Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Tamircin Burada

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO’nun kalite sistemleri için oluşturduğu yeni sisteme uygun olarak hazırlandı

OHSAS 18001 Standardının yerini alacak olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, komite taslağı aşamasını tamamlayarak taslak haline geçti. İlk oylamada kabul edilmeyen komite taslağı, yenilenerek yeniden oylamaya sunuldu. İkinci komite taslağı oylamada kabul edildi ve bu şekilde standardın genel maddeleri kabul edilmiş oldu.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001, ISO’nun kalite sistemleri için oluşturduğu yeni sisteme uygun olarak hazırlandı. Annex SL olarak isimlendirilen ve kalite sistemlerinin çatısını oluşturan yapıya uygun olarak 10 maddeden oluşturulan standart, diğer kalite sistemlerine uyumlu hale gelmiş oluyor.

OHSAS 18001 halen geçerli ve yeni ISO 45001 standardı yayımlandıktan sonra bir süre daha geçerli olacak.

OSGB Hizmetleri


Demir Çelik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği


ANNEX SL ÇERÇEVESİ

ISO/DIS 45001, tüm yeni ve revize edilen ISO yönetim sistem standartları için şu anki gerekli çerçeveyi  belirleyen Annex SL içerisinde belirtilmiş olan madde yapısıyla uyumludur. Bu durum, ISO 45001’in son versiyonunun da ISO 9001 ve ISO 14001 gibi diğer yönetim sistem standartlarıyla uyumlu olacağını güvence altına almaktadır. Annex SL yapısının kullanılması OHSMS gerekliliklerinin daha tutarlı ve kullanılan sektör lisanına daha yakın ve rasyonel şekilde sunulduğunu güvence altına alacaktır.

 

ISO/DIS 45001 için önerilmiş diğer önemli değişiklikler ise aşağıdaki şekildedir:

■      İş sağlığı ve güvenli anlamında toplumun kendilerinden beklentilerinin neler olduğunu göz önünde bulundurma gerekliliğini hisseden kuruluşlarla, kuruluş bağlamına daha güçlü bir odaklanma sağlamaktadır.

■      Annex SL içerisinde, kuruluşta OHSMS’nin kurulması, uygulanması ve sürdürülmesinde risk temelli düşüncenin uygulanmasının teşvik edilmesi sadece iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile değil, doğrudan OHSMS’nin bütünüyle ilgili bir konudur.

■      OHSMS uygulayan bazı organizasyonların daha önce OHSMS ile ilgili olarak üst yönetimin sorumluluklarını sağlık ve güvenlik yöneticilerine devretmesine izin veriliyordu.

■      Kuruluşlar için tedarikçileri ve taşeronlarının risklerini nasıl yönettiğini dikkate almaları konusunda bir gereklilik bulunmaktadır.

■      “Dokümante bilgi” teriminin “dokümanlar ve kayıtlar” terimi ile değiştirilmesi resmi dokümantasyon sistemi içerisinde olmayan, elektronik ortamdaki bilginin kullanımına da izin vermesi amacını taşımaktadır.

 

Kurumsal Bağlam

ISO/DIS 45001’in amacı bir kuruluşa kendisini olumlu veya olumsuz şekilde etkileyebilecek önemli konuların yüksek seviyede ve kavramsal olarak anlaşılır olmasını sağlamak ve bunların kendi OHSMS sisteminin kontrolü altındaki çalışanların sorumluluklarının nasıl yönetileceği konusunda çerçeve oluşturmaktır.


Gürültü Kontrol Yöntemleri


 

İlgi alanları; kuruluşun kendi OHSMS sistemi için belirlenmiş olan hedefleri de dahil olmak üzere, hedeflenen çıktılara ulaşma kabiliyetini etkileyen konulardır. Bunlar, iş sağlığı ve güvenliği politika taahhütlerinin yerine getirilmesini de içerir.

Kuruluş hangi ilgili tarafların kendi OHSMS sistemi ile bağlantılı olduğunu ve bu ilgili tarafların kendisiyle ilişkili gerekliliklerini belirlemelidir.

 

Web Tasarımı

Risk Temelli Düşünme

Bir OHSMS sistemi geliştirir ve uygularken risk temelli yaklaşımı adapte etmek için kuruluşun bağlamına uygun şekilde odaklanmak bir gerekliliktir. OHSMS’nin kuruluş bağlamınca belirlenmiş olan veya ilgili diğer çıktılar da dahil olmak üzere hedeflenen çıktıları elde edebilmesini güvence altına almak için kuruluş tarafından riskler ve fırsatlar tanımlanmalıdır. Kuruluş bu riskleri ve fırsatları tarif eden aksiyonları planlamalı, onları kendi OHSMS süreçleri içerisine entegre etmeli, uygulamalı ve bu aksiyonların etkinliğini değerlendirmelidir.


Asbestin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri


Liderlik: Üst Yönetimin Taahhüdü

Üst yönetim artık OHSMS ile yakından ilgilendiğini doğrudan bu konularda rol alarak, iş sağlığı ve güvenliği performansını stratejik planlamada dikkate alarak ve etkin bir OHSMS’ye sahip olmakla onun gerekliliklerine uymanın önemini tüm personele aktararak göstermelidir.

Üst yönetim ayrıca çalışanları tüm fonksiyonlarda yönlendirmek ve desteklemek konusunda aktif rol alarak ve OHSMS ile ilgili kurumsal kültürü yönlendirmek ve geliştirilmesini sağlayarak OHSMS’nin etkinliğine katkıda bulunmalıdır.

 

Dış Kaynak Kullanımı

Kuruluş OHSMS sistemini etkileyen taşere edilmiş süreçlerin tanımlanmış ve kontrol altında olduğunu güvence altına almalıdır. Çalışma alanı içerisinde yürütülen faaliyetleri yerine getiren ilgili tedarikçi ve taşeronlar bu süreçlere dahil edilirler.


İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İşverenlere Yönelik Teşvikler


 

Dokümantasyon

“Dokümante bilgi” terimi “dokümanlar ve kayıtlar” olarak değiştirilmiştir. İşlenmiş bilginin resmi dokümantasyon sistemi içerisinde yer almayan kanıtları da (akıllı telefon ve tabletlerdeki elektronik bilgi vb.) artık kabul edilecektir.

 

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla