Türkiye'nin isg platformu
OSGB Hizmetleri

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetkileri

iş güvenliği uzmanları

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetkileri, 6331 Sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu ve 29.12.2012 tarih, 28512 sayılı yönetmelikte belirtilmiştir. Buna göre;

 

Çağrı Tasarım Kampanya

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetkileri


İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Hizmet Süreleri Nasıl Belirlenir?


 1. İşyerlerinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak  makine, teçhizat ve ekipmanın durumunu, bakımını, seçimini sağlamakla yükümlüdür. Kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasını sağlar.
 2. Kişisel koruyucu donanımların seçiminden, temininden, kullanımınden, bakımının sağlanmasından, muhafazası ve test edilmesinden sorumludur.
 3. İşyerindeki işleyişin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamaktan sorumludur.
 4. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek ve bu  belgeleri saklamakla yükümlüdür.
 5. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapmakla mükelleftir. Yaptığı bu çalışmaları işverene sunmalı ve tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.
 6. Çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve uygulanmasını sağlamakla görevlidir.
 7. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak bir diğer görevleri arasındadır.
 8. Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmekle mükelleftir.
 9. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek İş Güvenliği Uzmanlarının bir diğer görevleri arasındadır.
 10. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanmasını, uygulanmasını ve eğitimlerinin verilmesini sağlamakla görevlidir.
 11. Kazaya Ramak Kaldı olaylarını araştırmak, belgelemek, dokümantasyon yapmak ve işverene sunmakla yetkilidir.
 12. İş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak uygulanmasını sağlamak bir diğer görevleri arasındadır.
 13. İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini sağlamalıdır.
 14. İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda fiilen görev almalı, toplantılarına katılmalı ve bu kurul ya da komisyonlarla işbirliği içerisinde olmalıdır.
İlginizi Çekebilir!  Türkiye ve Dünya'da Maden Kazaları

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetkileri 1

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri ;


Öteleme süresince iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kamu kurumlarında nasıl sağlanır?


 1. İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu durumun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması sağlayabilir. İşin durdurulması halinde işverene bu durumu bildirmelidir.
 2. İşyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli tüm bilgi ve belgelere ulaşmak İş Güvenliği Uzmanlarının yetkileri arasındadır.
 3. İş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri;


İş Güvenliği Uzmanı Kimdir


 1. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetkileriİş Güvenliği Uzmanı arkadaşlar yukarıdaki görev ve yetkileri yaparken, iş/hizmetin aksamamasını sağlamakla yükümlüdür. Bunun için verimli bir çalışma ortamı oluşturulmasını sağlamalıdır.
 2. İşverenin ve işyerinin meslek sırlarını, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri 3. şahıslarla paylaşamaz ve ifşa edemez. Bu bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
 3. İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
 4. İş Güvenliği Uzmanları almış olduğu tüm kararlar ile verdiği eğitimleri belgelendirmekle yükümlüdür.
 5. İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

İşyeri Hekimi Kimdir


Korumak Tedavi Etmekten Daha Ucuzdur

Ülkemizde yüzbinin üzerinde meslek hastalığı yakalamamız gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine yansıyan rakamlar her yıl maalesef birkaç yüzü geçememektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde yılda dokuzyüz binin üzerinde meslek hastalığı ve işle ilgili hastalık ve yaralanma olduğunu ifade etmektedir. SGK rakamlarının düşüklüğü biraz da istatistik yöntemi hatasından kaynaklanmaktadır ama yine de meslek hastalıklarımızı tanıma konusunda başarılı olduğumuz söylenemez. Yani, hem çalışanlarımızı meslek hastalıklarından koruyamıyor, hem de meslek hastalıklarını saptayamıyoruz.

İlginizi Çekebilir!  İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?

Toplumun hemen her kesimini derinden etkileyen bu önemli sorunun sosyal ve yasal boyutlarıyla birlikte ele alınıp, çözümlenmesi gerekir. Meslek hastalıklarını tanımak ve önlemek sosyal devletin ve tüm ilgililerin vicdani bir sorumluluğudur. Çalışanın sağlıklı olma hakkına saygının gereğidir. Tanınmayan meslek hastalığı, haksız kazanç nedenidir, genel sağlık sigortasına ve topluma yüktür. Bildirimi zorunlu olan meslek hastalıkları, yasal tanı almadıkça, meslek hastalığı sayılmazlar.

Meslek hastalıklarını tanımanın ilk şartı, hastanın mesleğiyle ilgili sorgulamadır. Bu da “Ne iş yapıyorsunuz ?” sorusuyla başlar. İş sağlığı disiplininin babası sayılan İtalyan hekim Bernardino Ramazzini (1633-1714)’nin şu veciz sözleri, bugün maalesef hala geçerliliğini korumaktadır; “Hayret ve tereddüt ediyorum. Acaba, ilaç ve sinameki kokan muayenehane ve eczanelerde oturan bu azametli ve şık görüntülü doktorların burnuna işyerlerindeki pis kokulu şeyleri mi soksam, yoksa onları bu çukurları görmeye mi davet etsem?”

İş Güvenliği Hayatımızın Bir Parçası Olsun

Aslında sadece işyerimizde değil, hayatın her alanında güvenlik anlayışımızın geliştirilmesine dair kültürümüzden çok güzel örnekler bulmak mümkündür. Tehlikeli hızla çalışmanın, acele etmenin, kestirmeden gitmenin iyi bir şey olmadığını atasözümüz ne güzel ifade eder; “Acele giden, ecele gider”. Yapılacak olan işi yeteri kadar öğrenmeden, bilmeden işe başlamak, üstelik sormaktan çekinmek, utanmak bir başka hatalı davranış örneğidir. Kültürümüzde bunun da veciz bir karşılığı var; “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp”. İşyeri temizliğine özen göstermemek de önemli davranış kusurlarından biridir. Oysa temizlik, kalite ve verimliliğin olduğu kadar, iş güvenliğinin de göstergesidir.

Aklın, bilimin ve yasanın emrettiği güvenlik önlemlerini ihmal etmek, iş kazalarında sık karşılaşılan bir başka güvensiz davranıştır. Oysa, “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” atasözümüzü bilmeyenimiz yoktur. İş ortamında “Bana bir şey olmaz..” demeden önce, çok iyi düşünmek gerekir. Her mesai başlangıcında, o gün yapacağımız işleri kısaca kafamızda planlayıp, bu planı uygulamanın bile iş güvenliği açısından koruyucu bir değeri vardır

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

Total
0
Shares
1 yorum
 1. Yükümlülükleri kısmında hani diyor ya işverene tebliğ edilen konu Hakkında işveren bir şey yapmıyorsa yazılı olarak çalışma bakanlığına bildirmek diye işte onu tam zamanlı çalışan hiçbir meslektaşımın yapabileceğini düşünmüyorum çünkü tam zamanlı çalışan İSG Uzmanı maaşını işverenden alıyor. Kimse ekmek yediği bir şirketi şikayet etmez bence ve eğer ederse işsiz kalır. Sonuçta işveren için hava hoş osgb lerden daha ucuza bir uzman bulabilir hem de tam gün olmamak kaydıyla…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 × 2 =

Önceki Yayın
İş güvenliği videoları

Ağır Sanayide Yaşanan Büyük Kazalar

Sonraki Yayın
Yargıtay’dan cumartesi mesaisi kararı

Lojistik Faaliyetlerinde İş Güvenliği Önlemleri

İlgili Yayınlar
Total
0
Share