Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Az Tehlikeli İşler

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Az Tehlikeli İşler
Tamircin Burada

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Az Tehlikeli İşlere ait meslek kolları ve nace kodları ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre hazırlanmıştır.

 

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Az Tehlikeli İşler

 


Sağlık gözetimi kapsamında yükümlülükler nelerdir, muayeneler hangi periyotlar ile yapılmalıdır?


OSGB Hizmetleri

NACE Rev.2_Altılı Kod NACE Rev.2_Altılı Tanım Tehlike Sınıfı
M MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
69 Hukuk ve muhasebe faaliyetleri
69.1 Hukuk faaliyetleri
69.10 Hukuk faaliyetleri
69.10.01 Bilirkişi faaliyetleri (hukuki konularda) Az Tehlikeli
69.10.02 Hukuk müşavirliği Az Tehlikeli
69.10.03 Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri (avukatlık faaliyetleri) Az Tehlikeli
69.10.04 Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler) Az Tehlikeli
69.10.07 Noterlik faaliyetleri Az Tehlikeli
69.10.08 Sosyal güvenlik müşavirlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
69.10.09 Hukuki arabuluculuk ve uzlaştırma faaliyetleri (işgücü ve yönetim arasında, işletmeler arasında veya şahıslar arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü için tahkim veya arabuluculuk hizmetleri) Az Tehlikeli
(Ek:RG-31/1/2018-30318) 69.10.10 Yediemin faaliyetleri Az Tehlikeli
69.2 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı
69.20 Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi danışmanlığı
69.20.01 Mali müşavirlik hizmetleri Az Tehlikeli
69.20.02 Muhasebe ve defter tutma faaliyetleri Az Tehlikeli
69.20.03 Vergi danışmanlığı ve vergi beyannamesinin hazırlanması faaliyetleri Az Tehlikeli
69.20.04 Yeminli mali müşavirlik faaliyetleri Az Tehlikeli
69.20.05 Mali denetim faaliyetleri Az Tehlikeli
70 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
70.1 İdare merkezi faaliyetleri
70.10 İdare merkezi faaliyetleri
70.10.01 İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil) Az Tehlikeli
70.2 İdari danışmanlık faaliyetleri
70.21 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri
70.21.01 Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri Az Tehlikeli
70.22 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri
70.22.02 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) Az Tehlikeli
70.22.03 İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri Az Tehlikeli
71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri
71.1 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
71.11 Mimarlık faaliyetleri
71.11.01 Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri Az Tehlikeli
71.11.02 Şehir ve bölge planlama faaliyetleri (nazım imar planı, vaziyet planı vb. dahil) Az Tehlikeli
71.11.04 Peyzaj mimarisi faaliyetleri ve peyzaj konusunda mimari danışmanlık faaliyetleri Az Tehlikeli
71.12 Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık
71.12.01 Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile yol, kadastro, topoğrafik, vb. haritaların hazırlanması) Az Tehlikeli
71.12.03 Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri Az Tehlikeli
71.12.04 Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç) Az Tehlikeli
71.12.05 Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri Az Tehlikeli
71.12.06 Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (karayolu, köprü, tünel, demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz taşımacılık projeleri, liman vb.) Az Tehlikeli
71.12.07 Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (içme suyu dağıtım sistemleri, pompa istasyonları, yağmur suyu yönetim sistemleri, atık suların toplanması vb. projeler) Az Tehlikeli
71.12.08 Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.) Az Tehlikeli
71.12.09 Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler) Az Tehlikeli
71.12.10 Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç) Az Tehlikeli
71.12.14 Yapı denetim kuruluşları Az Tehlikeli
71.12.90 Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri, doğalgaz ve buhar dağıtım projeleri ve diğerleri ile inşaat projelerinin yönetimi dahil)) Az Tehlikeli
71.2 Teknik test ve analiz faaliyetleri
71.20 Teknik test ve analiz faaliyetleri
71.20.10 Ürünlerin ruhsatlandırılması faaliyetleri (tüketim malları, motorlu kara taşıtları, uçaklar, ilaçlar vb.) Az Tehlikeli
72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
72.2 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.20 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri
72.20.01 Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri Az Tehlikeli
73 Reklamcılık ve piyasa araştırması
73.1 Reklamcılık
73.11 Reklam ajanslarının faaliyetleri
73.11.01 Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.) Az Tehlikeli
73.11.03 Reklam araç ve eşantiyonların dağıtımı ve teslimi faaliyetleri Az Tehlikeli
73.12 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı
73.12.02 Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı (ilan tahtası, billboard, bina, araç vb. üzerinden reklam alanlarının ve zamanlarının satışı dahil) Az Tehlikeli
73.2 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
73.20 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri
73.20.03 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (anket yapma, kamuoyu yoklamaları vb.) Az Tehlikeli
74 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
74.1 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.10 Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri
74.10.01 İç mimarların faaliyetleri (iç dekorasyon dahil) Az Tehlikeli
74.10.02 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
74.10.03 Uzmanlaşmış grafik tasarımcılarının faaliyetleri (marka ve alametifarika tasarımı dahil) Az Tehlikeli
74.2 Fotoğrafçılık faaliyetleri
74.20 Fotoğrafçılık faaliyetleri
74.20.22 Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.) Az Tehlikeli
74.20.26 Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin, vb.nin fotoğraflarının çekilmesi) Az Tehlikeli
74.20.27 Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi) Az Tehlikeli
74.20.28 Bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli
74.20.29 Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin veya slaytların çoğaltılması, fotografik slaytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.) Az Tehlikeli
74.20.90 Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama, vb.) Az Tehlikeli
74.3 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
74.30 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
74.30.12 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (yeminli tercüme büroları, mütercimlik ve tercümanlık faaliyetleri vb. dahil) Az Tehlikeli
74.9 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
74.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
74.90.01 Ekspertiz faaliyetleri (antika eserler, antika mücevher vb. için ekspertiz hizmetleri) (deniz, gayrimenkul ve sigorta için olan ekspertiz faaliyetleri hariç) Az Tehlikeli
74.90.02 İşyeri komisyonculuğu faaliyetleri (küçük ve orta ölçekli işletmelerin alım ve satımının düzenlenmesi vb.) Az Tehlikeli
74.90.03 Fatura denetimi ve navlun oranı bilgi faaliyetleri Az Tehlikeli
74.90.04 Hava tahmini ve meteorolojik faaliyetler Az Tehlikeli
74.90.05 Sanatçı, sporcu, şovmen, manken ve diğerleri için ajansların ve menajerlerin faaliyetleri Az Tehlikeli
74.90.06 Gemi Klas Müesseseleri, Deniz Ekspertiz ve Deniz Sürveyör faaliyetleri Az Tehlikeli
74.90.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (çevre danışmanlığı, güvenlik danışmanlığı, matematikçiler, istatistikçiler, agronomlar vb. tarafından verilen danışmanlık hizmetleri, patent aracılığı vb.) Az Tehlikeli

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Çok Tehlikeli İşler

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Tehlikeli İşler

x Kısım (A – V arasındaki harflerle gösterilir.)
xx Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)
xx.x Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)
xx.xx Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.
xx.xx.xx Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.
OSGB Tasarımı

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla