Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Yargıtay: ‘Vasıflı işe asgari ücret verilemez’

Yargıtay: ‘Vasıflı işe asgari ücret verilemez’
Tamircin Burada

Avukat sekreteri olarak çalışan bir kadın, maaş alamadığı gerekçesiyle istifa etti. Mahkeme, işçinin tazminat alacaklarını asgari ücret üzerinden hesapladı. Yargıtay ise işçinin 15 yılı aşkın kıdemi olması, çalıştığı iş yerinin büyükşehirde olması ve yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna hükmetti. İşçinin, TÜİK tarafından bildirilen emsal ücretle çalıştığının kabulü gerektiği belirtildi.

Bir avukatın yanında sekreter olarak çalışan, avukat katibi belgesi olan kadın işçi, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini belirterek İş Mahkemesi’ne başvurdu. En son 4 bin TL net ücret ile çalıştığını, işyerinde tek çalışan olması nedeniyle yıllık izin kullanamadığını öne süren kadın, kendi tuttuğu masraf ajandalarını gerçek ücretin ispatı amacıyla elinde tuttuğunu, haklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı ile yıllık izin ve ücret alacaklarının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

ASGARİ ÜCRET İDDİASI

Davalı avukat, davacının sekreter olarak çalıştığını, iş yerinde başka bir çalışan bulunmadığını, son ücretinin asgari ücret olduğunu dile getirdi. Ücretin ödenmediği iddiasının doğru olmadığını, davacının 2019 yılında kredi çekerek araba aldığını, en az üç defa tatile gittiğini, yıllık izinlerini kullandığını beyan ederek davanın reddi gerektiğini savundu. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti. Her iki taraf da kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları reddetti. Kararı bu kez taraflar temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Vasıflı işçinin asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ters olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme ise avukat katibinin asgari ücretle büyükşehirde çalıştırılamayacağına hükmetti. Kararda şöyle denildi: “Somut uyuşmazlıkta, davacı aylık ücretinin net 4 bin TL olduğunu ileri sürmüştür. Davalı asgari ücret ödendiğini savunmuştur. Davacının hukuk ofisinde sekreter, (avukat katibi belgesi mevcut) olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. İncelenen masraf ajandalarında davacıya 2018 yılında 3 bin 500 TL net ücret ödendiği, 2019 yılında ise 4 bin TL net ücret ödendiği görülmektedir.”

EMSAL ÜCRET

Davacının 14 yılı aşkın kıdemi, çalıştığı iş yerinin büyükşehirde olması ve yaptığı işin vasıflı bir iş olması nedeniyle işin niteliği gereği asgari ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına da uygun olmadığı belirtildi. Kararda “Tüm bu nedenlerle avukat sekreteri olarak çalışan davacının hukuk sekreteri için TÜİK tarafından bildirilen emsal ücretle çalıştığının kabulü dosya içeriğine uygun düşecektir. Davacının hak ve alacakları bu ücret üzerinden hesaplanmalıdır. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, kararın bu sebeplerle bozulması gerekmiştir” denildi.

OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla