Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test – Çalışanlar

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test – Çalışanlar
Tamircin Burada

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test – Çalışanlar. Türkiye’nin en büyük isg eğitim platformu NİG’den yepyeni ödüllü isg yarışma platformu; Doğru mu Yanlış mı? Çalışanlarımıza yönelik hazırlanan yarışmamız herkese açık. Ödüllü Yarışma Takip Sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

ÖDÜLLÜ YARIŞMA TAMAMLANMIŞTIR.

 

Bu süreli bir testtir. Soru başına 25 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

25
0%

“HRO” bir ayakkabının ısıya dayanıklı olduğunu gösterir.

Doğru! Yanlış!

Evlerde kullanılan elektrik 220 volttur.

Doğru! Yanlış!

Vinçlerin kullanımı ve bakımında yasal mevzuat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur.

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 1
Doğru! Yanlış!

Vinçlerin kullanımı ve bakımında yasal mevzuat MAKİNE EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ’DİR.

İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışların bütününe Psikolojik taciz denir.

Doğru! Yanlış!

Psikolojik taciz ya da MOBBİNG tanımıdır.

Elektriğe çarpılma olayının olduğu ortamın yağmurlu ve iyonlu olması ölümcül riski etkileyen faktörler arasındadır.

Doğru! Yanlış!

Elektrik çarpması olaylarında ölümcül riski etkileyen (arttıran) faktörler arasında akımın şiddeti, elektriğe çarpılan kimsenin vücudunun iç direnci, bulunduğu odanın tabanının ne ile kaplı olduğu gibi durumlar…

Topraklama hattının direncinin büyük olması veya topraklama hattına bağlı iletkenlerin başka bir yerle temas etmesi sonucu elektrik tesisatından uzaklaştırılamayan akımı YÜKSEK GERİLİMİ tanımlar

Doğru! Yanlış!

Yüksek Gerilim; Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimdir

Çalışanların tüm özelliklerini ve yeteneklerini araştırarak işin çalışana, çalışanın ise işe uyumu için gerekli olan tüm koşulları yerine getirilmesine antropometri denir.

Doğru! Yanlış!

... çalışanların tüm özelliklerini ve yeteneklerini araştırarak işin çalışana, çalışanın ise işe uyumu için gerekli olan tüm koşulları yerine ERGONOMİ denir.

İşçide verim kaybının önlenmesi, İş sağlığı uygulamasının ana hedefleri arasındadır.

Doğru! Yanlış!

İş sağlığı uygulamasının ana hedefleri arasında Meslek hastalıklarının önlenmesi, işle ilgili hastalıklarına önlenmesi ve yaralanmaların önlenmesi sayılabilir. Verim kaybı ve ekonomik şartlar İSG’den bir nebze uzak…

Yukarıdaki işaret OKSİTLEYİCİ MADDE yi ifade eder.

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 2
Doğru! Yanlış!

LAZER IŞINI dır.

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 3

“Tedavi masrafları” iş kazası sonucu ortaya çıkan görünen kazalara girer.

Doğru! Yanlış!

Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için tasarlanmış malzemelere Kişisel Koruyucu Donanım denir

Doğru! Yanlış!

Çalışma hayatını düzenleyen kanun 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur.

Doğru! Yanlış!

Çalışma hayatını düzenleyen kanun 4857 Sayılı İş Kanunudur.

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler MUTAJEN MADDELERİ ifade eder

Doğru! Yanlış!

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler MUTAJEN MADDELERİ ifade eder

Yanma olayının oluşabilmesi için su, oksijen ve sıcaklığın bir arada olması gereklidir.

Doğru! Yanlış!

Yanma olayının oluşabilmesi için Yanıcı madde, Oksijen, Sıcaklık gereklidir.

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan işler yüksekte çalışma sayılır.

Doğru! Yanlış!

Bir şeyin zarar verme potansiyeline tehlike denir.

Doğru! Yanlış!

Korkulukların, tabandan yüksekliği en az 40 santimetre olmalıdır.

Doğru! Yanlış!

Korkulukların, tabandan yüksekliği en az 90 santimetre olmalıdır.

İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla 40 km/h olmalıdır.

Doğru! Yanlış!

İş makinelerinin yerleşim yeri içinde ve dışında hızları en fazla 20 km/h olmalıdır.

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 3

Andragoji meslek hastalıkları sınıflandırmasında yer almaz…

İSG Yönetmeliğine Göre İşverenin Yükümlülükleri
Doğru! Yanlış!

Yukarıdaki işaretin anlamı DOKUNMA dir.

Yetkisiz Kimse Giremez
Doğru! Yanlış!

Zorunluluk ifade eden işaretlerin rengi kırmızıdır.

Doğru! Yanlış!

Zorunluluk ifade eden işaretlerin rengi MAVİ dir.

Üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işaret “EN / TSEN” dir.

Doğru! Yanlış!

Üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işaret “CE” işaretidir.

Oksijen tüpünün rengi KIRMIZI dır.

Doğru! Yanlış!

Oksijen tüpü MAVİ renktedir.

Hava bir yangın söndürücü maddedir.

Doğru! Yanlış!

Hava yangın söndürücü madde değildir.

İş yerlerinde malzemelerin istiflemeye müsaade edilen maksimum yükseklik 3 metreden fazla olamaz.

Doğru! Yanlış!

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen süreye YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ denir.

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay iş kazasını tanımlar

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay RAMAK KALA olayıdır.

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Güvenli KKD

Atölye ve işyerinde işin yapılış sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Güvenliği denir.

Doğru! Yanlış!

B sınıfı yangını söndürmede kesinlikle SU kullanılmaz.

B sınıfı yangınlar
Doğru! Yanlış!

Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime YANMA denir.

Doğru! Yanlış!

Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime PATLAMA denir

Solunum Durması 65 mA’da başlar?

Doğru! Yanlış!

Solunum Durması 25 mA’da başlar?

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline iş güvenliği denir.

Doğru! Yanlış!

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline sağlık denir.

Maruziyet süresi Sigorta mevzuatının bir hastalığı meslek hastalığı olarak kabul etmesi için gerekli olan asgari etkilenme süresini ifade eder.

Doğru! Yanlış!

Su elektrik yangınlarının söndürülmesinde kuru kimyasallarla birlikte kullanılır.

Doğru! Yanlış!

Elektriksel yangınların söndürülmesinde ya da birlikte kullanılması kesinlikle tehlikelidir.

Kulaklık takma zorunluluğu 85 dB'den sonra başlar.

Doğru! Yanlış!

İşitme eşiği 20 desibeldir

Doğru! Yanlış!

İşitme eşiği “0” desibeldir.

... BİRAZ MOLA ... (Sponsor Alanı)

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 3

Meslek hastalıklarından korunmada en etkili yaklaşım riskin kaynağında kontrolüdür.

Doğru! Yanlış!

Acil kaçış rengi KIRMIZI’dir.

Doğru! Yanlış!

Acil kaçış rengi YEŞİL dir.

Ön tanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına 15 iş günü içerisinde bildirmek zorundadır.

Doğru! Yanlış!

Ön kanı koyulduğu takdirde 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanuna göre işveren, bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE…

Alüminyum, magnezyum ve titanyum gibi metaller ve bunların yanabilen alaşımlarının oluşturduğu yangınlar D sınıfında kabul edilir

D sınıfı yangınlar
Doğru! Yanlış!

Doğru mu Yanlış mı? Çalışanlar
ÜZGÜNÜM, KÖTÜ PERFORMANS

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar 6

BİR DAHA Kİ SEFERE KESİN BAŞARACAKSINIZ... BİZ HER ZAMAN SİZİN YANINIZDAYIZ
VASATIN AZ ALTINDA KALDINIZ...

Elektrik Çarpmalarından Oluşan İş Kazaları - Video

BU KEZ OLMADI. BİR SONRAKİ YARIŞMADA GÖRÜŞMEK ÜZERE....
FENA DEĞİL, TEŞEKKÜRLER

Ödül Kazananların Listesi

GÜZEL AMA YETERLİ DEĞİLDİ... OLSUN;
İŞTE BU...

Süpersiniz

GÜLEN YÜZÜNÜZ HİÇ SOLMASIN. SÜPESİNİZ...

Sonuçlarınızı paylaşın:


İSG BİZDEN SORULUR” diyen TALİHLİLER

31-37 Arası Cevap Verenler 38-40 Arası Cevap Verenler
1. Olgun Plevneli (40/37) 1. Ayten ERBAŞ (40/40)
2. Barış Demircan (40/37) 2. Özgür ALGAN (40/39)
3. Erdinç Yılmaz (40/37) 3. Ramazan Yemez (40/39)
4. hayatabaglikal (40/37) 4. Caner Kibar (40/39)
5. Bilal Aydeniz (40/36) 5. Ercan Kataran. (40/38)
6. Ali Yılmaz Soner (40/36) 6. Ali Tekmen (40/38)
7. Derman Karaman (40/36) 7. Devrim Çetin (40/38)
8. Coşkun Demir (40/35) 8.
9. Berkay Çiğli (40/35)
10. Soner Toplu (40/35)
11. İbrahim Özen (40/35)
12. Korkmaz Sinanoğlu (40/35)
13. Mustafa Durak (40/34)
14. Sevdiye Gündüzoğlu (40/34)
15. Ali Cemal Çetinkaya (40/34)
16. Salih Doğan (40/34)
17. Mustafa Taşan (40/34)
18. Cevher Akpınar (40/33)
19. Ali Çiftçioğlu (40/33)
20. Eyüp Gündür (40/33)
21. Hiyadet Ercis (40/33)
22. Nurşah Pelin Akdamar (40/32)
23. Gülay Pekkesen (40/32)
24.  Elif Erinanç (40/32)
25. Şahin Karam (40/32)
26. Aşkın Özpek (40/32)
27.  Edip Beydeniz (40/31)
28. Turgay A. Akbaş (40/31)
29. Utku E. Bekar (40/31)
30. Tuncer Kaner (40/31)
31. Murat Bakışan (40/31)
32. Tayfun Balcı (40/31)
33. Güray Dorukhan (40/31)
34. Veli Bilgin (40/31)
35. Ahmet Hamdi Çınar (30/31)
36. Yasin Uluğbey (40/31)

 

 

Doğru mu Yanlış mı? Büyük Test - Çalışanlar

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

 1. Yarışma 1 GÜNLÜK OLUP, 11.09.2019 Çarşamba günü Saat 14:00’da başlayıp, 12.09.2019 Perşembe günü 14:00’da bitecektir.
 2. Ödül alabilmek için önce KAYIT OLMANIZ gerekmektedir. Kayıt olmadan yarışmaya girdiğinizde sadece sonuçları görebilirsiniz
 3. Yarışma herkese açıktır, hiçbir kriter yoktur.
 4. 40 sorudan 31 ila 40 arasında doğru yanıt verenlere ekranlarında ÇIKACAK KODU info@nedenisguvenligi.com adresine, adı,soyadı ve adres bilgilerini gönderen herkese 10-15 iş günü içerisinde hediyeleri gönderilir.
 5. Daha önce ödül kazananlar, tekrar hediye talebinde bulunamazlar.
 6. Her kullanıcı en fazla 1 kez yarışmaya katılabilir.
 7. NİG’E ABONE OLANLARA SINAVDAN  1 GÜN ÖNCE 3 SORULUK İPUCU …

HEDİYELER;

 1. Trust Kablosuz Mouse = 45,00 ₺
 2. Terminatör Koruma Gözlüğü (PC, AF, AS, SP, UV) = 55,00 ₺
 3. Essafe Otomatik Ayarlı Baret = 25,00 ₺

PC : Polikarbonat Lens
AF : Antifog (Buğu yapmaz)
SP : Güneş Işığından korunma (lensi renkli olanlar için)
AS : Çizilmeye karşı yüksek dayanıklı
UV : Ultraviyole ışınlarına karşı yüksek korumalıdır.


 

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

2Yorumlar

 • Yusuf Çiltepe , Eylül 11, 2019 @ 12:25 pm

  insanlara zorla iş güvenliğini sevdiriyorsunuz, helal olsun

 • Mehmet A.Akar , Eylül 11, 2019 @ 4:42 pm

  Hocam güzel ve faydalı bir hizmet, tebrikler. Ben 40/40 yaptım. Ancak İSG uzmanı olduğum için hediyeleri almak istemiyorum. Mümkünse benim alacağım hediyeleri kazanan çalışan arkadaşlarımıa verilmesini isterim. Selamlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla