Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu

Çalışma Süreleri Hesaplama

Çalışma Süreleri Hesaplama
Tamircin Burada

Çalışma süreleri hesaplama alanı ile çalışan sayınıza göre bulundurmanız gereken İSG profesyonelleri sürelerini buradan hesaplayabilirsiniz.

Çağrı Tasarım‘ın katkılarıyla hazırlanan Çalışan sayısına göre alınması gereken zorunlu iş güvenliği eğitimlerin ay/saat olarak gösteren tablo. İşyerinizde çalışan sayısını girdiğinizde, tehlike sınıfınıza göre alınması gereken ZORUNLU  saatleri görebilirsiniz.

 

Çalışma Süreleri Hesaplama 

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik‘in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342)  250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. (Değişik ikinci cümle: RG-11/10/2013-28792)Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

(6) (Ek:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
1/36
1542 Kişinin Katili Kim?
2/36
Neden Güvenlik Kültürü?
3/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
4/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
5/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
6/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
7/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
8/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
9/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
10/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
11/36
İş Kazalarının Nedenleri!
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
13/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
14/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
15/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
16/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
17/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
18/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
19/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
21/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
22/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
23/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
24/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
25/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
26/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
27/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
29/36
İş Güvenliği Kültürü
30/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
31/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
32/36
İş Kazalarının Nedenleri
33/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
34/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
35/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
36/36

Sonuçlar

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 1
22 27
1542 Kişinin Katili Kim? 2
23 26
Neden Güvenlik Kültürü? 3
23 26
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 4
22 27
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 5
19 30
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 6
21 28
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 7
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 8
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 9
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 10
26 23
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 11
22 27
İş Kazalarının Nedenleri! 12
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 13
22 27
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 14
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 15
23 26
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 16
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 17
21 28
Atık Yönetimi Yönetmeliği 18
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 19
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 20
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 21
24 25
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 22
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 23
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 24
16 33
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 25
25 24
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 26
21 28
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 27
24 25
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 28
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 29
24 25
İş Güvenliği Kültürü 30
19 30
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 31
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 32
25 24
İş Kazalarının Nedenleri 33
22 27
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 34
20 29
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 35
23 26
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 36
21 28

OSGB Hizmetleri

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.07.2013/28713    

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-18/12/12014-29209)

İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar;

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika,

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/12014-29209)  1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/12014-29209)  1000  çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/12014-29209) 1000  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/12014-29209)  750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/12014-29209)  750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/12014-29209)  750  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

(6) (Ek:RG-18/12/12014-29209) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

 

Çalışma sürelerinde geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 12 nci maddede belirlenen işyeri hekimlerinin çalışma süreleri ile tam gün çalıştırılmasına dair hükümler, 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Bu tarihe kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”

 

Diğer Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 19. maddesine göre yapılır.

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) (Değişik:RG-18/12/12014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,

b) (Değişik:RG-18/12/12014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,

c) (Ek:RG-18/12/12014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika,

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

 

Çağrı Tasarım

İlgili Yayınlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir