilgin (40/31)
35. Ahmet Hamdi Çınar (30/31)
36. Yasin Uluğbey (40/31)

 

 

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

 1. Yarışma 1 GÜNLÜK OLUP, 11.09.2019 Çarşamba günü Saat 14:00’da başlayıp, 12.09.2019 Perşembe günü 14:00’da bitecektir.
 2. Ödül alabilmek için önce KAYIT OLMANIZ gerekmektedir. Kayıt olmadan yarışmaya girdiğinizde sadece sonuçları görebilirsiniz
 3. Yarışma herkese açıktır, hiçbir kriter yoktur.
 4. 40 sorudan 31 ila 40 arasında doğru yanıt verenlere ekranlarında ÇIKACAK KODU info@nedenisguvenligi.com adresine, adı,soyadı ve adres bilgilerini gönderen herkese 10-15 iş günü içerisinde hediyeleri gönderilir.
 5. Daha önce ödül kazananlar, tekrar hediye talebinde bulunamazlar.
 6. Her kullanıcı en fazla 1 kez yarışmaya katılabilir.
 7. NİG’E ABONE OLANLARA SINAVDAN  1 GÜN ÖNCE 3 SORULUK İPUCU …

HEDİYELER;

 1. Trust Kablosuz Mouse = 45,00 ₺
 2. Terminatör Koruma Gözlüğü (PC, AF, AS, SP, UV) = 55,00 ₺
 3. Essafe Otomatik Ayarlı Baret = 25,00 ₺

PC : Polikarbonat Lens
AF : Antifog (Buğu yapmaz)
SP : Güneş Işığından korunma (lensi renkli olanlar için)
AS : Çizilmeye karşı yüksek dayanıklı
UV : Ultraviyole ışınlarına karşı yüksek korumalıdır.


Kurumsal Kimlik

Total
0
Shares
2 yorum
 1. Hocam güzel ve faydalı bir hizmet, tebrikler. Ben 40/40 yaptım. Ancak İSG uzmanı olduğum için hediyeleri almak istemiyorum. Mümkünse benim alacağım hediyeleri kazanan çalışan arkadaşlarımıa verilmesini isterim. Selamlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 − 6 =

Önceki Yayın
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

İSG Boşluk Doldurmaca

Sonraki Yayın
Biyolojik Etkenler

Biyolojik Risklerle Mücadele

İlgili Yayınlar
Total
0
Share