Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Makinalarının Kullanımı İçin Sertifika Şartı Var mı?

Batman İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

İş Makinalarının Kullanımı İçin Sertifika Şartı Var mı? Sertifika zorunluluğu vardır.

Çağrı Tasarım Kampanya

13/7/2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin Ek-1 çizelgesinde yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun ve anılan Yönetmeliğin “Mesleki eğitimin belgelendirilmesi” başlıklı 6. maddesinde tanımlanan belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur.

İş Makinalarının Kullanımı İçin Sertifika Şartı Var mı?

İş Makinalarının Kullanımı İçin Sertifika Şartı Var mı?
forklift

Bununla birlikte anılan Yönetmeliğin Ek-1 listesinde bulunan ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yer alan araç/ekipmanları kullanacak çalışanların aynı Kanun kapsamında sahip olmaları gereken operatör belgelerinin mesleki eğitim belgesi olarak sayılabileceği, Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan ve 2918 sayılı Kanun kapsamında olmayıp sadece iş sahası içerisinde kullanılan araç/ekipmanların kullanımının mesleki eğitime tabi olduğu ve sahip olunması gereken mesleki eğitim belgelerinin söz konusu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde tanımlanmış belgelerden biri olması yeterlidir.

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Kim Yapar?

Web Tasarımı


Mobbing Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İşverenin sorumlulukları nelerdir?
1/23
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar
2/23
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
3/23
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2
4/23
Stresle Mücadele
5/23
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
6/23
Mobbingle Mücadele
7/23
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları
8/23
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
9/23
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü
10/23
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1
11/23
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
12/23
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
13/23
İş Makinalarının Kullanımı İçin Sertifika Şartı Var mı? 1
14/23
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar
15/23
Mobbing Psikolojik Terör!
16/23
Yaşama Hakkınızı Koruyun
17/23
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri
18/23
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı
19/23
Doğum ve Ölüm İzinleri
20/23
İş Makinalarının Kullanımı İçin Sertifika Şartı Var mı? 2
21/23
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm
22/23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu
23/23

Sonuçlar

İşverenin sorumlulukları nelerdir? 1
8 7
İzin almadan işe devamsızlık yapan işçiye yaptırımlar 2
5 10
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 3
6 9
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı-2 4
7 8
Stresle Mücadele 5
7 8
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 6
7 8
Mobbingle Mücadele 7
2 13
OSGB'ler ve Eğitim Kurumları 8
8 7
İSG Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? 9
6 9
Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü 10
6 9
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2015-1 11
9 6
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 12
8 7
Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği 13
8 7
İş Makinalarının Kullanımı İçin Sertifika Şartı Var mı? 3 14
8 7
Çalışanlara Hamilelik ve Doğum Hallerinde Sağlanan Haklar 15
8 7
Mobbing Psikolojik Terör! 16
8 7
Yaşama Hakkınızı Koruyun 17
9 6
2018 Yılı İş Kazası İstatistikleri 18
7 8
İş Güvenliği Uzmanı Sınavı B-A Sınıfı 19
9 6
Doğum ve Ölüm İzinleri 20
4 11
İş Makinalarının Kullanımı İçin Sertifika Şartı Var mı? 4 21
7 8
İSG Uzmanları Sınava Hazırlık - 5 Bölüm 22
8 7
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşumu 23
8 7
İlginizi Çekebilir!  Madencilikte Mesleki Deri Hastalıkları

Neden İş Güvenliği

Konya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi

Yapılan analizlerde dünyada son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlenen olumlu gelişmeler neticesinde iş kazalarında ve iş cinayetlerinde hissedilir azalmalar yaşanırken, maalesef ülkemizde iş kazaları/iş cinayetleri artmaktadır. Ekonomik boyutu ile incelendiğinde ise, çalışanın iş yaparken aklının sadece işte olması gerekirken, asgari ücretle geçinmeye çalışan arkadaşlardan ne kadar verim alınabilir ki?

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları, iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az; çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için daha çok uzun yıllara ihtiyacımızın olduğunu aşağıdaki analizleri incelediğimizde ortaya koyduğu aşikardır.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, sadece çalışan olmaz. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da  uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir. Yaşamını yitiren kişinin yanı sıra aile ve iş arkadaşları  da diğer paydaşlardır.

Bu kazalar aynı zamanda şirketleri de etkilemektedir. İş kazası geçiren bir çalışan kayıp adam/saat anlamına gelmektedir. O nedenle bir şirket için bakıldığında giderler yalnızca verimlilik kaybı olarak ölçülmez, aynı zamanda kayıp iş gücü ve artan sigorta maliyetleri de etkilidir.

Şirketler için bir diğer önemli kayıp ise, iş kazalarının çokluğu nedeniyle oluşacak olan motivasyon bozukluğudur. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmezlerse iş moralleri azalır ve çalışma istekleri düşecektir. Bu da işveren için olumsuz sonuçların doğmasına sebep olacaktır.

Bu nedenle çalışanlar mümkün olan en iyi işi yapmaya konsantre olabilmek için işlerini güvenli bir ortamda yapmak isterler. Sorumlu işverenler, güvenli bir işyerinin şirketin ana hattını geliştirdiğini kabul etmelidir. Hangi yönden bakarsanız bakın işi güvenli bir şekilde yürütmenin avantajları çoktur.

İlginizi Çekebilir!  Mühendisler Elektrik ile İlgili Tesisatın Periyodik Kontrollerini Yapabilir mi?

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı :

  1. Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak,
  2. Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
  3. İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek,
  4. İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek,
  5. Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak,
  6. Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi; iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve iş cinayetlerine ORTAK OLMAKTIR!..

Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × three =

Önceki Yayın
Gebe ve Emziren Kadınlara Yönelik Alınması Zorunlu İSG Önlemleri

İşverenin İşyerinde Kreş Açma Yükümlülüğü Nedir?

Sonraki Yayın
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Kimler Yapar?

İlgili Yayınlar
Total
0
Share