Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İsg belge ve vize ücretleri 2023 yılı

İsg belge ve vize ücretleri 2023 yılı
Tamircin Burada

OSGB, Eğitim kurumu isg profesyonelleri için isg belge ve vize ücretleri 2023 yılı değerlendirme oranında zam yapıldı. İSG Profesyonellerine ait belge ve vize ücretleri – 2023 yılı için 383,50 ₺ ye yükseldi. Diğer belge ve vize ücretleri ise;

İsg belge ve vize ücretleri 2023 yılı için belli oldu!

2023 yılı isg belge ve vize ücretleri 
OSGB, TSMB ile Eğitim Kurumlarının ilk başvuru işlemleri doğrultusunda
yetkilendirilmesi
67.260,00 ₺
OSGB, TSMB ile Eğitim Kurumlarının adres değişikliği işlemleri
doğrultusunda yetkilendirilmesi
36.285,00 ₺
OSGB, TSMB ile Eğitim Kurumlarının yetki belgelerinin vize işleminin
yapılması
16.815,00 ₺
OSGB, TSMB ile Eğitim Kurumlarının yetki belgelerinin; kayıp, unvan
değişikliği veya belediyece yapılan adres güncellemeleri sebebiyle
yenilenmesi
1.534,00 ₺
Eğitici, İGU ve İH belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi 1.534,00 ₺
DSP belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi 383,50 ₺
Eğitici, İGU, İH ve DSP belgelerinin vize işlemlerinin yapılması 383,50 ₺

İsg belge ve vize ücret Açıklamaları

  • Birkaç işlem bir arada yapılsa dahi belge ücretleri ayrı ayrı alınacaktır.
  • Belge ücretleri T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırılacaktır. Döner sermaye hesabına IBAN numarası ile yatırılan ücretler kabul edilmemektedir.
  • Yetki belgesi almak üzere müracaatta bulunulan ve yapılan ön inceleme, detaylı inceleme sırasında eksik evrakı olmadığı anlaşılan ve 7081 sayılı Kanun gereğince işlemlerin yapılmasına engel bulunmayan kurumların dosya tamamlanma tarihi esas alınacak şekilde yerinde inceleme programına dâhil edilmeden önce yetki belgesi ücreti alınacaktır. Belge ücreti tarafımızca talep edildikten sonra, başvuru ID numarası ile T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırılmalıdır.
  • Kurumların yetki almış oldukları adreste yapacakları adres küçültme talepleri (kat, bölüm iptali) yeni belge basımı olarak değerlendirilecek ve belge yenileme ücreti alınacaktır. Adres büyütmeye ilişkin talepler ise adres değişikliği başvurusu işlemlerine tabi olacaktır.
  • Hem adres hem unvan değişikliği yapılması durumunda her bir işlem için İSG-KATİP üzerinden ayrı ayrı başvuru yapılır. Belge ücretleri ayrı ayrı alınır.
  • Yetki belgesini vize ettirmek üzere başvuruda bulunan kurumların aynı zamanda adres değiştirmesi halinde belge ve vize ücretleri ayrı ayrı alınacaktır.
  • Vize başvurusunda bulunan kurumların aynı zamanda unvan değiştirmesi halinde belge yenileme ve vize ücretleri ayrı ayrı alınacaktır

 

Eğitim Kurumu Vize İşlemleri

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile  “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Eğitim Kurumu yetkisi alan kurumların; vize işlemleri ile ilgili bildirimleri 23/03/2016 tarihi itibarı ile e-devlet üzerinden yapılacaktır.

İlgili Yönetmeliklerin 20 inci ve 27 nci Maddelerinin ikinci fıkrasında; “Yetkilendirilen kurumlar beş yılın tamamlanmasına en fazla 60 gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Yukarıda belirtilen süre içinde müracaat etmeyen kurumların eğitim programları, vize işlemleri tamamlanıncaya kadar onaylanmaz. Vize süresinin bitiminden itibaren üç ay içinde vize işleminin tamamlanmaması durumunda yetki belgesi Genel Müdürlükçe doğrudan iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

Vize işlemi için başvuruda bulunacak eğitim kurumlarının işlemlerinde; vize tarihinden bir yıl önce uygulanmış ve kesinleşmiş ihtar puanları silinecektir. Ancak, son bir yıl içinde uygulanmış ve uygulanacak ihtar puanları bir sonraki vize dönemine aktarılacaktır.

Bu sebeple vize yaptırması gereken eğitim kurumlarının yönetmeliklerde belirtilmiş olan süreler içerisinde Ek-1 de yer alan dilekçe ekinde istenen belgelerin aslı veya onaylı suretleri ile Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

Gerekli Evraklar:

1-Yetki belgesinin aslı

2- Adresin, iletişim bilgilerinin ve unvanın belirtildiği kaşeli ve imzalı başvuru dilekçesi

3-Ticaret sicil gazetesi* ( Güncel şirket bilgilerini içeren)

4-Şirket adına imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri*

5-Tapu senedi **

6-Güncel Kira sözleşmesi

7-Yapı kullanım izin belgesi**

8-Ada-pafta-parsel bilgisi içeren Numarataj belgesi

9-Yangın raporu (geçerliliği devam eden ve üzerinde eğitim kurumu olarak faaliyet göstermesinde sakınca bulunmadığına dair ibare bulunan)

10- Onaylı ve 1/100 ölçekli plan

11-Sorumlu müdür görevlendirme yazısı ve sorumlu müdürün kabul beyanı

12-Sorumlu müdür ve tam süreli eğiticiler ile yapılmış olan iş sözleşmelerinin aslı

*Kamu kurum ve kuruluşlarından istenmez

**Eğitim verilecek mekân kamu kurumuna aitse istenmez

 

Ayrıca, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından Yönetmeliklerin 20 nci ve 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen “Bakanlıkça belirlenen belge veya vize ücreti”  istenecektir.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla