Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

Ergonominin 7 Basit Kuralı!

Ergonominin 7 Basit Kuralı!

Ergonominin 7 Basit Kuralı ile insanda bir yaşam biçimi felsefesi oluşumu sağlanabilir.

Çağrı Tasarım Kampanya

 1. Yapılan iş çalışan işçinin boyuna göre olmalıdır
 2. Çalışma sırasında işçinin gereksinim duyduğu her şey elinin kolunun yetişeceği mesafede olmalıdır
 3. En ufak hareketle gerekli malzemeyi alabilecek şekilde dizayn edilmelidir
 4. Kalp seviyesinin üzerinde çalışmayı engelleyin
 5. Ayarlanabilir masa ve sandalyeler iş verimini arttırır ve sağlık sorunlarını, yorgunluğu azaltır
 6. Çalışanların görme alanlarını dikkate alın
 7. Aydınlatma işçinin verimini arttırır, yorgunluğunu azaltır. Daha az hata yapmasını sağlar

İçindekiler

Ergonominin 7 Basit Kuralı!


Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri


 

 1. Yapılan iş çalışan işçinin boyuna göre olmalıdır.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 2. Çalışma sırasında işçinin gereksinim duyduğu her şey elinin kolunun yetişeceği mesafede olmalıdır.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 3. En ufak hareketle gerekli malzemeyi alabilecek şekilde dizayn edilmelidir.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 4. Kalp seviyesinin üzerinde çalışmayı engelleyin.Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 5. Ayarlanabilir masa ve sandalyeler iş verimini arttırır ve sağlık sorunlarını, yorgunluğu azaltır.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı
 6. Çalışanların görme alanlarını dikkate alın
  Ergonominin 7 Basit Kuralı!
 7. Aydınlatma işçinin verimini arttırır, yorgunluğunu azaltır. Daha az hata yapmasını sağlar.
  Ergonominin 7 Basit Kuralı

Neden İş Sağlığı ve Güvenliği


Ergonomi Nedir?

Ergonomi, İnsanın işe uydurulmasından daha çok, işi insana uydurmaktır. Yani , işe göre insan değil, insana göre iş demektir.

Ergonomi, iş ve çalışma alanı, alet / donanım ve ekipman dizayn eder. Ayrıca insanda bir yaşam biçimi felsefesi oluşumunu sağlar.

Hareketler simetrik olmalıdır. Çalışma istasyonu, normal duruştaki görüş ve uzanma mesafesine göre dizayn edilmelidir.

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 1

 

Kısaca; Ergonominin temel felsefesi  İNSAN – MAKİNE – ÇEVRE ilişkileridir.

Ergonomi, üretken, güvenli, rahat ve etkili insan kullanımı için, insanın davranış, yetenek, sınır ve diğer özellikleri hakkındaki bilgileri ortaya çıkarır ve bu bilgileri araç, makine, sistem, iş ve çevre tasarımında kullanır. Ergonomi, sistem yaklaşımını, insan ve makine arasındaki ilişkiye uygular. (Chapanis, 1976).

 


Web Tasarımı


 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 2

 

Çalışma ortamı, işi yapan insanın anatomik, fizyolojik, psikolojik özelliklerine ve kapasitesine uygun olduğunda iş ve insan arasında uyum sağlanır ve bunun sonucunda en az yorgunlukla en yüksek verim elde edilir.

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 3

 

İlginizi Çekebilir!  Ergonominin Doğuşu ve Yaklaşımı

Çalışma sisteminin Ergonomik olması,  birbirini izleyen, beş ölçüte uygunluğu ile ölçülür;

 1. Yapılabilirlik (işin biyolojik yetenek sınırları içinde olması),
 2. Dayanabilirlik (işin sürdürülebilir iş başarımı –performans- sınırları içinde olması),
 3. Kabul edilebilirlik (işin sosyal sınırlar içinde bulunması),
 4. Hoşlanılabilirlik (işin psikolojik beklentilere uygun olması)
 5. Kendini gerçekleştirebilirlik (bireysel olarak tüm yeteneklerin tatmin edilmesi)

Sağlığımızı Korumak İçin Temel Prensipler

 


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?


 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 4

 

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 3


İSG Karikatürleri

EVET/Beğendiyseniz sağa, HAYIR/Beğenmediyseniz sola kaydırın.

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin!
1/36
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
2/36
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi
3/36
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
4/36
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı
5/36
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları
6/36
İSG Yarışması Çıkmış Sorular
7/36
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları
8/36
İş Kazalarının Nedenleri!
9/36
Atık Yönetimi Yönetmeliği
10/36
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir?
11/36
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi
12/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi
13/36
İş Kazalarının Nedenleri
14/36
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri
15/36
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği
16/36
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020
17/36
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri
18/36
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin
19/36
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
20/36
Neden Güvenlik Kültürü?
21/36
1542 Kişinin Katili Kim?
22/36
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık
23/36
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
24/36
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar
25/36
İş Güvenliği Kültürü
26/36
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri
27/36
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
28/36
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
29/36
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1
30/36
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
31/36
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler
32/36
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği
33/36
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü
34/36
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı
35/36
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri
36/36

Sonuçlar

Emeğin Kutsallığına İhanet Etmeyin! 1
25 24
Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2
26 23
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel İlkesi 3
22 27
İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 4
24 25
İş Güvenliği Uzmanlığı Çıkmış Sorular B-Sınıfı 5
22 27
Kısa Çalışmadan Yararlanma Şartları 6
21 28
İSG Yarışması Çıkmış Sorular 7
22 27
Madencilik Sektörü Meslek Hastalıkları 8
23 26
İş Kazalarının Nedenleri! 9
26 23
Atık Yönetimi Yönetmeliği 10
21 28
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Süreleri Nasıl Belirlenir? 11
24 25
Kütahya İş Sağlığı ve Güvenliği Analizi 12
16 33
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Geliştirilmesi 13
24 25
İş Kazalarının Nedenleri 14
22 27
İş Kanununa Göre Çalışanların Yükümlülükleri 15
21 28
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği 16
22 27
OSGB ve Eğitim Kurumu Belge Ücretleri-2020 17
21 28
Gürültüyü Azaltma Yöntemleri 18
23 26
3 Adımda İş Kazalarını Önleyin 19
19 30
Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik 20
22 27
Neden Güvenlik Kültürü? 21
23 26
1542 Kişinin Katili Kim? 22
23 26
B Sınıfı İSG Uzmanı Sınava Hazırlık 23
24 25
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 24
24 25
2019 Aralık Ayında En Çok Okunanlar 25
25 24
İş Güvenliği Kültürü 26
19 30
Gürültülü Ortamlarda Çalışma Süreleri 27
24 25
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 28
22 27
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği 29
22 27
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ-2016-1 30
22 27
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 31
22 27
Fesih ile İlgili Bilmemiz Gerekenler 32
21 28
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği 33
23 26
İş Güvenliğinde Güvenlik Kültürü 34
20 29
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Hukuki Dayanağı 35
22 27
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Etkileri 36
23 26

 

Antropometrik ölçüler ulus, bölge, yaş, cinsiyet, beslenme, sağlık, spor ve hatta sosyal statü gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin erkekler kadınlardan yaklaşık 13 cm daha uzundur. Ülkeden ülkeye bireylerin genetik farklılıkları söz konusudur. Almanya’da erkeklerin ortalama boyu 173 cm iken, Türkiye’de 169 cm, uzak doğuda 152 cm dir.

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 6

 

Ergonominin 7 Basit Kuralı! 7

 

 

Ergonomi Bilimi!

Yaşadığı çevre ile sıkı bir etkileşim içinde bulunan insanı, çalıştığı ortamdan kaynaklanan olumsuz etkilerden korumak için Ergonomi bilimi, tıbbi, teknik, ekonomik ve psikolojik konularda çalışmalar yapar. Uygulamalı Ergonomi; İSG ve iş hijyeni kuralları çerçevesinde çalışma ortamının insan faktörü ile uyumunu inceleyerek, mesleki risk ve hastalıkların ve dolayısıyla iş kazalarının en alt düzeye indirilmesi çalışmalarını kapsar.

İşyerindeki fiziksel stres miktarını asgari düzeye indirmek, insan ve teknolojilerin etkileşim yollarının sürekli çalışılmasını gerektirir. Daha sonra bu çalışmalardan öğrenilenler, etkileşimi geliştirmek için uygulamaya konulur ki bu Ergonomi biliminin diğer bir tanımıdır. Zaten Ergonomi kavramı pratikte işyerinden kaynaklanan tüm fiziksel stresin minimizasyonu için kullanılmaktadır.


İş müfettişi denetimlerinde nelere dikkat edilmelidir

İlginizi Çekebilir!  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Bir makine veya sistem gerektiğinden fazla karmaşık veya teması tehlikeli ise çalışan insanlar bundan tam verimi elde edemeyeceklerdir. Üstelik rahatsız ve tehlikeli çalışma koşullarının da ortaya çıkması, İSG`ye ve dolayısıyla da üretkenliğe, kaliteye zarar verir.

ERGONOMİNİN TEMEL AMACI

Ergonominin temel amacı, insan yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak onu en uygun işe yerleştirmek ve performansını en yüksek düzeye çıkarmaktır. Başka bir deyişle azami performansı (verimlilik vb.) asgari insani maliyet (stres, kazalar vb.) ile elde etmektir. Burada insana ait özelliklerin, bilgilerin, yeteneklerin ve becerilerin bilinmesi ve bunlara ait alt ve üst sınırların belirlenmesi, insana yaraşır bir iş düzenlemesinin en önemli değerlendirme ölçütleridir.

Endüstrileşmenin her aşamasında vazgeçilmez unsur insan faktörünün sağlık, güvenlik gibi sorunları ancak yirminci yüzyılın ilk yarısında ele alınmış, İSG ile verimlilik arasındaki önemli ilişkinin de fark edilmesi ile birlikte, insan ile çalışma ortamı arasındaki ilişkileri kapsamlı olarak inceleyecek bir disiplin arayışı başlamıştır. Bu durum “Ergonomi” biliminin doğmasına yol açmıştır.

Endüstriyel Ergonomi, çalışan için, sağlık ve güvenliğinin yükselmesi ile yüksek moral kaynağı olurken, performanslarının artmasıyla işletme için artan kalite, üretkenlik ve rekabet edebilirlik anlamına gelmektedir.


İş_Kazası Kapsamına Giren Durumlar


 

Günümüzde çalışma ortamında karşılaşılan tehlikelerin belirlenmesi ile olası risklerin araştırılması, kaza ve yaralanma oranlarının düşürülmesi gibi tüm İSG konuları, Uygulamalı Ergonominin çalışma alanı içinde yer almaktadır.

Ergonomi, işle ilgili sağlık sorunlarının yok edilebilmesi, iş verimin yükseltilebilmesi için iş ortamı tasarımının nasıl olacağını ve çalışana nasıl uyumlaştırılacağını amaçlar. Başka bir ifade ile, çalışanın işe değil işin çalışana uydurulması hedeflenir. Örneğin, çalışanın evraklara, dosyalara vs. ulaşmak için gereksiz yere uzanmasını önlemek amacı ile çalışma masasının yüksekliğinin ve genişliğinin çalışanın ihtiyacına göre tasarlanması gerekir.

 

Kaynak; Neden İş Güvenliği İSG Komistesi

 

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a ve yazarlara aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Total
31
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × 4 =

Önceki Yayın
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Neden Gerekli?

İSG 2020 Yılı Sınavları

Sonraki Yayın
Yaşam Hattı

Yaşam Hattı

İlgili Yayınlar
Total
31
Share