Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Malul olan işçinin anne-babasına aylık

Malul olan işçinin anne-babasına aylık
Tamircin Burada

Sosyal sigorta işlemlerinde bir dizi yeni adım yaşama geçti. Vazife malullüğü, kamu görevlileri ile erbaş, erlerin görevlerini yaparken meydana gelen kazalar nedeniyle “malul” olmaları, hayatlarını kaybetmeleri halinde haklarında uygulanacak hükümlerin belirlendiği statü farkı sona erdi.

Malul olan işçinin anne-babasına aylık

Mevcut sistemde Emekli Sandığı çalışanlarından (4C) vazife malullüğü aylığı bağlanan veya bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin anne ve babalarına herhangi bir şart aranmadan aylık bağlanıyor. Yapılan düzenlemeyle 4C kapsamındaki vazife malullerinin anne, babalarıyla sınırlı olan uygulamanın kapsamı genişletildi. Artık SSK ve Bağ-Kur kapsamındakilerin ana ve babalarına da aylık bağlanacak.

DÖNEMSEL PRİM ÖDEME İMKANI GETİRİLDİ

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlara dönemsel prim ödeme imkanı getirildi. Mevcut uygulamada tarım ve orman işçilerinde süreksiz çalışanların primleri aylık ödeniyordu. Bu kapsamdakilerin, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödemesi yönünde düzenleme yapıldı.


Yargıtay: Mobbingde iddiaların tamamının ispatlanmasına gerek yoktur


 

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR

Ev hizmetlerinde aynı gerçek kişi yanında 10 gün ve daha fazla ve konut kapıcılığı işyerinde çalışanlara ilişkin düzenleme yapıldı. İlgili madde, “Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, istekleri halinde uzun vadeli sigorta hükümleri ile genel sağlık sigortası hükümleri” şeklinde değiştirildi. Bu kapsamda çalışanlar istekleri durumunda uzun vadeli sigorta hükümlerinden yararlanabilecek.

İSTİRAHAT RAPORLARINDA KOLAYLIK

Sigortalıların Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat raporlarının ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun yurtdışı dış temsilciliklerince onanması halinde, yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarının ayrıca onayı aranmayacak.

İstirahat raporlarının elektronik ortamda düzenlenmesi durumunda yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca istirahat raporu, düzenleme tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde onaylanır. Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı 40 günü geçmeyecek. Bu süreyi aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilecek.

PRİMLER FON’DAN ÖDENECEK

İşten çıkarılıp da işsizlik ödeneği hakkı bulunanlar ödenek alırken 90 gün içinde işe girerse işsizlik parası aldıkları döneme ait sigorta primleri İşsizlik Fon’undan karşılanması öngörülüyor. Sosyal Güvenlik İhtisas Komisyonu raporunda da bu yöndeki düzenlemenin kısa sürede hayata geçirilmesi bekleniyor.

Geçen yıl yapılan düzenleme kapsamında da işsizlik ödeneği alanlar 90 gün içinde işe girdiğinde ve bu işyerlerinde en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışırlarsa, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süreye ait sosyal güvenlik sigorta primlerinin işçi ve işveren payı işsizlik fonundan karşılanıyor. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Bu yıl için aylık 163 lira tutarındaki prim fondan karşılanacak.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla