Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Ergonominin 7 Basit Kuralı!

Ergonominin 7 Basit Kuralı!

Ergonominin 7 Basit Kuralı ile insanda bir yaşam biçimi felsefesi oluşumu sağlanabilir.

Çağrı Tasarım Kampanya

 1. Yapılan iş çalışan işçinin boyuna göre olmalıdır
 2. Çalışma sırasında işçinin gereksinim duyduğu her şey elinin kolunun yetişeceği mesafede olmalıdır
 3. En ufak hareketle gerekli malzemeyi alabilecek şekilde dizayn edilmelidir
 4. Kalp seviyesinin üzerinde çalışmayı engelleyin
 5. Ayarlanabilir masa ve sandalyeler iş verimini arttırır ve sağlık sorunlarını, yorgunluğu azaltır
 6. Çalışanların görme alanlarını dikkate alın
 7. Aydınlatma işçinin verimini arttırır, yorgunluğunu azaltır. Daha az hata yapmasını sağlar

Ergonominin 7 Basit Kuralı!


Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri


 

 1. Yapılan iş çalışan işçinin boyuna göre olmalıdır.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 2. Çalışma sırasında işçinin gereksinim duyduğu her şey elinin kolunun yetişeceği mesafede olmalıdır.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 3. En ufak hareketle gerekli malzemeyi alabilecek şekilde dizayn edilmelidir.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 4. Kalp seviyesinin üzerinde çalışmayı engelleyin.Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 5. Ayarlanabilir masa ve sandalyeler iş verimini arttırır ve sağlık sorunlarını, yorgunluğu azaltır.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı
 6. Çalışanların görme alanlarını dikkate alın
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 7. Aydınlatma işçinin verimini arttırır, yorgunluğunu azaltır. Daha az hata yapmasını sağlar.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği


Ergonomi Nedir?

Ergonomi, İnsanın işe uydurulmasından daha çok, işi insana uydurmaktır. Yani , işe göre insan değil, insana göre iş demektir.

Ergonomi, iş ve çalışma alanı, alet / donanım ve ekipman dizayn eder. Ayrıca insanda bir yaşam biçimi felsefesi oluşumunu sağlar.

Hareketler simetrik olmalıdır. Çalışma istasyonu, normal duruştaki görüş ve uzanma mesafesine göre dizayn edilmelidir.

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 1

 

Kısaca; Ergonominin temel felsefesi  İNSAN – MAKİNE – ÇEVRE ilişkileridir.

Ergonomi, üretken, güvenli, rahat ve etkili insan kullanımı için, insanın davranış, yetenek, sınır ve diğer özellikleri hakkındaki bilgileri ortaya çıkarır ve bu bilgileri araç, makine, sistem, iş ve çevre tasarımında kullanır. Ergonomi, sistem yaklaşımını, insan ve makine arasındaki ilişkiye uygular. (Chapanis, 1976).

 


Web Tasarımı


 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 2

 

Çalışma ortamı, işi yapan insanın anatomik, fizyolojik, psikolojik özelliklerine ve kapasitesine uygun olduğunda iş ve insan arasında uyum sağlanır ve bunun sonucunda en az yorgunlukla en yüksek verim elde edilir.

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 3

 

İlginizi Çekebilir!  Ofis Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Sunumu

Çalışma sisteminin Ergonomik olması,  birbirini izleyen, beş ölçüte uygunluğu ile ölçülür;

 1. Yapılabilirlik (işin biyolojik yetenek sınırları içinde olması),
 2. Dayanabilirlik (işin sürdürülebilir iş başarımı –performans- sınırları içinde olması),
 3. Kabul edilebilirlik (işin sosyal sınırlar içinde bulunması),
 4. Hoşlanılabilirlik (işin psikolojik beklentilere uygun olması)
 5. Kendini gerçekleştirebilirlik (bireysel olarak tüm yeteneklerin tatmin edilmesi)

Sağlığımızı Korumak İçin Temel Prensipler

 


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?


 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 4

 

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 3


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
1/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
2/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
3/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
4/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
5/36
1542 Kişinin Katili Kim?
6/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
7/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
8/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
9/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
10/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
11/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
12/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
13/36
İş Kazalarının Nedenleri
14/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
15/36
İş Kazalarının Nedenleri!
16/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
17/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
18/36
İş Güvenliği Kültürü
19/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
20/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
21/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
22/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
23/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
24/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
25/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
26/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
27/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
28/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
29/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
30/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
31/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
32/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
33/36
Neden Güvenlik Kültürü?
34/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
35/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
36/36

Sonuçlar

İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 1
20 29
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 2
16 33
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 3
22 27
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 4
22 27
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 5
24 25
1542 Kişinin Katili Kim? 6
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 7
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 8
21 28
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 9
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 10
24 25
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 11
22 27
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 12
22 27
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 13
25 24
İş Kazalarının Nedenleri 14
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 15
21 28
İş Kazalarının Nedenleri! 16
26 23
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 17
22 27
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 18
24 25
İş Güvenliği Kültürü 19
19 30
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 20
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 21
24 25
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 22
24 25
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 23
26 23
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 24
23 26
Atık Yönetimi Yönetmeliği 25
21 28
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 26
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 27
24 25
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 28
22 27
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 29
23 26
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 30
21 28
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 31
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 32
23 26
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 33
25 24
Neden Güvenlik Kültürü? 34
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 35
19 30
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 36
22 27

 

Antropometrik ölçüler ulus, bölge, yaş, cinsiyet, beslenme, sağlık, spor ve hatta sosyal statü gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin erkekler kadınlardan yaklaşık 13 cm daha uzundur. Ülkeden ülkeye bireylerin genetik farklılıkları söz konusudur. Almanya’da erkeklerin ortalama boyu 173 cm iken, Türkiye’de 169 cm, uzak doğuda 152 cm dir.

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 6

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 7

 

 

Ergonomi Bilimi!

Yaşadığı çevre ile sıkı bir etkileşim içinde bulunan insanı, çalıştığı ortamdan kaynaklanan olumsuz etkilerden korumak için Ergonomi bilimi, tıbbi, teknik, ekonomik ve psikolojik konularda çalışmalar yapar. Uygulamalı Ergonomi; İSG ve iş hijyeni kuralları çerçevesinde çalışma ortamının insan faktörü ile uyumunu inceleyerek, mesleki risk ve hastalıkların ve dolayısıyla iş kazalarının en alt düzeye indirilmesi çalışmalarını kapsar.

İşyerindeki fiziksel stres miktarını asgari düzeye indirmek, insan ve teknolojilerin etkileşim yollarının sürekli çalışılmasını gerektirir. Daha sonra bu çalışmalardan öğrenilenler, etkileşimi geliştirmek için uygulamaya konulur ki bu Ergonomi biliminin diğer bir tanımıdır. Zaten Ergonomi kavramı pratikte işyerinden kaynaklanan tüm fiziksel stresin minimizasyonu için kullanılmaktadır.

İlginizi Çekebilir!  İSG Profesyonellerine ait belge ve vize ücretleri ne kadar

İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir


Bir makine veya sistem gerektiğinden fazla karmaşık veya teması tehlikeli ise çalışan insanlar bundan tam verimi elde edemeyeceklerdir. Üstelik rahatsız ve tehlikeli çalışma koşullarının da ortaya çıkması, İSG`ye ve dolayısıyla da üretkenliğe, kaliteye zarar verir.

ERGONOMİNİN TEMEL AMACI

Ergonominin temel amacı, insan yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak onu en uygun işe yerleştirmek ve performansını en yüksek düzeye çıkarmaktır. Başka bir deyişle azami performansı (verimlilik vb.) asgari insani maliyet (stres, kazalar vb.) ile elde etmektir. Burada insana ait özelliklerin, bilgilerin, yeteneklerin ve becerilerin bilinmesi ve bunlara ait alt ve üst sınırların belirlenmesi, insana yaraşır bir iş düzenlemesinin en önemli değerlendirme ölçütleridir.

Endüstrileşmenin her aşamasında vazgeçilmez unsur insan faktörünün sağlık, güvenlik gibi sorunları ancak yirminci yüzyılın ilk yarısında ele alınmış, İSG ile verimlilik arasındaki önemli ilişkinin de fark edilmesi ile birlikte, insan ile çalışma ortamı arasındaki ilişkileri kapsamlı olarak inceleyecek bir disiplin arayışı başlamıştır. Bu durum “Ergonomi” biliminin doğmasına yol açmıştır.

Endüstriyel Ergonomi, çalışan için, sağlık ve güvenliğinin yükselmesi ile yüksek moral kaynağı olurken, performanslarının artmasıyla işletme için artan kalite, üretkenlik ve rekabet edebilirlik anlamına gelmektedir.


İş_Kazası Kapsamına Giren Durumlar


 

Günümüzde çalışma ortamında karşılaşılan tehlikelerin belirlenmesi ile olası risklerin araştırılması, kaza ve yaralanma oranlarının düşürülmesi gibi tüm İSG konuları, Uygulamalı Ergonominin çalışma alanı içinde yer almaktadır.

Ergonomi, işle ilgili sağlık sorunlarının yok edilebilmesi, iş verimin yükseltilebilmesi için iş ortamı tasarımının nasıl olacağını ve çalışana nasıl uyumlaştırılacağını amaçlar. Başka bir ifade ile, çalışanın işe değil işin çalışana uydurulması hedeflenir. Örneğin, çalışanın evraklara, dosyalara vs. ulaşmak için gereksiz yere uzanmasını önlemek amacı ile çalışma masasının yüksekliğinin ve genişliğinin çalışanın ihtiyacına göre tasarlanması gerekir.

 

Kaynak; Neden İş Güvenliği İSG Komistesi

 

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazarlara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Total
31
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 × 4 =

Önceki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Neden Gerekli?

İSG 2020 Yılı Sınavları

Sonraki Yayın
Yaşam Hattı

Yaşam Hattı

İlgili Yayınlar
Total
31
Share