Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Çok Tehlikeli İşler

Tehlikeli işler

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Çok Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.

Online İSg Eğitimi

Web Tasarımı


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Çağrı Tasarım Kampanya

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
1/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
2/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
3/36
İş Kazalarının Nedenleri
4/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
5/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
6/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
7/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
8/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
9/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
10/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
11/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
12/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
13/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
14/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
15/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
16/36
1542 Kişinin Katili Kim?
17/36
İş Güvenliği Kültürü
18/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
19/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
20/36
İş Kazalarının Nedenleri!
21/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
22/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
23/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
24/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
25/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
26/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
27/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
28/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
29/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
30/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
31/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
32/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
33/36
Neden Güvenlik Kültürü?
34/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
35/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
36/36

İçindekiler

Sonuçlar

Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 1
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 2
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 3
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 4
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 5
22 27
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 6
23 26
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 7
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 8
21 28
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 9
23 26
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 10
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 11
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 12
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 13
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 14
25 24
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 15
25 24
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 16
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 17
23 26
İş Güvenliği Kültürü 18
19 30
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 19
16 33
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 20
21 28
İş Kazalarının Nedenleri! 21
26 23
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 22
19 30
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 23
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 24
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 25
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 26
20 29
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 27
23 26
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 28
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 29
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 30
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 31
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 32
26 23
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 33
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 34
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 35
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 36
24 25

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Çok Tehlikeli İşler

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
45.2 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
45.20 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
45.20.09 Motorlu kara taşıtlarının sadece boyanması faaliyetleri Çok Tehlikeli
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
46.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret
46.71 Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
46.71.01 Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.) Çok Tehlikeli
46.71.02 Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.) Çok Tehlikeli
46.71.03 Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dahil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç) Çok Tehlikeli
46.72 Metallerin ve metal cevherlerinin toptan ticareti
46.72.07 Uranyum ve toryum cevherleri toptan ticareti Çok Tehlikeli
46.75 Kimyasal ürünlerin toptan ticareti
46.75.01 Endüstriyel kimyasalların toptan ticareti (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal yapıştırıcı, havai fişek, boyama maddeleri, sentetik reçine, metil alkol, parafin, esans ve tatlandırıcı, soda, sanayi tuzu, parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi gazları vb.) Çok Tehlikeli
46.75.03 Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (kapalı alanda yapılan ticaret) Çok Tehlikeli
47.3 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
47.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
47.30.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti Çok Tehlikeli
47.78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti
47.78.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evlerde kullanılan tüpgaz perakende ticareti Çok Tehlikeli
İlginizi Çekebilir!  Diğer Hizmet Faaliyetleri Tehlikeli İşler

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Tehlikeli İşler

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Az Tehlikeli İşler

x Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

İlginizi Çekebilir!  Konaklama ve Yiyecek Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fifteen + fifteen =

Önceki Yayın
Tehlikeli işler

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Tehlikeli İşler

Sonraki Yayın
Tehlikeli işler

Ulaştırma ve Depolama Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler

İlgili Yayınlar
Total
0
Share