Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Ulaştırma ve Depolama Faaliyetleri Tehlikeli İşler

Ulaştırma ve Depolama Faaliyetleri Tehlikeli İşler
Tamircin Burada

Ulaştırma ve Depolama Faaliyetleri Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.

 

Web Tasarımı


Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın sorumlusu Anayasa Mahkemesi’mi?


Ulaştırma ve Depolama Faaliyetleri Tehlikeli İşler

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
H ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
49.2 Demir yolu ile yük taşımacılığı
49.20 Demir yolu ile yük taşımacılığı
49.20.01 Demir yolu ile şehirler arası ve şehiriçi yük taşımacılığı (donmuş ürünlerin, petrol ürünlerinin, dökme sıvı ve gazların, kuru yüklerin, vb. taşınması) Tehlikeli
49.3 Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
49.39 Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı
49.39.90 Kablolu trenler (füniküler), teleferikler ve telesiyejler (şehir içi, banliyö veya metropol transit sistemlerin parçası olanlar hariç) ve diğer şoförlü taşıtlarla başka yerde sınıflandırılmamış kara yolu yolcu taşımacılığı Tehlikeli
49.4 Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
49.41 Kara yolu ile yük taşımacılığı
49.41.01 Karayolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) Tehlikeli
49.41.02 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) Tehlikeli
49.41.03 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) Tehlikeli
49.41.05 Kara yolu ile canlı hayvan taşımacılığı (çiftlik hayvanları, kümes hayvanları, vahşi hayvanlar vb.) Tehlikeli
49.41.90 Kara yolu ile çeşitli taşıma türüne uygun konteyner ve diğer yük taşımacılığı hizmetleri (evden eve nakliyat, vb. hariç) Tehlikeli
49.42 Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri
49.42.01 Kara yolu taşımacılığı ile ev ve iş yerlerinin taşınması (evden eve nakliyat, vb.) Tehlikeli
50 Su yolu taşımacılığı
50.1 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
50.10 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
50.10.12 Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (gezinti tekneleri dahil) Tehlikeli
50.10.13 Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle taşınması (deniz otobüsleri işletmeciliği dahil, uluslararası denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç) Tehlikeli
50.10.15 Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi (yat işletmeciliği hariç) Tehlikeli
50.10.16 Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması Tehlikeli
50.10.90 Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dahil) Tehlikeli
50.2 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
50.20 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
50.20.18 Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) Tehlikeli
50.20.19 Uluslararası sularda ve kabotaj hattında çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, petrol kulelerinin vb.nin taşınması) (iç sular hariç) Tehlikeli
50.20.20 Uluslararası sularda frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması Tehlikeli
50.20.21 Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması Tehlikeli
50.20.22 Uluslararası sularda ve kabotaj hattında yük taşımacılığı gemilerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (iç sular hariç) Tehlikeli
50.20.23 Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) Tehlikeli
50.20.26 Kabotaj hattında dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç) Tehlikeli
50.20.27 Kabotaj hattında frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması (iç sular hariç) Tehlikeli
50.20.28 Kabotaj hattında çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması (iç sular hariç) Tehlikeli
50.20.29 Kabotaj hattında diğer sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç) Tehlikeli
50.20.90 Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı Tehlikeli
50.20.91 Kabotaj hattında yapılan diğer yük taşımacılığı (iç sular hariç) Tehlikeli
50.3 İç sularda yolcu taşımacılığı
50.30 İç sularda yolcu taşımacılığı
50.30.08 İç sularda yolcu taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) (gezinti amaçlı olanlar dahil) Tehlikeli
50.30.09 İç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması Tehlikeli
50.4 İç sularda yük taşımacılığı
50.40 İç sularda yük taşımacılığı
50.40.05 İç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) Tehlikeli
50.40.07 İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.) Tehlikeli
50.40.08 İç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, şamandıraların vb.nin taşınması) (nehir, kanal ve göllerde, vb.) Tehlikeli
51 Hava yolu taşımacılığı
51.1 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı
51.10 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı
51.10.01 Hava yolu yolcu taşımacılığı (tarifeli olanlar) Tehlikeli
51.10.02 Hava yolu yolcu taşımacılığı (turistik ve gezi amaçlı olanlar ile tarifesiz olanlar) (hava taksi taşımacılığı dahil) Tehlikeli
51.10.03 Hava yolu yolcu taşıma araçlarının mürettebatıyla birlikte kiralanması Tehlikeli
51.2 Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
51.21 Hava yolu ile yük taşımacılığı
51.21.17 Hava yolu ile yük taşımacılığı Tehlikeli
52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
52.1 Depolama ve ambarlama
52.10 Depolama ve ambarlama
52.10.02 Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş veya soğutulmuş mallar için depolama) Tehlikeli
52.10.03 Hububat depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (hububat silolarının işletilmesi vb.) Tehlikeli
52.10.05 Dökme sıvı depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (yağ, şarap, vb. dahil, petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. hariç) Tehlikeli
52.10.90 Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sıvı ve gaz depolama faaliyetleri hariç) Tehlikeli
52.2 Taşımacılık için destekleyici faaliyetler
52.21 Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.21.04 Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri Tehlikeli
52.22 Su yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.22.06 Su yolu taşımacılığını destekleyici olarak liman ve su yollarının işletilmesi (limanların, iskelelerin, rıhtımların, su yolu havuzlarının, deniz terminallerinin vb. işletilmesi) (deniz feneri, fener dubası vb. işletilmesi hariç) Tehlikeli
52.22.08 Deniz ve kıyı suları ile iç sularda kılavuzluk ve rıhtıma yanaştırma faaliyetleri (geminin havuzlanması ve havuzdan çıkarılması dahil) Tehlikeli
52.22.10 Deniz ve kıyı suları ile iç sularda gemi kurtarma ve tekrar yüzdürme faaliyetleri (zor durumdaki gemilerin çekilmesi, bu gemilerin ve kargolarının kurtarılması vb.) Tehlikeli
52.22.90 Su taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler Tehlikeli
52.23 Hava yolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri
52.23.03 Havaalanı yer hizmet faaliyetleri (kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri hariç) Tehlikeli
52.23.06 Hava trafik kontrol hizmetleri (havaalanında yer alan kule ve radar istasyonları tarafından sağlanan hizmetler dahil) Tehlikeli
52.24 Kargo yükleme boşaltma hizmetleri
52.24.08 Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dahil) Tehlikeli
52.24.09 Hava yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri Tehlikeli
52.24.10 Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri Tehlikeli
52.24.11 Demir yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri Tehlikeli
52.29 Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler
52.29.90 Bys. taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların taşınması sırasında korunması için geçici olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayırılması, vb. dahil) Tehlikeli
53 Posta ve kurye faaliyetleri
53.1 Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri
53.2 Diğer posta ve kurye faaliyetleri
53.20 Diğer posta ve kurye faaliyetleri
53.20.08 Gıda, mobilya vb. satın alınan şeylere ilişkin evlere dağıtım faaliyetleri (şehir içi yük taşımacılığı ve evden eve nakliyat vb. hariç) Tehlikeli
53.20.10 Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri (dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç) Tehlikeli

Ulaştırma ve Depolama Faaliyetleri Çok Tehlikeli İşler

Ulaştırma ve Depolama Faaliyetleri Az Tehlikeli İşler

x Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.
OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla