Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Çok Tehlikeli İşler

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Çok Tehlikeli İşler
Tamircin Burada

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Çok Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.

 

Web Tasarımı


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
1/36
İş Kazalarının Nedenleri
2/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
3/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
5/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
7/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
8/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
9/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
10/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
11/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
13/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
14/36
İş Güvenliği Kültürü
15/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
16/36
Neden Güvenlik Kültürü?
17/36
1542 Kişinin Katili Kim?
18/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
19/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
21/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
22/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
23/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
24/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
26/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
27/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
28/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
29/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
30/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
31/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
32/36
İş Kazalarının Nedenleri!
33/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
34/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
35/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 1
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 2
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 3
25 24
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 4
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 5
21 28
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6
26 23
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 7
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 8
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 9
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 10
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 11
23 26
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 12
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 13
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 14
24 25
İş Güvenliği Kültürü 15
19 30
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 16
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 17
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 18
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 19
19 30
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 20
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 21
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 22
24 25
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 23
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 24
25 24
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 25
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 26
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 27
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 28
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 29
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 30
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 31
20 29
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 32
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 33
26 23
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 34
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 35
24 25
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 36
22 27


Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Çok Tehlikeli İşler

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI
45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
45.2 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
45.20 Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı
45.20.09 Motorlu kara taşıtlarının sadece boyanması faaliyetleri Çok Tehlikeli
46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
46.7 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret
46.71 Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti
46.71.01 Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.) Çok Tehlikeli
46.71.02 Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.) Çok Tehlikeli
46.71.03 Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dahil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç) Çok Tehlikeli
46.72 Metallerin ve metal cevherlerinin toptan ticareti
46.72.07 Uranyum ve toryum cevherleri toptan ticareti Çok Tehlikeli
46.75 Kimyasal ürünlerin toptan ticareti
46.75.01 Endüstriyel kimyasalların toptan ticareti (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal yapıştırıcı, havai fişek, boyama maddeleri, sentetik reçine, metil alkol, parafin, esans ve tatlandırıcı, soda, sanayi tuzu, parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi gazları vb.) Çok Tehlikeli
46.75.03 Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (kapalı alanda yapılan ticaret) Çok Tehlikeli
47.3 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
47.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti
47.30.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti Çok Tehlikeli
47.78 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti
47.78.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evlerde kullanılan tüpgaz perakende ticareti Çok Tehlikeli

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Tehlikeli İşler

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Taşıtlar ve Motosiklerin Onarımı Az Tehlikeli İşler

x Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla