Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Çok Tehlikeli İşler

Tehlikeli işler

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Çok Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.

Web Tasarımı


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
1/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
2/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
3/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
4/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
5/36
1542 Kişinin Katili Kim?
6/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
7/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
8/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
9/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
10/36
İş Kazalarının Nedenleri!
11/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
12/36
İş Kazalarının Nedenleri
13/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
14/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
15/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
16/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
17/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
18/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
19/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
20/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
21/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
22/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
23/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
24/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
26/36
İş Güvenliği Kültürü
27/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
28/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
29/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
30/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
31/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
32/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
34/36
Neden Güvenlik Kültürü?
35/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
36/36

Sonuçlar

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 1
21 28
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 2
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 3
25 24
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 4
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 5
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 6
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 7
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 8
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 9
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 10
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 11
26 23
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 12
21 28
İş Kazalarının Nedenleri 13
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 14
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 15
16 33
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 16
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 17
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 18
19 30
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 19
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 20
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 21
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 22
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 23
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 24
25 24
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 25
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 26
22 27
İş Güvenliği Kültürü 27
19 30
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 28
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 29
26 23
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 30
20 29
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 31
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 32
24 25
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 33
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 34
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 35
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 36
22 27

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Çok Tehlikeli İşler

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
45.2 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
45.20 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
45.20.09 Motorlu kara taşıtlarının sadece boyanması faaliyetleri Çok Tehlikeli
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
46.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret
46.71 Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
46.71.01 Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.) Çok Tehlikeli
46.71.02 Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.) Çok Tehlikeli
46.71.03 Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dahil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç) Çok Tehlikeli
46.72 Metallerin ve metal cevherlerinin toptan ticareti
46.72.07 Uranyum ve toryum cevherleri toptan ticareti Çok Tehlikeli
46.75 Kimyasal ürünlerin toptan ticareti
46.75.01 Endüstriyel kimyasalların toptan ticareti (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal yapıştırıcı, havai fişek, boyama maddeleri, sentetik reçine, metil alkol, parafin, esans ve tatlandırıcı, soda, sanayi tuzu, parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi gazları vb.) Çok Tehlikeli
46.75.03 Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (kapalı alanda yapılan ticaret) Çok Tehlikeli
47.3 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
47.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
47.30.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti Çok Tehlikeli
47.78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti
47.78.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evlerde kullanılan tüpgaz perakende ticareti Çok Tehlikeli
İlginizi Çekebilir!  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Tehlikeli İşler

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Az Tehlikeli İşler

x Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

İlginizi Çekebilir!  Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Az Tehlikeli İşler

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

two × 1 =

Önceki Yayın
Tehlikeli işler

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Tehlikeli İşler

Sonraki Yayın
Tehlikeli işler

Ulaştırma ve Depolama Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler

İlgili Yayınlar
Total
0
Share