Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Açısından Bina ve Tesis Yönetimi Hizmetleri

İş Güvenliği Açısından Bina ve Tesis Yönetimi Hizmetleri
Tamircin Burada

İş Güvenliği Açısından Bina ve Tesis Yönetimi Hizmetleri, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hem işverene hem de iş görene sorumluluklar yüklenmiştir.

İş Güvenliği Açısından Bina ve Tesis Yönetimi Hizmetleri

İnsan yönetmek sorumluluktur, emanet edilen candır. İşveren, sorumluluğu altında olan personelin sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu konuda herhangi bir ihmakarlık yaşanmaması amacıyla devlet tarafından 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hem işverene hem de iş görene sorumluluklar yüklenmiştir.


İş Güvenliği Samimiyet Testi

Bu süreli bir testtir. Soru başına 60 saniye verilir. Hazırsanız başlayalım!

60
0%

Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE TEHLİKE denir?

Hata Ağacı Analizi (FTA)
Doğru! Yanlış!

TEHLİKE nin tanımı; İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. RİSK ise; Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. Dolayısıyla Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme İHTİMALİNE RİSK denir.

95 Db.'e kadar kulak koruyucuların takılması zorunlu değildir.

Akustik, Ses ve Gürültü
Doğru! Yanlış!

85 dB ve üzerinde kulak koruyucu takmak zorunludur. Unutmayın, Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline Sağlık denir.

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Doğru! Yanlış!

İşin yapılışı sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve planlı çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Doğru! Yanlış!

Videoda izlediğimiz bu olay bir kaza anıdır...

Doğru! Yanlış!

Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim RAMAK KALA / KAZAYA RAMAK KALA olayıdır. Dolayısıyla videoda yaşanan olay kazaya neden olmamış, ancak tedbir alınmazsa kazanın kaçınılmaz olduğunu anlatan RAMAK KALA olayıdır.

Aşağıda izlediğiniz video insan psikolojisinin en derin yarası MOBBİNG tanımına girer.

Doğru! Yanlış!

Türkçe karşılık olarak işyerinde psikolojik taciz, işyerinde psikolojik-terör, işyerinde psikolojik-şiddet, işyerinde duygusal taciz, işyerinde moral taciz, işyerinde manevi taciz, duygusal şiddet, işyerinde zorbalık, yıldırma ve işyerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı anlamlarına da gelir.

VİDEO: Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye İlk yardım denir.

Doğru! Yanlış!

Zorunluluk-Emredici/Mutlak uyulması gerekliliğini ifade eden güvenlik işaretlerinin rengi MAVİ dir.

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Doğru! Yanlış!

Doğru... Ayrıca, üçgen biçiminde SARI renk işaretler UYARI İŞARETLERİ, daire biçiminde KIRMIZI renk işaretler YASAKLAYICI İŞARETLERİ, YEŞİL ise, İLK YARDIM VE ACİL ÇIKIŞ işaretlerini ifade eder.

VİDEO: Yangını söndürürken rüzgarı önümüze alarak söndürmeliyiz.

Doğru! Yanlış!

Yangını söndürürken MUTLAKA rüzgarı ARKAMIZA alarak söndürmeliyiz...

Bir yangının çıkması için; yanıcı madde, oksijen ve ısının birlikte olması yeterlidir.

Yangın ve Yangın Sınıfları
Doğru! Yanlış!

Doğru

Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında öncelikli tercihimiz her zaman Kişisel Koruyucu Donanım kullanmaktır.

İşyerlerinde Güvenlik Önlemleri
Doğru! Yanlış!

Öncelikli tercihimiz her zaman riskin kaynağında yok edilmesi ya da izole edilmesidir. KKD en son tercihimiz olmalıdır.

Sponsor

Çağrı Tasarım

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu'dur.

4857 Sayılı İş Kanunu
Doğru! Yanlış!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı Kanun'dur. 4857 Sayılı Kanun İŞ KANUNU'dur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Samimiyet Testi
Maalesef İş Sağlığı ve Güvenliğinde HİÇ SAMİMİ değilsiniz...

İş Güvenliği Açısından Bina ve Tesis Yönetimi Hizmetleri 1

İŞ KAZALARININ % 98’İNİN NEDENİ İNSAN’dır... AMACIMIZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ EN AZINDAN TEMEL EĞİTİM OLARAK BİLİNÇLENDİRMEK. LÜTFEN EĞİTİMLER SAYFAMIZI ZİYARET EDİNİZ.
LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET!..

Ödül Kazananların Listesi

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldüğünü lütfen unutmayın. SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
TEBRİKLER... İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAMİMİYET TESTİNİ GEÇTİNİZ.

Süpersiniz

SÜPERSİNİZ... LÜTFEN UNUTMAYIN; İnsanoğlunun en tehlikeli savunma mekanizması BANA BİR ŞEY OLMAZ düşüncesidir. Lütfen bu düşünceden uzak durun... SAMİMİYET TESTİ'ni paylaşarak İSG kültürünün gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sonuçlarınızı paylaşın:


Eğitim

İş görenlerin çalışma sahalarında zarar görecekleri bir durumla karşılaşmamaları için önceden alınması gereken önlem ve tedbirlerin belirlenmesi, bu konuda bilgilendirilmeleri eğitimle sağlanmaktadır. Özellikle personelin çoğunluğunu mavi yakalıların oluşturduğu alanlarda eğitim daha büyük önem arz etmektedir. Personelin daha bilinçli davranışlar sergilemesini sağlayacak olan bu eğitimlerin etkinliğe kavuşabilmesi için öncelikle şirket yönetiminin destek vermesi gerekmektedir.

Yönetim Çalışan İlişkisi

Yönetimin desteği olmadan uygulanacak olan talimatlara personelin de gerekli hassasiyeti göstermesi beklenemez. Dolayısıyla sıfır iş kazası bilinci ile oluşacak çalışma disiplininin tüm şirket bünyesinde benimsenmesi gereklidir. Her alanda olduğu gibi bina ve tesis yönetiminde hizmet veren firmaların stratejileri de müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda şekillenmektedir.

Görevlendirilecek personelin niteliğini belirleyen müşterinin istekleri ve bütçesidir. Personelin çalışma kıyafetini veya eğitimlerin seviyesini müşterinin sahip olduğu bütçe belirlemektedir. Bu noktada hizmet sağlayıcı firma kadar hizmet almak isteyen kurumun da personelin sağlığı ve güvenliğine önem göstererek bu alanda yapılacak uygulamaları da kapsayan bir bütçe oluşturması gerekmektedir.


İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları


Günümüzde inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler ve birbiriyle kıyasıya yarış içine giren projeler müşteri beklentilerini yukarıya çekmiştir. Ülkemizde yapılan bazı konut ve iş merkezi projeleri yurtdışında gerçekleştirilen fuarlarda mimari ödüller kazanmış ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Nitelikli projeler müşterilerine konutla birlikte bir prestij ve sosyal yaşam statüsü kazandırmaktadırlar. Kimi projelerde kat maliklerine özel restaurant ve kafeteryalar bulunurken kimilerinde misafirin konaklaması için butik otel hizmeti veren yapılar yer almaktadır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Lüks konut projelerinin istenilen kalite ve titizlikle idaresinin yapılabilmesi için profesyonel yönetim firmaları ile anlaşmalar yapılmaktadır. Apartman/site veya iş merkezleri ile AVM’lerin sahip olduğu alan ne kadar büyük ise hizmet verecek olan personel sayısı da bu doğrultuda artmaktadır. Bazı sitelerde entegre tesis hizmetlerinde görev alan toplam personelin 100’ü geçtiği görülmektedir. AVM’lerde ise bu rakam daha da yükselmektedir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre bir işçi bile çalıştıran apartmanlar işyeri olarak görülmektedir ve risk analizi raporu hazırlamalı veya hazırlatmalıdır. Ancak dikkat çekilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır: Önemli olan personelin görev aldığı alan mı yoksa bordrosunun kimin üzerinde olduğu mudur? Yasaya göre apartman görevlisi olarak çalışan personel eğer yönetim firmasının bordrosunda görünüyor ise risk analizi yapılması gerekmemektedir. Çünkü apartman yönetimi bordrosunda kimse görünmediği için işveren sayılmamaktadır.

Aynı şekilde hizmet veren temizlik, güvenlik, havuz bakım elemanı veya sosyal tesis sorumlusu ya da bahçıvan bulunuyor olsa da bu personel yönetim firmasının bünyesinde çalışıyorsa site ya da apartman risk analizi raporu hazırlamaz. Yönetim firmaları, tehlikeli sınıfta yer alan kendi işyerlerini kapsayan bir risk analizi raporu hazırlayarak, personele işe giriş esnasında 1 günlük iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermekte ve 2 yıl boyunca bu sertifika ile personeli çalıştırmaktadır.

Oysa personel firma merkezinde değil çalışma alanında mesaisini geçirmektedir ve tehlikeli sınıfta yer alan hizmetleri bu alanlarda icra etmektedir. Dolayısıyla hizmet verilen alanla ilgili yapılmış olan risk analizi Bina ve tesis yönetimi firmalarının iş sağlığı ve güvenliği konusuna daha fazla hassasiyet göstermeleri sağlanmalıdır. Bu da ancak bu alanda faaliyet göstermekte olan firmalarda yönetici olarak görev alacak eğitimli personel yetiştirmekle sağlanacaktır.

Personelin biliçli ya da bilinçsiz olarak yapacağı riskli bir davranış sonucu oluşabilecek tehlikeli durumlar sadece çalışanları değil hizmet verilen iş merkezi, AVM veya sitelerde bulunan yüzlerce kişinin can ve mal güvenliğini de tehlikeye sokacaktır. Örneğin, temizlik hizmeti yapılırken uyarı levhalarının ihmal edilmesi nedeniyle düşen kişilerin yaralandıkları haberlerde yer almaktadır. Bu tür üzücü ve tehlike içeren olayların yaşanmaması için firmalar eğitim konusuna daha fazla önem vermelidirler.

OSGB Hizmetleri


İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Gereklidir?


Yukarıda bahsedildiği üzere yüzlerce bazen binlerce kişinin canını ve malını emanet ettiği yönetim firmalarının yönetim kademelerinde çalışacak nitelikli ve eğitimli personele ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle altında dükkanların, restaurantların bulunduğu binalarda, yönetim planı ile uyumlu olan teknik şartnamenin hazırlanması ve bu ticari alanlarda hizmet veren firmaların şartnameye uygun nitelikte havalandırmalarını yaparak tesisatlarını dizayn etmesi, üst katlarda yaşan kat maliklerinin güvenliği açısından önem arz eden konular arasında bulunmaktadır.

Şartnameye uygun olmayan ve özensiz yapılan şaft geçişleri alt katta çıkan bir yangının üst katlara sıçramasına neden olabilmektedir. İnsan hayatıyla ilgili alanlarda faaliyet gösteren bu firmalarda çalışacak personelin hem teknik bilgi hem de yönetim becerilerine sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Meslek Yüksekokullarında Bina ve Tesis Yönetimi Bölümü’nün açılması veya birçok sertifika programının bulunduğu üniversitelerin bünyesindeki sürekli eğitim merkezlerinde bu alanda da sertifika eğitimlerinin oluşturulması gün geçtikçe daha çok önem arz etmektedir.

Sonuç olarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temelinde yatan unsur insan olduğu için, yüksek istihdam olanakları sağlayan bina ve tesis yönetiminin faaliyet alanlarıyla ilgili devlet tarafından hazırlanacak yeni düzenlemeler ile hukuki çerçevelerinin ve sorumluluklarının belirlenmesi gündeme getirilmesi gereken bir konudur.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Nasıl Hazırlanır?


Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bina ve tesis yönetimi firmalarının sorumluluk sigortaları bulunmaktadır. Firma tarafından sağlanan hizmetler sebebiyle üçüncü şahısların uğrayacağı zararlara karşı yapılan Mali Mesuliyet, Mesleki Mesuliyet Sigortaları hem hizmet alıcıları hem de hizmet sağlayıcılarını güvence altına almaktadır. Ayrıca çalışanın hatası sonucu yaşanan maddi zarar içeren olaylar karşısında işin sorumluluğunu taşıyan personeli de firmasına karşı korumuş olmaktadır.

Bina ve Tesis Yönetimi Hizmetleri, faaliyet alanları her geçen gün genişleyerek hizmet sağlayıcı firmaların artış gösterdiği bir çalışma disiplini olarak günlük hayatımız içerisinde yer edinmeye başlamıştır.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla