Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Çalışma Süreleri Hesaplama

İş Kazası Neden Oldu?

Çalışma süreleri hesaplama alanı ile çalışan sayınıza göre bulundurmanız gereken İSG profesyonelleri sürelerini buradan hesaplayabilirsiniz.

Çağrı Tasarım‘ın katkılarıyla hazırlanan Çalışan sayısına göre alınması gereken zorunlu iş güvenliği eğitimlerin ay/saat olarak gösteren tablo. İşyerinizde çalışan sayısını girdiğinizde, tehlike sınıfınıza göre alınması gereken ZORUNLU  saatleri görebilirsiniz.

 

Çalışma Süreleri HesaplamaÇalışma Süreleri Hesaplama

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik‘in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342)  250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. (Değişik ikinci cümle: RG-11/10/2013-28792)Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

(6) (Ek:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanları tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İlginizi Çekebilir!  Kadmiyum ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
1/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
2/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
3/36
1542 Kişinin Katili Kim?
4/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
5/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
6/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
7/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
8/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
9/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
10/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
11/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
12/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
13/36
İş Kazalarının Nedenleri
14/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
15/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
16/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
17/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
18/36
İş Güvenliği Kültürü
19/36
İş Kazalarının Nedenleri!
20/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
21/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
22/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
23/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
24/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
25/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
27/36
Neden Güvenlik Kültürü?
28/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
29/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
30/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
31/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
32/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
33/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
34/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
35/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
36/36

Sonuçlar

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 1
24 25
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 2
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 3
21 28
1542 Kişinin Katili Kim? 4
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 5
22 27
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 6
16 33
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 7
20 29
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 8
25 24
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 9
23 26
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 10
25 24
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 11
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 12
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 13
22 27
İş Kazalarının Nedenleri 14
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 15
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 16
22 27
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 17
24 25
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 18
24 25
İş Güvenliği Kültürü 19
19 30
İş Kazalarının Nedenleri! 20
26 23
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 21
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 22
24 25
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 23
23 26
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 24
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 25
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 26
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 27
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 28
23 26
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 29
23 26
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 30
26 23
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 31
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 32
24 25
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 33
21 28
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 34
19 30
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 35
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 36
21 28

 

 

İşyeri Hekimi Çalışma Süresi Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.07.2013/28713    

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-18/12/12014-29209)

İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar;

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika,

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/12014-29209)  1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/12014-29209)  1000  çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/12014-29209) 1000  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/12014-29209)  750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/12014-29209)  750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/12014-29209)  750  sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

(5) İşyeri hekiminin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

(6) (Ek:RG-18/12/12014-29209) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri hariç diğer işyerlerinde çalışan işyeri hekimleri tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

 

İlginizi Çekebilir!  İş Kazası Bildirimleri Nasıl Yapılır?

Çalışma sürelerinde geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 12 nci maddede belirlenen işyeri hekimlerinin çalışma süreleri ile tam gün çalıştırılmasına dair hükümler, 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer. Bu tarihe kadar mevcut hükümlerin uygulanmasına devam edilir.”

 

Diğer Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Diğer sağlık personeli süre hesaplaması 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri” adlı 19. maddesine göre yapılır.

MADDE 19 – (1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

a) (Değişik:RG-18/12/12014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika,

b) (Değişik:RG-18/12/12014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika,

c) (Ek:RG-18/12/12014-29209) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika,

(2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

(3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

 

Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

four × four =

Önceki Yayın
Elle Yük Taşırken Bunları Yapmayın!

Elle Taşıma İşlerinde Riskleri Azaltma Yöntemleri

Sonraki Yayın
İşe İade Davaları Hakkında Bilmemiz Gerekenler

Meslek Hastalıklarında Yükümlülükler

İlgili Yayınlar
Total
0
Share