Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği
Cumhuriyet 100 Yaşında

Ergonominin 7 Basit Kuralı!

Ergonominin 7 Basit Kuralı!
Tamircin Burada

Ergonominin 7 Basit Kuralı ile insanda bir yaşam biçimi felsefesi oluşumu sağlanabilir.

 1. Yapılan iş çalışan işçinin boyuna göre olmalıdır
 2. Çalışma sırasında işçinin gereksinim duyduğu her şey elinin kolunun yetişeceği mesafede olmalıdır
 3. En ufak hareketle gerekli malzemeyi alabilecek şekilde dizayn edilmelidir
 4. Kalp seviyesinin üzerinde çalışmayı engelleyin
 5. Ayarlanabilir masa ve sandalyeler iş verimini arttırır ve sağlık sorunlarını, yorgunluğu azaltır
 6. Çalışanların görme alanlarını dikkate alın
 7. Aydınlatma işçinin verimini arttırır, yorgunluğunu azaltır. Daha az hata yapmasını sağlar

Ergonominin 7 Basit Kuralı!


Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri


 

 1. Yapılan iş çalışan işçinin boyuna göre olmalıdır.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 2. Çalışma sırasında işçinin gereksinim duyduğu her şey elinin kolunun yetişeceği mesafede olmalıdır.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 3. En ufak hareketle gerekli malzemeyi alabilecek şekilde dizayn edilmelidir.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 4. Kalp seviyesinin üzerinde çalışmayı engelleyin.Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 5. Ayarlanabilir masa ve sandalyeler iş verimini arttırır ve sağlık sorunlarını, yorgunluğu azaltır.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı
 6. Çalışanların görme alanlarını dikkate alın
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 7. Aydınlatma işçinin verimini arttırır, yorgunluğunu azaltır. Daha az hata yapmasını sağlar.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği


Ergonomi Nedir?

Ergonomi, İnsanın işe uydurulmasından daha çok, işi insana uydurmaktır. Yani , işe göre insan değil, insana göre iş demektir.

Ergonomi, iş ve çalışma alanı, alet / donanım ve ekipman dizayn eder. Ayrıca insanda bir yaşam biçimi felsefesi oluşumunu sağlar.

Hareketler simetrik olmalıdır. Çalışma istasyonu, normal duruştaki görüş ve uzanma mesafesine göre dizayn edilmelidir.

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 1

 

Kısaca; Ergonominin temel felsefesi  İNSAN – MAKİNE – ÇEVRE ilişkileridir.

Ergonomi, üretken, güvenli, rahat ve etkili insan kullanımı için, insanın davranış, yetenek, sınır ve diğer özellikleri hakkındaki bilgileri ortaya çıkarır ve bu bilgileri araç, makine, sistem, iş ve çevre tasarımında kullanır. Ergonomi, sistem yaklaşımını, insan ve makine arasındaki ilişkiye uygular. (Chapanis, 1976).

 


Web Tasarımı


 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 2

 

Çalışma ortamı, işi yapan insanın anatomik, fizyolojik, psikolojik özelliklerine ve kapasitesine uygun olduğunda iş ve insan arasında uyum sağlanır ve bunun sonucunda en az yorgunlukla en yüksek verim elde edilir.

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 3

 

Çalışma sisteminin Ergonomik olması,  birbirini izleyen, beş ölçüte uygunluğu ile ölçülür;

 1. Yapılabilirlik (işin biyolojik yetenek sınırları içinde olması),
 2. Dayanabilirlik (işin sürdürülebilir iş başarımı –performans- sınırları içinde olması),
 3. Kabul edilebilirlik (işin sosyal sınırlar içinde bulunması),
 4. Hoşlanılabilirlik (işin psikolojik beklentilere uygun olması)
 5. Kendini gerçekleştirebilirlik (bireysel olarak tüm yeteneklerin tatmin edilmesi)

Sağlığımızı Korumak İçin Temel Prensipler

 


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?


 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 4

 

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 3


İSG Karikatürleri

Evet için sağa, hayır için sola kaydırın.

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
1/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
2/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
3/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
4/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
5/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
6/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
7/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
8/36
İş Kazalarının Nedenleri
9/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
10/36
Neden Güvenlik Kültürü?
11/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
12/36
İş Güvenliği Kültürü
13/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
14/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
15/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
16/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
17/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
18/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
19/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
20/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
21/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
22/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
23/36
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
24/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
25/36
1542 Kişinin Katili Kim?
26/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
27/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
28/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
29/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
30/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
31/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
32/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
33/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri
34/36
İş Kazalarının Nedenleri!
35/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
36/36

Sonuçlar

Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 1
21 28
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 2
22 27
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 3
25 24
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 4
19 30
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 5
16 33
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 6
22 27
Atık Yönetimi Yönetmeliği 7
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 8
23 26
İş Kazalarının Nedenleri 9
22 27
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 10
24 25
Neden Güvenlik Kültürü? 11
23 26
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 12
22 27
İş Güvenliği Kültürü 13
19 30
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 14
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 15
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 16
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 17
21 28
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 18
20 29
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 19
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 20
22 27
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 21
26 23
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 22
23 26
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 23
21 28
Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 24
25 24
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 25
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 26
23 26
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 27
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 28
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 29
24 25
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 30
22 27
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 31
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 32
22 27
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 33
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği Karikatürleri 34
24 25
İş Kazalarının Nedenleri! 35
26 23
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 36
24 25


 

Antropometrik ölçüler ulus, bölge, yaş, cinsiyet, beslenme, sağlık, spor ve hatta sosyal statü gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin erkekler kadınlardan yaklaşık 13 cm daha uzundur. Ülkeden ülkeye bireylerin genetik farklılıkları söz konusudur. Almanya’da erkeklerin ortalama boyu 173 cm iken, Türkiye’de 169 cm, uzak doğuda 152 cm dir.

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 6

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 7

 

 

Ergonomi Bilimi!

Yaşadığı çevre ile sıkı bir etkileşim içinde bulunan insanı, çalıştığı ortamdan kaynaklanan olumsuz etkilerden korumak için Ergonomi bilimi, tıbbi, teknik, ekonomik ve psikolojik konularda çalışmalar yapar. Uygulamalı Ergonomi; İSG ve iş hijyeni kuralları çerçevesinde çalışma ortamının insan faktörü ile uyumunu inceleyerek, mesleki risk ve hastalıkların ve dolayısıyla iş kazalarının en alt düzeye indirilmesi çalışmalarını kapsar.

İşyerindeki fiziksel stres miktarını asgari düzeye indirmek, insan ve teknolojilerin etkileşim yollarının sürekli çalışılmasını gerektirir. Daha sonra bu çalışmalardan öğrenilenler, etkileşimi geliştirmek için uygulamaya konulur ki bu Ergonomi biliminin diğer bir tanımıdır. Zaten Ergonomi kavramı pratikte işyerinden kaynaklanan tüm fiziksel stresin minimizasyonu için kullanılmaktadır.


İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir


Bir makine veya sistem gerektiğinden fazla karmaşık veya teması tehlikeli ise çalışan insanlar bundan tam verimi elde edemeyeceklerdir. Üstelik rahatsız ve tehlikeli çalışma koşullarının da ortaya çıkması, İSG`ye ve dolayısıyla da üretkenliğe, kaliteye zarar verir.

ERGONOMİNİN TEMEL AMACI

Ergonominin temel amacı, insan yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak onu en uygun işe yerleştirmek ve performansını en yüksek düzeye çıkarmaktır. Başka bir deyişle azami performansı (verimlilik vb.) asgari insani maliyet (stres, kazalar vb.) ile elde etmektir. Burada insana ait özelliklerin, bilgilerin, yeteneklerin ve becerilerin bilinmesi ve bunlara ait alt ve üst sınırların belirlenmesi, insana yaraşır bir iş düzenlemesinin en önemli değerlendirme ölçütleridir.

Endüstrileşmenin her aşamasında vazgeçilmez unsur insan faktörünün sağlık, güvenlik gibi sorunları ancak yirminci yüzyılın ilk yarısında ele alınmış, İSG ile verimlilik arasındaki önemli ilişkinin de fark edilmesi ile birlikte, insan ile çalışma ortamı arasındaki ilişkileri kapsamlı olarak inceleyecek bir disiplin arayışı başlamıştır. Bu durum “Ergonomi” biliminin doğmasına yol açmıştır.

Endüstriyel Ergonomi, çalışan için, sağlık ve güvenliğinin yükselmesi ile yüksek moral kaynağı olurken, performanslarının artmasıyla işletme için artan kalite, üretkenlik ve rekabet edebilirlik anlamına gelmektedir.


İş_Kazası Kapsamına Giren Durumlar


 

Günümüzde çalışma ortamında karşılaşılan tehlikelerin belirlenmesi ile olası risklerin araştırılması, kaza ve yaralanma oranlarının düşürülmesi gibi tüm İSG konuları, Uygulamalı Ergonominin çalışma alanı içinde yer almaktadır.

Ergonomi, işle ilgili sağlık sorunlarının yok edilebilmesi, iş verimin yükseltilebilmesi için iş ortamı tasarımının nasıl olacağını ve çalışana nasıl uyumlaştırılacağını amaçlar. Başka bir ifade ile, çalışanın işe değil işin çalışana uydurulması hedeflenir. Örneğin, çalışanın evraklara, dosyalara vs. ulaşmak için gereksiz yere uzanmasını önlemek amacı ile çalışma masasının yüksekliğinin ve genişliğinin çalışanın ihtiyacına göre tasarlanması gerekir.

 

Kaynak; Neden İş Güvenliği İSG Komistesi

 

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazarlara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla