Neden İş Güvenliği Logo
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetkileri

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetkileri
Tamircin Burada

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetkileri, 6331 Sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu ve 29.12.2012 tarih, 28512 sayılı yönetmelikte belirtilmiştir. Buna göre;

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş güvenliği uzmanı, iş yerinin süre gelen günlük koşullarında mesleki risklerin araştırılması, kişisel hata ve kazaların azaltılması, çalışan kişinin sağlık, güvenlik ve mutluluğunun korunması, iş veriminin artırılması gibi temel teşkil eden iş sağlığı ve güvenliği prensiplerinin yerine getirilmesi için çabalarlar.

Yine iş güvenlik uzmanları var olan çalışma koşullarını düzenlemek adına mevzuatların ve iş sağlığı / güvenliği hareketinin bilincinde olarak iş yerinde gereken uyumun sağlanması ve daha çok insanın rahat etmesi için çalışmaktadırlar.

Bu kişiler konusunda eğitimli, iş sağlığı ve güvenliğini çalıştıkları kurumlarda sağlamak için gayret eden ve gerekli sınavlardan geçtikten sonra ilgili görevlere atanmış mimar, mühendis ve teknik elemanlardan oluşmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları ve  mühendislerin uzman olabilmeleri için ayrı bir ön koşul aranmamaktadır.

Ayrıca üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile teknik öğretmenler de iş güvenliği uzmanı olabilirler. İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mesleki yeterlilikteki kişiler “C sınıfı iş güvenliği uzmanı” olarak başlamak zorundadırlar.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetkileri


İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Hizmet Süreleri Nasıl Belirlenir?


 1. İşyerlerinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak  makine, teçhizat ve ekipmanın durumunu, bakımını, seçimini sağlamakla yükümlüdür. Kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasını sağlar.
 2. Kişisel koruyucu donanımların seçiminden, temininden, kullanımınden, bakımının sağlanmasından, muhafazası ve test edilmesinden sorumludur.
 3. İşyerindeki işleyişin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamaktan sorumludur.
 4. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek ve bu  belgeleri saklamakla yükümlüdür.
 5. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapmakla mükelleftir. Yaptığı bu çalışmaları işverene sunmalı ve tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.
 6. Çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve uygulanmasını sağlamakla görevlidir.
 7. İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak bir diğer görevleri arasındadır.
 8. Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmekle mükelleftir.
 9. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek İş Güvenliği Uzmanlarının bir diğer görevleri arasındadır.
 10. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanmasını, uygulanmasını ve eğitimlerinin verilmesini sağlamakla görevlidir.
 11. Kazaya Ramak Kaldı olaylarını araştırmak, belgelemek, dokümantasyon yapmak ve işverene sunmakla yetkilidir.
 12. İş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak uygulanmasını sağlamak bir diğer görevleri arasındadır.
 13. İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini sağlamalıdır.
 14. İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda fiilen görev almalı, toplantılarına katılmalı ve bu kurul ya da komisyonlarla işbirliği içerisinde olmalıdır.

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri ;


Öteleme süresince iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kamu kurumlarında nasıl sağlanır?


 1. İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu durumun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması sağlayabilir. İşin durdurulması halinde işverene bu durumu bildirmelidir.
 2. İşyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli tüm bilgi ve belgelere ulaşmak İş Güvenliği Uzmanlarının yetkileri arasındadır.
 3. İş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri;


İş Güvenliği Uzmanı Kimdir


 1. İş Güvenliği Uzmanı arkadaşlar yukarıdaki görev ve yetkileri yaparken, iş/hizmetin aksamamasını sağlamakla yükümlüdür. Bunun için verimli bir çalışma ortamı oluşturulmasını sağlamalıdır.
 2. İşverenin ve işyerinin meslek sırlarını, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri 3. şahıslarla paylaşamaz ve ifşa edemez. Bu bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.
 3. İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
 4. İş Güvenliği Uzmanları almış olduğu tüm kararlar ile verdiği eğitimleri belgelendirmekle yükümlüdür.
 5. İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

İşyeri Hekimi Kimdir


İş Güvenliği Uzmanlık Belgeleri

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi

Bu belgeye sahip olanlar; bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde çalışabilirler. İki şekilde A sınıfı iş güvenliği uzmanlık belgesine sahip olunabilir.

Mühendis, mimar veya teknik elemanlardan her kim, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle, en az dört yıl aktif olarak görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyebilirse ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olabilirse bu belgeye sahip olabilir.

Aşağıdaki koşullara uygun durumda bulunanlar için A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı alabilmek adına yapılacak sınavda başarılı olanlara bakanlıkça verilir.

İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişler,

En az beş yıl uzman olarak çalışmış bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları,

İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar,

Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlar.

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi

Bu belgeye sahip olanlar tehlikeli veya az tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde çalışabilirler. İki şekilde B sınıfı iş güvenliği uzmanlık belgesine sahip olunabilir.

Mühendis, mimar veya teknik elemanlardan her kim, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyebilirse ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında olabilirse bu belgeye sahip olabilir.

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi

Bu belgeye sahip olanlar, sadece az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışabilirler.

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak, yapılacak C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara bakanlıkça C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilmektedir.

 

Yazının tüm hakları www.nedenisguvenligi.com‘a aittir. Telif hakları kanunu gereğince kopyalanamaz ve/veya farklı bir yerde kullanılamaz. Ancak alıntı yapıldığında link ve adres verilmek zorundadır.

OSGB Web Tasarımları

İlgili Yayınlar

1Yorum

 • Harun Karakaya , Şubat 5, 2018 @ 4:39 pm

  Yükümlülükleri kısmında hani diyor ya işverene tebliğ edilen konu Hakkında işveren bir şey yapmıyorsa yazılı olarak çalışma bakanlığına bildirmek diye işte onu tam zamanlı çalışan hiçbir meslektaşımın yapabileceğini düşünmüyorum çünkü tam zamanlı çalışan İSG Uzmanı maaşını işverenden alıyor. Kimse ekmek yediği bir şirketi şikayet etmez bence ve eğer ederse işsiz kalır. Sonuçta işveren için hava hoş osgb lerden daha ucuza bir uzman bulabilir hem de tam gün olmamak kaydıyla…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla