Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanı Hazırlık Sınavı – Tanımlar-1

İş Güvenliği Uzmanı Hazırlık Sınavı – Tanımlar-1
Tamircin Burada

Sağlıklı yaşamak kadar sağlıklı çalışmanın d bir insan hakkı olduğuna inanan Neden İSG ekibince hazırlanan  İş Güvenliği Uzmanı Hazırlık Sınavı – tanımlar ile soruları kapsar.

İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri Sınavları

Gerek İş Güvenliği Uzmanı, ya da uzman olup sınıf yükseltmek isteyenler uzmanlar, gerekse işyeri hekimi ve diğer sağlık personelleri için hazırladığımız 2 kısımdan oluşan ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tanımlardan oluşan ALT açıklamalı hazırlık sınavlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanı Hazırlık Sınavı – Tanımlar-1

2 kısımdan oluşan ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tanımlardan oluşan ALT açıklamalı hazırlık sınavlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

İSG müfredatına uygun çalışmalara ve binlerce soru çözümlerine, rehber ve dokümanlara Online İSG’den ulaşabilirsiniz.

 


İş Güvenliği Uzmanı Sınavı – Tanımlar-1

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı men eden işaretin anlamı nedir?

İş Güvenliğinde Kullanılması Gereken İşaretler
Doğru! Yanlış!

Uyarı işareti; Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işarettir. Emredici işaret; Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarettir.

Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınları hangi sınıfa girer?

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

B sınıfı yangınlar, Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı madde yangınları, C sınıfı yangınlar ise, Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz madde yangınlarını ifade eder.

14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi neyi tanımlar?

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Genç işçi; 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'nı ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?

2021 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği verileri
Doğru! Yanlış!

Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar neyi tanımlar?

Tozların Vücuda Girişi ve Etkileri
Doğru! Yanlış!

SOLUNABİLİR TOZ; Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1–5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozları ifade eder. LİFSİ TOZ ise, Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklardır

Risk nedir?

İş Kazaları Oluşum Teorileri
Doğru! Yanlış!

Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem ÖNLEYİCİ_FAALİYET tir.

Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre neyi tanımlar?

Neden İş Güvenliği'nde en çok okunan 50 makale
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

Çağrı Tasarım

Andragoji_nedir?

İşyeri Hekimliği Çıkmış Sorular
Doğru! Yanlış!

Kimyasal maddenin ve metabolitinin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonunun ve etki göstergesinin üst sınırına ne isim verilir?

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Maruziyet sınır değeri; Çalışanların belirlenen sınır değer üzerinde kesinlikle maruz kalmaması gereken değer, Maruziyet eylem değeri ise; Aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değerini ifade eder.

Metal, cam veya plastikten yapılmış; sıvı, macun veya toz ya da bunlar olmaksızın basınçla sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş bir gaz içeren ve içindekini köpük, macun veya toz ya da sıvı faz halinde, gazda sıvı zerrecikleri veya katı olarak dışarı püskürtebilecek mekanik bir tertibat takılmış, herhangi bir şekilde tekrar kullanılamayan ekipmanlar neyi tanımlar?

Aerosol Kaplar Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Basınçlı kaplar/ekipmanlar; Kaplar, borular, güvenlik ve basınç aksesuarları, uygulaması varsa basınçlı ekipmanın basınç içeren kısımlarına bağlı flanş, nozul, kaplin, destekler, kaldırma kulpları ve benzeri elemanlar dır.

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olabilecek veya kanser oluşumunu hızlandırabilecek madde tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

MUTAJEN MADDE: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilecek veya bu etkinin oluşumunu hızlandırabilecek madde veya müstahzarları ifade eder. TOKSİT MADDE ise, Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler ise TOKSİT MADDE'yi ifade eder.

Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler neyi ifade eder?

İş Güvenliği Uzmanı Yangın Eğitimi Verebilir mi?
Doğru! Yanlış!

Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen maddeler TAHRİŞ EDİCİ MADDEYİ, Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler ise TOKSİT MADDEYİ ifade eder.

Alevlenir madde tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Yangın ve Yangın Güvenliği Eğitimi
Doğru! Yanlış!

0°C’den düşük parlama noktası ve 35°C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ÇOK KOLAY ALEVLENİR MADDE'yi ifade eder.

Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birime ne isim verilir?

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmet­lerini nasıl yürütür?
Doğru! Yanlış!

...Sponsor Alanı...

İş Güvenliği Uzmanı Hazırlık Sınavı - Tanımlar-1 1

WHO_nun açılımı nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

Dünya Çalışma Örgütü ILO'dur.

Çevre faktörleri ile hastalık arasındaki ilişkinin çevre faktörleri ile kaza arasındaki ilişkiye de uyarlanabileceğini savunan kuramın tanımı ne olabilir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Kalitatif riskler grubuna girer?

Risk Değerlendirmeleri Neden Yapılmalıdır?
Doğru! Yanlış!

Kantitatif risk analizi; Riskleri sayısal hale getirilerek, olasılık matematiksel ve mantıksal metodlar ile proses takip edilerek hesaplanan sistemleri, Kalitatif risk analizi ise, Riskleri yüksek, orta veya düşük gibi terimlerle tanımlayan yöntemlerdir.

Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü arac neyi tanımlar?

Kıdem tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler
Doğru! Yanlış!

Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşim neyi tanımlar?

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

Etken değeri 1000 voltun üstünde olan gerilim neyi tanımlar?

Elektrik Bakım İşlerinde Risk Değerlendirme Envanteri
Doğru! Yanlış!

TEHLİKELİ GERİLİM; Etkin değeri alçak gerilimde 50 voltun üzerinde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilim, ALÇAK GERİLİM ise, Etken değeri 1000 volt yada 1000 voltun altında olan gerilimdir.

Kimyasal maddelerin servis kayıt numarasına ne isim verilir?

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Doğru! Yanlış!

STEL; Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri, MSDS ise, Malzeme güvenlik bilgi formu dur.

...Sponsor Alanı...

Güvenli KKD

Freno neyin tanımıdır?

Madencilik Sektöründe İş Kazaları
Doğru! Yanlış!

Açık işletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerlerine KADEME, Ocak havasının giriş ve çıkış yoluna NEFESLİK denir.

8 Saatlik Belirlenen Referans Süre İçin Zaman Aralık Ortalamasına ne isim verilir?

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan hastalık nedir?

Mineral Tozların Analiz Yöntemleri
Doğru! Yanlış!

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan programın adı nedir?

İşverenler iş sağlığı ve güvenliği hizmet­lerini nasıl yürütür?
Doğru! Yanlış!

Muvazaa; İşyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesidir.

İş Güvenliği Uzmanları Sınavı - Tanımlar-1
Hay Aksi!..

İş Güvenliği Uzmanı Hazırlık Sınavı - Tanımlar-1 2

Bir şeyler ters gitti sanki... Yeniden denesek mi? Ne dersin!.
Gayet Başarılısınız...

Ödül Kazananların Listesi

Oldukça başarılısınız, ancak biraz daha mı çalışmak gerekiyor acaba? Tekrar deneyelim mi?
SÜPERSİNİZ!..

Süpersiniz

İŞTE BU... NİG ekibi sizinle gurur duyoyuruz. Durmak yok, haydi diğer sorulara...

Sonuçlarınızı paylaşın:


 

İş Güvenliği Uzmanı adayı ya da uzman olup sınıf yükseltmek isteyen İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelleri için hazırlanmış yönetmeliklere uygun derslere, hazırlık notları ile bu zamana kadar çıkmış soruların listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular

 

İş Güvenliği Uzmanları Sınava Hazırlık Testleri

Türkiye’de önde gelen sektörler arasında yer alan iş güvenliği bir çok insana yeni istihdam alanı yaratmaktadır. Kazancı diğer mesleklere oranla yüksek, ancak sorumluluğu fazla bir iş alanı olan ve iş güvenliği sektöründe yer alan İş Güvenliği Uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri için hazırlanmış testlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

Sınava Hazırlık Testleri

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınava Hazırlık Testleri

 

NİG bünyesindeki İSG Profesyonellerinin özverili çalışmalarıyla hazırlanan isg mevzuatlarına bire bir uyan, ayrıca çeşitli kaynaklardan derleyerek hazırlamış olduğumuz çalışmalara, bilgi ve dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

2Yorumlar

  • Beril Ekinci , Kasım 1, 2020 @ 10:11 am

    para versen bu kadar güzel çalışamazsın, süpersiniz

    • Okan Ekinci , Haziran 16, 2023 @ 10:26 pm

      Kesinlikle katılıyorum kapsamlı bilgi kaynağı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla